An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
42721/12/2021privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile ,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum și repartizarea spațiilor aflate în proprietatea municipalităţii și administrate de S.C. LOCATIV S.A. Deschide
42621/12/2021privind menținerea cuantumului taxelor percepute de Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2022,la nivelul anului 2021,aprobate prin HCL nr. 232/17.12.2020 și HCL nr. 163/27.05.2021 Deschide
42521/12/2021privind numirea a 2 reprezentanţi ai administrației publice locale în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor din municipiul Târgu Mureş,în anul şcolar 2021-2022 Deschide
42421/12/2021privind funcționarea centrelor de vaccinare împotriva virusului SARS COV 2,la nivelul Municipiului Târgu Mureş,în locațiile Casa de Cultură Mihai Eminescu Târgu Mureş,str. Nicolae Grigorescu,nr.19,Centrul Tineretului din Târgu Mureș,str. Nicolae Grigorescu nr.19,respectiv Casa de oaspeţi – str. Plutelor,nr.2 Deschide
42321/12/2021privind actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele :” Lucrări de intervenție privind creşterea performanței energetice la 16 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş” Deschide
42221/12/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,74 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Tineretului,nr. 2,către SC Proiect SRL Deschide
42121/12/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,33 mp situat în raza teritorială a ,Municipiului Târgu Mureș,pe str. Bărăganului,nr. 4,ap. 1,către SC Eye 4 You SRL Deschide
42021/12/2021pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș,în sensul modificării suprafeței imobilului din fișa având nr. identificator imobil 437,spatiu condominiu nr.6 str. Gheorghe Doja nr.193-195 Deschide
41921/12/2021pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș,în sensul abrogării fișei având nr. identificator imobil 142,zona Platoul Cornești Deschide
41821/12/2021privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Lucrări de eficientizare energetică si consolidare la Școala Gimnazială nr 7 corp B” Deschide Deschide
41721/12/2021privind reorganizarea Serviciului Public Administrației Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”,din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș,în Direcția Complexul de Agrement Weekend - instituție publică de interes local,cu personalitate juridică,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții Deschide Deschide Deschide Deschide
41621/12/2021privind modificarea parţială a anexei 1 a HCL nr. 241 din 17.12.2020,privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Târgu Mureș Deschide
41521/12/2021privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor,pentru eficientizarea acestei activități Deschide
41421/12/2021privind aprobarea acordării ajutorului de minimis,începând cu anul fiscal 2022 către SC TOPMED INVEST LOGISTIC SRL Deschide
41321/12/2021privind aprobarea execuției preliminată a bugetului ,Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș în anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide
41221/12/2021privind aprobarea proiectului de buget și transferul patrimoniului necesar începerii activității Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
41121/12/2021privind aprobarea Regulamentului privind regimul construcțiilor din incinta Complexului de Agrement şi Sport «Mureşul» și stabilirea perioadei de concesionare și a redevenței pentru terenurile ocupate cu construcții Deschide
41021/12/2021privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 164/27.05.2021 referitoare la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr. 62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021 Deschide
40921/12/2021privind ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A Deschide
40821/12/2021privind aprobarea contravaloarii serviciilor prestate de către ,Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi ,Bazinul Acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2022 Deschide Deschide
40721/12/2021privind reglementarea cotelor de nivel maxime pentru străzi,trotuare și spații publice Deschide
40621/12/2021privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici în Municipiul Târgu Mureș Deschide
40521/12/2021privind atribuirea,prin gestiune directă,a parcărilor publice cu plată din,Municipiul Târgu Mureș către Serviciul Public Administrația Domeniului Public ------ modificat prin HCL 3 din 10.01.2022 Deschide
40421/12/2021aprobarea taxelor pentru anul 2022 percepute de către ,Administraţia Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești Deschide
40321/12/2021taxe speciale și tarife,aplicate de către ,Serviciul public – Administrația domeniului public,pentru anul 2022,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenţionale,aplicabile acestora Deschide Deschide Deschide
40221/12/2021privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2022 percepute,prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Târgu Mureş Deschide
40121/12/2021privind stabilirea unor taxe speciale,amenzi și despăgubiri,pentru anul 2022,în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș Deschide
40021/12/2021privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza ,calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ,ce se vor încheia în cursul anului 2022 Deschide Deschide
39921/12/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,"Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit,amenajare teren,reglementare accese şi utilităţi”,str. Gurghiului,f.nr. ,Iniţiator: Hârşan Teodor şi Hârşan Rafila Deschide
39821/12/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,"Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit Sp+P+E,împrejmuire la stradă,reglementare accese şi utilităţi”,str. Gurghiului f.nr.,Iniţiator: Bumbac Ovidiu- Marian Deschide
39721/12/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PUZ CP Târgu Mureș” ,ETAPA I- STUDII DE FUNDAMENTARE,ETAPA II- PUZ CP PRELIMINAR ȘI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM PRELIMINAR (RLU) ,Beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ Deschide
39621/12/2021privind prelungirea valabilităţii „Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002,până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General,dar nu mai târziu de 31 martie 2022 ,beneficiar Municipiul Târgu Mureş Deschide
39521/12/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare zonă funcţională pentru construire imobil de locuinţe colective- modificare parţială P.U.D. aprobat prin H.C.L.nr. 103/04.09.2008”,cu regulamentul local de urbanism aferent str. Cdin Hagi Stoian fnr.,Iniţiator- Beneficiar: Mureşan Florea- Alin Deschide
39421/12/2021privind aprobarea unor taxe speciale percepute de Serviciul Logistica,la Biroul de scris si copiat acte pentru anul 2022 Deschide
39321/12/2021privind impozitele și taxele locale pe anul 2022 Deschide Deschide
39221/12/2021privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de,Direcţia Tehnică pe anul 2022 Deschide
39121/12/2021privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol pentru anul 2022 Deschide
39021/12/2021privind instituirea taxei de reabilitare termică pe o durată de 5 ani pentru unii proprietari de apartamente,în vederea recuperării cotei-părți din costurile lucrărilor de creștere a performanței energetice la 5 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș Deschide
38921/12/2021privind aprobarea taxelor speciale percepute de Serviciul Relaţii cu consilierii,secretariat,evidenţă alegători şi arhivă pentru anul 2022 Deschide
38821/12/2021privind aprobarea validării Dispoziției de Primar nr. 2.394 din 14.12.2021 privind modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021 și rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
38725/11/2021pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș Deschide
38625/11/2021privind aprobarea rectificării bugetului ,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
38525/11/2021privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii activității Direcției Poliția Locală Târgu Mureș. Deschide Deschide Deschide Deschide
38425/11/2021privind participarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș la susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei generate de epidemia de coronavirus „Covid 19”,în cadrul schemei de ajutor de stat elaborată pentru Consiliul Județul Mureș și autorizată de Comisia Europeană prin Decizia nr.5171/2021- Ajutor de stat SA 63319 (2021/N) - România Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
38325/11/2021privind finanțarea din bugetul local a îndemnizației în valută pentru o delegație din partea Administrației Grădinii Zoologice în vederea deplasării în Amsterdam /Olanda Deschide
38225/11/2021pentru aprobarea Regulamentului privind Organizarea și Funcționarea Comisiei de Circulație din Cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide
38125/11/2021privind revocarea HCL nr. 241/29/07/2021 și darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia-Filiala Târgu Mureş a imobilului ( cantina) având suprafaţa construită de 229,29 mp,situat pe str. Voinicenilor nr. 24,identificat în CF nr. 7964 Târgu Mureş,nr. top: 5021/2/3 Deschide
38025/11/2021privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 81/275 din terenul în suprafaţă de 275 mp situat în str. Marton Aron nr. 3,identificat în CF nr. 124789 Târgu Mureş Deschide
37925/11/2021privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale,selecționate în baza Legii nr. 34/1998,cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001,cu modificările și completările ulterioare Deschide Deschide Deschide
37825/11/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice la obiectivele: „Lucrări de creştere a performanței energetice la 22 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş” Deschide
37725/11/2021privind darea în folosință gratuită către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș a spațiului identificat în cartea funciară nr.130476 Târgu Mureș,nr.crt.A1.3,nr. cadastral 130476-C3 Târgu Mureș,din imobilul situat în Târgu Mureș,str. Gheorghe Doja,nr.250,ateliere și sală polivalentă din cadrul fostului Liceu Tehnologic - Emil A. Dandea din Târgu Mureş,pentru o perioada de 10 ani Deschide
37625/11/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „SF construcție sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu corp C „ Deschide
37525/11/2021privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr. 1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al Municipiului Târgu Mureş Deschide
37425/11/2021privind obligativitatea folosirii plaselor de protecție printate cu imaginea faţadei clădirii de intervenție la lucrări pe schelă la clădiri sau ansambluri de patrimoniu Deschide
37325/11/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,Extindere rețea canalizare,rețea de apă,racorduri și branșamente strada Remetea” Deschide
37225/11/2021privind stabilirea cuantumului unor taxe specifice ce vor fi percepute de Direcţia ”Arhitect Şef” în anul fiscal 2022 Deschide
37125/11/2021pentru modificarea Anexei nr. 1 a HCL nr. 213 din 26.11.2020 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri,destinate închirierii,în Municipiul Târgu Mureș Deschide
37025/11/2021privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2022 Deschide Deschide
36925/11/2021privind aprobarea încheierii Acordului de înfrățire între Municipiul Târgu Mureș,Județul Mureș din România și Orașul Ujhorod,Regiunea Transcarpatia din Ucraina Deschide Deschide
36819/11/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Asociația pentru progres,dezvoltare și comerț ,Mercur”,în vederea organizării evenimentului de interes public local ,Orășelul copiilor”. Deschide Deschide
36719/11/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Asociația Parapács Egyesület ,în vederea organizării evenimentului de interes public local ,Târgul de Crăciun 2021”. Deschide Deschide
36619/11/2021privind participarea la sesiunea de finanțare 2021 din cadrul „Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Modernizare,reabilitare și eficientizare energetică -corp C1 -Liceul tehnologic „Avram Iancu”,str. Gh. Doja nr.13,Târgu Mureș. Deschide Deschide Deschide
36528/10/2021privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru ,obiectivul de investiții: ”Amenajare drum ocolitor între str. Gheorghe Doja,str. Baneasa și str.Libertății amenajare pasaj peste calea ferată” Deschide Deschide Deschide
36428/10/2021privind aprobarea rectificării bugetului ,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
36328/10/2021privind aprobarea documentației aferente gestiunii directe a serviciului public de salubrizare pe componenta - activității de curățare și transport al zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț pe raza Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
36228/10/2021Privind modificarea Actului constitutiv al Fundaţiei Social-Umanitare,“NOVUM –FORUM” din municipiul Târgu Mureş Deschide
36128/10/2021privind aprobarea Regulamentului de stabilire măsuri unitare de organizare şi asigurarea dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Târgu Mureş aflate în competența Serviciului public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică ,de interes local cu personalitate juridică,în subordinea ,Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide
36028/10/2021privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgu Mureș și Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș în vederea implementării proiectului “Planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Târgu Mureș” proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 Deschide Deschide
35928/10/2021privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între,UAT Târgu Mureş şi UAT Pănet pentru realizarea în comun al obiectivului de investiţii,„Modernizarea drumului de legătură DC 136 dintre satul Hărţău,UAT Pănet şi str.,Remetea,UAT Târgu Mureş,judeţul Mureş" Deschide Deschide
35828/10/2021privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea drumului de legătură DC136 dintre satul Hărțău,UAT Pănet si strada Remetea,UAT Târgu Mureș,județul Mureș - UAT Târgu Mureș” Deschide Deschide Deschide
35728/10/2021privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru ,obiectivul de investiții „Modernizare strada Libertății tronsonul,între str. Cuza Vodă și str. Barajului” Deschide Deschide Deschide
35628/10/2021privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Dezrobirii” Deschide Deschide Deschide
35528/10/2021privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru ,obiectivul de investiții „Modernizare strada Baneasa,tronson,între str. Depozitelor si str. Nicolae Balcescu” Deschide Deschide Deschide
35428/10/2021privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru ,obiectivul de investiții „Modernizare strada Eden” Deschide Deschide Deschide
35328/10/2021privind aprobarea Cererii de finanțare şi a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul Mureș”,propus spre finanțare în cadrul Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” Deschide Deschide Deschide
35228/10/2021privind funcționarea centrelor de vaccinare împotriva virusului SARS COV 2,la nivelul Municipiului Târgu Mureș,în locațiile: Casa de Cultură Mihai Eminescu Târgu Mureș,str.Nicolae Grigorescu,nr.19,Casa de oaspeți Târgu Mureș,str.Plutelor,nr.2 și Sala de sport a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu,Târgu Mureș,str.Cutezanței,nr.51 -------încetat valabilitatea prin HCL 424/21.12.2021 Deschide
35128/10/2021privind exprimarea acordului în vederea realizării investiției ”construire creșa mică” în Municipiul Târgu Mureș și predarea către Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentului situat în Târgu Mureș,zona str. Mărului,identificat prin nr. CF 142478 Târgu Mureș. Deschide
35028/10/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2879 mp din Târgu Mureş,str. Mărului f.nr. ,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Soccer Construct SRL prin reprezentant Sepsi László și Gálfi Árpád Deschide
34928/10/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire zonă funcțională și reglementări urbanistice pentru construire ansamblu de locuințe colective",modificare parţială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 103/14.04.2016,cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Mărului fnr.,Iniţiator- Beneficiar: SC" Soccer Construct" SRL Deschide
34828/10/2021privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută,pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg/ Ungaria,în perioada 18-20 noiembrie 2021 Deschide
34728/10/2021privind darea în folosinţă gratuită a etajelor III si IV,din imobilul internat al Liceului Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureş,situat în Târgu Mureş,str. Gheorghe Doja nr.250,clădirea A.1.2,respectiv etajul III si IV,al imobilului înscris în CF nr. 90387/N/XXXVI Târgu Mureş,nr cadastral 130476-C2,Târgu Mureş către ,TRIBUNALUL MURES pentru depozitarea dosarelor de arhivă Deschide
34628/10/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 52 din 25.02.2021,referitoare la accesul liber şi gratuit în curţile şi pe terenurile de sport,aparţinând şcolilor primare,gimnaziale şi liceale Deschide
34528/10/2021privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Târgu Mureș și Federația Română de TEQBALL Deschide Deschide
34428/10/2021privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă 66 mp,aferent construcţiei C 15 situat pe str.22 Decembrie 1989,nr. 35,identificat în CF nr. 122106 Târgu Mureş Deschide
34328/10/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 100 mp din Târgu Mureş,str. Zeno Vancea,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Anna & Kata Residence SRL Deschide
34228/10/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 31 mp din Târgu Mureş,str. Cornești nr. 82 ,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Costea Vasile și Chibelean Sorina Liliana Deschide
34128/10/2021 privind transmiterea fără plată a suprafeţei de 1810 mp,din suprafaţa totală de 23.947 mp,a terenului situat în B-dul Pandurilor,nr. 69,identificat în CF nr. 139919 ,Târgu Mureş,nr. top:3755/28,în proprietatea Parohiei Ortodoxe Române ,Sf. Ana Târgu Mureş VI Deschide
34028/10/2021privind retragerea dreptului de administrare a Şcolii Gimnaziale nr.7 Târgu Mureş,corp „B”- fosta Şcoala Gimnazială nr.6,asupra imobilului situat în Târgu Mureş,str. Secuilor Martiri,nr.14 înscris în Cf nr.130769 Târgu Mureş,corp C1,C2,C3,şi trecerea imobilului respectiv în administrarea Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureş Deschide
33928/10/2021privind propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în Târgu Mureș str. Gh Doja nr.250,înscris în cartea funciară nr.130476 Târgu Mureș,nr.crt.A1.1,nr.cadastral 130476-C1,Târgu Mureș,fostul Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureş,din unitate de învățământ în sediu necesar desfășurării activității unor instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local Deschide
33828/10/2021privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului local al municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Târgu Mureş,în anul şcolar 2021-2022 Deschide Deschide
33728/10/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul ,“Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53” Deschide Deschide
33628/10/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 44 mp din Târgu Mureş,str. Tazlăului f.n. în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş de la Cuc Vasile Lucian şi soţia Cuc-Iştoc Andreea Deschide
33528/10/2021 privind radierea dreptului de folosinţă al Asociaţiei Club Sportiv Trans-Sil Târgu Mureş asupra terenului în suprafaţă de 20.400 mp,înscris în CF nr. 7382/I Deschide
33428/10/2021privind constituirea Comisiei pentru urmărirea procedurii de delegare a gestiunii Serviciului de Iluminat Public în Municipiul Târgu Mureș Deschide
33328/10/2021privind aprobarea organizării unui concurs de soluții cu tema,CENTRU DE INOVARE ŞI PARCAJ SUBTERAN,în vecinătatea Teatrului Național Deschide
33228/10/2021privind actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „ Lucrări de intervenție privind creşterea performanței energetice la 13 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş” Deschide
33128/10/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 16,32 mp situat ,pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe ,str. Nicolae Grigorescu,nr. 6,ap. 4,către Mozes Antal Deschide
33028/10/2021privind aprobarea oportunității achiziționării imobilului ( clădire și teren),situat în Târgu Mureș,str. Gheorghe Doja,nr. 64-68,jud. Mureș,identificat în CF nr. 125174 și CF nr. 126160,având destinația: sediu al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș Deschide
32928/10/2021privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2021,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide
32828/10/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022 Deschide
32728/10/2021privind revocarea HCLM nr. 296 din 30 septembrie 2021 și aprobarea,prelungirii unor contracte de închiriere pentru spaţiile ,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum și repartizarea spațiilor aflate în proprietatea municipalităţii administrate de S.C. LOCATIV S.A. ----modificat art 7 prin HCL 427/21.12.2021 Deschide
32628/10/2021privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea practicării activității de administrator de condominii la asociațiile de proprietari Deschide Deschide Deschide Deschide
32528/10/2021privind prelungirea aplicării,până la data de 31 ianuarie 2022,a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020,în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale,precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal Deschide
32415/10/2021privind exprimarea acordului în vederea realizării investiției „Construire creșa mare” în Municipiul Târgu Mureș și predarea către Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentului situat în Târgu Mureș,str. Milcovului nr.1-5. Deschide
32315/10/2021privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție „Dotarea cu echipamente,şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă,Târgu Mureș”,finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală Deschide Deschide
32215/10/2021privind aprobarea rectificării bugetului ,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
32115/10/2021privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie,dezinfecţie,deratizare si tratamente fitosanitare in Municipiul Târgu Mureş,prin contract de concesiune,precum şi aprobarea constituirii comisiei de evaluare şi a membrilor înlocuitori Deschide Deschide
32015/10/2021privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii activității Serviciului public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare urbană Deschide Deschide Deschide
31915/10/2021privind funcționarea centrelor de vaccinare împotriva virusului SARS COV 2,la nivelul,Municipiului Târgu Mureş,în locațiile,Casa de Cultură Mihai Eminescu Târgu Mureş,str. Nicolae Grigorescu,nr.19 respectiv,Casa de oaspeţi –str. Plutelor,nr.2 Deschide
31815/10/2021privind desemnarea unui număr de patru reprezentanţi ai Consiliului local în Comisia de,evaluare a probei interviu ca urmare a desfășurării concursului pentru ocuparea funcțiilor de,director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat,precum și în,cadrul cluburilor sportive școlare,palatelor și cluburilor copiilor Deschide
31730/09/2021privind aprobarea contractului de închiriere încheiat între Parohia Romano Catolică nr.1 Sf.Ioan Botezătorul Târgu Mureș și Municipiul Târgu Mureș,pentru unele spații situate în Târgu Mureș,Piața Trandafirilor,nr.61,în care își desfășoară activitatea educațională,Liceul Teologic Romano Catolic “II Rákoczi Ferenc” din Târgu Mureş. Deschide
31630/09/2021privind finanțarea din bugetul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Direcției în vederea deplasării la Strasbourg,în perioada 18-22 octombrie 2021 la Seminarul „Attentifs aux professionnels de l’intervention sociale et medico-sociale” susținut de Asociația Social Sans Frontieres Deschide
31530/09/2021privind încheierea unui contract de împrumut de folosință gratuită,a unui autovehicul pentru transport persoane - comodat mobiliar - Deschide
31430/09/2021privind suplimentarea sumelor alocate de la bugetul de stat în vederea finalizării obiectivelor de,investiții “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic și de laborator pentru Liceul,Vocațional de Artă,Târgu Mureș” finanțat prin Programul National de Dezvoltare Locală Deschide
31330/09/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 43 din 25.02.2021 de aprobare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș pentru anul școlar 2021-2022 Deschide
31230/09/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.,211/26.11.2020 referitoare la aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului,„Consolidarea capacității unităților de învățământ din Târgu Mureș în vederea,gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020” Deschide
31130/09/2021 privind reorganizarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești din cadrul Municipiului Târgu Mureș și înființarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești – instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții ------ modificat prin HCL 1 din 10.01.2022 Deschide Deschide Deschide Deschide
31030/09/2021privind aprobarea reorganizării Direcției Poliția Locală din structura organizatorică a Municipiului Târgu Mureş în Direcţia Poliția Locală,ca instituție publică de interes local cu personalitate juridică Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
30930/09/2021privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în ,Târgu Mureş,str. Gheorghe Marinescu nr. 50 Deschide Deschide
30830/09/2021privind modificarea şi completarea art. 1 din ,Hotărârea Consiliului local municipal nr. 223/3.12.2020 privind actualizarea componenței Comisiei de Circulație a Municipiului Târgu Mureș Deschide
30730/09/2021privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 10/2021 referitoare la aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” Deschide Deschide
30630/09/2021privind acordarea ajutorului de urgență sub formă de lemne de foc,din fondul forestier proprietate a UAT Târgu Mureş pentru persoanele/familiile din zonele defavorizate de pe raza municipiului Târgu Mureş,în perioada sezonului rece 2021-2022 Deschide
30530/09/2021privind aprobarea pentru demararea unei proceduri în vederea atribuirii contractului de,achiziţie publică,pentru activitatea de curăţare şi transport a zăpezii de,pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ,pe raza municipiului Târgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
30430/09/2021privind aprobarea încheierii unei ,Convenții de Colaborare cu Consiliul Județean Mureș” în vederea asigurării serviciilor publice de adăpostire a câinilor,aflați în pericol,de pe raza Municipiului Tg-Mureș,în limita spațiului de cazare existent la data solicitării,făcând obiectul unui ordin de plasare în adăpost Deschide Deschide
30330/09/2021privind acordarea unei facilități economice,operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice deschise,cu terase,a căror activitate le este restrânsă datorită obligativității asigurării unei distanţe de minimum 2 metri între mese,prin micșorarea cu 50% a nivelului taxei speciale ”ocupare domeniu public şi privat al municipiului cu terase”,prevăzută la Crt. XXII din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230/2020 privind taxele speciale și tarifele,aplicate de către Serviciul public – Administratia domeniului public,pentru anul 2021,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenţionale,aplicabile acestora Deschide
30230/09/2021privind actualizarea măsurilor pe linia bunei gospodăriri,păstrarea curăţeniei,respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Târgu Mureş Deschide
30130/09/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 218 mp din Târgu Mureş,str. Ioan Vescan în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la MACO CONSTRUCT SRL Deschide
30030/09/2021privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2567 mp,situat pe str. Gh. Doja nr. 1 Deschide
29930/09/2021privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 a HCL nr. 153 din 27.05.2021,de aprobare a organizării unui concurs de idei cu tema:,“AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ -,Strada Bolyai,Strada George Enescu,scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3” Deschide
29830/09/2021privind aprobarea unor măsuri de realizare a Planului de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă în municipiul Târgu-Mureş în anul 2021 Deschide Deschide
29730/09/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între,Municipiul Târgu Mureș şi Clubul sportiv B.C. Sirius în vederea organizării,evenimentului de interes public local Turneu Open al Ligii Naționale de baschet,feminin,ediția 2021-2022 Deschide Deschide
29630/09/2021privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile ,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii și administrate de S.C. LOCATIV S.A. ----revocat prin HCL 327/28.10.2021 Deschide
29530/09/2021privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Târgu Mureş pe anul 2021,în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002 -normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România Deschide Deschide
29430/09/2021privind aprobarea Programului Local Multianual pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Târgu Mureș Deschide
29330/09/2021privind aprobarea constituirii Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Municipiului Târgu Mureș Deschide
29230/09/2021privind modificarea şi completarea art. 1 din HCL nr. 206 din 26 noiembrie 2020 privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică,care înființează și administrează unități de asistență socială precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare,Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor Deschide
29130/09/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 127 mp situat în raza teritorială a ,Municipiului Târgu Mureș,pe str. Nicolae Bălcescu,nr. 12,către Fodor Ioan și Rodica Deschide
29030/09/2021privind aprobarea vânzării directe a diferenței de teren de 13 mp aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș,teren situat pe str. Mihai Viteazu nr. 27/A Deschide
28930/09/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,40 mp situat în raza teritorială a ,Municipiului Târgu Mureș,pe str. Transilvaniei,nr. 50,ap. 1,către Fechete Daniel și Fechete Cristina-Iulia Deschide
28830/09/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 5 mp situat în raza teritorială a ,Municipiului Târgu Mureș,pe B-dul Pandurilor,nr. 81,ap. 3,către Farcaș Zaharie și Farcaș Violeta Deschide
28730/09/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,49 mp situat în raza teritorială a ,Municipiului Târgu Mureș,pe str. George Coșbuc,nr. 6,ap. 2,către Pap Timea Deschide
28622/09/2021privind arondarea creșelor din subordinea Municipiului Târgu Mureș unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit cu personalitate juridică,conform modificărilor aduse Legii educației naționale,prin OUG nr.100/2021. Deschide
28520/09/2021privind aprobarea rectificării bugetului ,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
28420/09/2021privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 94/2021 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran,zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B,respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrala - Piaţa Trandafirilor",beneficiar Municipiul Târgu Mureș,şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018 Deschide Deschide
28320/09/2021privind aprobarea bugetului și a transferului patrimoniului necesar începerii activității Direcției fiscale locale Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
28210/09/2021privind împuternicirea Primarului Municipiului Târgu Mureș,să asigure continuitatea serviciul public de salubrizare pentru activitățile măturat,spălat,stropire și întreținere a căilor publice,precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,pe bază de comenzi,către operatori autorizați,dar nu mai mult de 30 de zile Deschide
28126/08/2021privind mandatarea Primarului Municipiului Târgu Mureş să desemneze o persoană care să fie audiată de către organele judiciare ca reprezentant al UAT Municipiul Târgu Mureş în dosarul penal nr. 62/P/2021 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu Mureş Deschide
28026/08/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș Deschide Deschide
27926/08/2021pentru modificarea documentației anexate Hotărârii Consiliului Local nr. 140 din 27 aprilie 2021 privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare,pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activitățile – colectare și transport deșeuri – în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări servicii,ca procedură de urgență,conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire aferentă,în vederea asigurării continuității serviciului,și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
27826/08/2021pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 217 din 26 noiembrie 2020 privind aprobarea realizării proiectului pilot cu denumirea ”Sistem automat de întreținere în stare optimă a suprafețelor carosabile în funcție de condițiile meteo – Deszăpezire,Spălare,Răcorire,Dezinfecție” Deschide
27726/08/2021privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 226.561mp situat pe str. Dealului,identificat în CF nr. 142099 Târgu Mureş Deschide
27626/08/2021privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.171/2021 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului în suprafață de 1797 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu Deschide
27526/08/2021privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” Deschide
27426/08/2021privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 193-195 identificat în CF nr. 134443 Târgu Mureş,în suprafaţă de 2151mp Deschide
27326/08/2021privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă şi agrement situate pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureş Deschide Deschide
27226/08/2021pentru aprobarea proiectului pilot,în privinţa incheierii unui parteneriat pentru promovarea unui mijloc de transport alternativ și ecologic,tip trotinete electrice,cu Lime Technology Network SRL și a Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide
27126/08/2021privind modificarea Hotărârii nr. 249 din 29 iulie 2021 privind încheierea Contractului de Concesiune a parcărilor publice cu plată din Municipiul Târgu Mureș cu SC Administrator Imobile și Pieţe SRL până la 31.12.2021 - --- incetat aplicabilitatea prin HCL 405 din 21.12.2021 Deschide
27026/08/2021privind numirea unei comisii de negociere a condițiilor tehnice și financiare pentru achiziționarea în principiu a proiectului imobiliar situat administrativ în ,Târgu Mureș,str. Sinaia,nr.16 Deschide
26926/08/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,43 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe B-dul 1 Decembrie 1918,nr. 118,ap. 4,către Botezatu-Pop Vasilica-Paula Deschide
26826/08/2021privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,“Modernizare strada Prutului” Deschide Deschide Deschide
26726/08/2021privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,“Modernizare strada Zarandului” Deschide Deschide Deschide
26626/08/2021privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.197 din 14.06.2021,referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II Deschide Deschide Deschide
26526/08/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-econmice la obiectivele: „Lucrări de creştere a performanței energetice la 2 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş” Deschide
26426/08/2021 privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție “ Dotarea cu echipamente ,şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă,Târgu Mureș” ,finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală Deschide
26326/08/2021privind subvenționarea unităților de asistență socială din municipiul Târgu Mureș,în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor ,şi fundaţiilor române cu personalitate juridică,care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială Deschide Deschide Deschide
26226/08/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș Deschide Deschide
26126/08/2021privind avizarea operatorului economic VILI FUNERAR SRL pentru a presta servicii funerare în structura de vânzare situată în Târgu Mureş,Str. Stejarului Nr. 1/A Deschide
26026/08/2021privind avizarea operatorului economic VILI FUNERAR SRL pentru a presta servicii funerare- ”Sală de Ceremonie Funerară” în structura de vânzare situată în Târgu Mureş,Str. Vasile Lupu Nr. 1 Deschide
25926/08/2021privind aprobarea criteriilor de acces și pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale,chirie din fondul locativ de stat,locuințe pentru chiriași evacuabili din case retrocedate și locuințe pentru pensionari destinate închirierii,în Municipiul Târgu Mureș Deschide
25826/08/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe colective",cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Mărului,fnr. Iniţiator- Beneficiar: SC" Arcoflor Construct" SRL Deschide
25726/08/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă unifamilială”,str. Nagy Pal,nr. 1 cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: Szasz Roland- Andreas Deschide
25626/08/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconformare parţială zonă funcţională şi stabilire ,reglementări pentru construire locuinţe colective D+P+2E,creare accese,utilităţi",cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Mărului,fnr. Iniţiator: SC"JAKO PREST SERV" SRL ------- suspendat prin Sentinta nr. 597 din 18.10.2021 a Tribunalului Mures Deschide
25526/08/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit,reglementare accese şi utilităţi”,str. Ceangăilor fnr.,Iniţiator: Pop Alexandru- Cristian Deschide
25426/08/2021privind corectarea denumirii oficiale a unui număr de 12 artere din ,Municipiul Târgu Mureș Deschide
25313/08/2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan urbanistic zonal- reconversie zone funcționale pentru construire hotel,sală de conferințe,sistematizare verticală,amenajare incintă cu S.P.A.,piscine,terenuri de tenis,spații de joacă pentru copii" B-dul 1 Decembrie 1918 f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiar: SC"VOIAJOR"SRL Deschide
25213/08/2021privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Milcovului nr. 1-5 identificat în ,CF nr. 131652 Târgu Mureş,în suprafaţă de 23778 mp Deschide
25113/08/2021privind mandatarea Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș,prin Primar,să solicite transmiterea imobilului – teren şi construcţie situate în Aleea Carpați,nr. 57,identificate în C.F. nr. 137955,Târgu Mureș,de la Statul Român și administrarea Agenției Naționale pentru Sport prin Clubul Sportiv ”Mureșul” Târgu Mureș în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide
25013/08/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş din data de 13 august 2021 Deschide
24929/07/2021privind încheierea Contractului de Concesiune a parcărilor publice cu plată din Municipiul Târgu Mureș cu SC Administrator Imobile și Piete SRL,până la 31.12.2021 -------------------Modificat prin HCL 271/26.08.2021 Deschide Deschide
24829/07/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Asociația Culturală Culturaft,în vederea organizării evenimentului de interes public local ,Proiect muzical Awake 2021 – AWAKE prezintă Vița de vie în corzi,cu participarea extraordinară a Filarmonicii Târgu Mureș ” Deschide Deschide
24729/07/2021privind aprobarea sumelor pentru finanțarea nermbursabilă (de la bugetul local) a acțiunilor/proiectelor/programelor culturale pentru anul 2021 Deschide Deschide
24629/07/2021privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Achiziția de autobuze noi pentru transportul public în Municipiul Tîrgu Mureș” Deschide Deschide
24529/07/2021privind aprobarea rectificării bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
24429/07/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada august - octombrie 2021 Deschide
24329/07/2021privind aprobarea accesului gratuit pe terenurile de sport din cadrul Complexului de Agrement şi Sport ,Mureşul” Deschide
24229/07/2021privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 126/22.04.2021 privind darea în administrare a unor terenuri şi baze sportive aflate în proprietatea Municipiului Târgu Mureş,către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureș Deschide
24129/07/2021privind darea în administrarea S.C Locativ S.A a imobilului ( cantina) având suprafaţa construită de 229,29 mp situat pe str. Voinicenilor nr. 24,identificat în CF nr. 7964 Târgu Mureş,nr. top: 5021/2/ --------------revocat prin HCL 381/25.11.2021 Deschide Deschide
24029/07/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 954 mp din Târgu Mureş,str. Băneasa nr. 2 și str. Ion Heliade Rădulescu nr.4,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la MAURER IMOBILIARE S.A Deschide
23929/07/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 834 mp din Târgu Mureş,str. Băneasa nr.2,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la MAURER IMOBILIARE S.A Deschide
23829/07/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 731 mp din Târgu Mureş,str. Băneasa nr. 2,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la FLM IMOB SRL Deschide
23729/07/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREȘ” Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
23629/07/2021privind componența Comisiei de evaluare,selecționare și jurizare în vederea selecționării și atribuirii de contracte de finanțare nerambursabilă pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș,a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate”,pentru anul 2021 Deschide Deschide
23529/07/2021privind aprobarea metodologiei ( Ghidul solicitantului ) pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș,a organizațiilor neguvernamentale care își propun să sprijine inițiative și acțiuni în domeniul asistenței sociale „Coeziune socială în comunitate” pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
23429/07/2021privind actualizarea indicatorilor valorici la obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea performanței energetice la 27 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş”. Deschide
23329/07/2021privind actualizarea indicatorilor valorici la 6 obiective de investiții: Execuție lucrări aferente proiectului ”Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Târgu Mureş – LOT I” Deschide
23229/07/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ şi DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET HARGHITA,în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public local ,TURUL CICLIST AL ȚINUTULUI SECUIESC- 2021 ” Deschide Deschide
23129/07/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Asociația Pro Folk Dance în vederea organizării evenimentelor de interes public local – Spectacole de folclor,teatru-dans și concerte Deschide Deschide
23029/07/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România,în vederea organizării evenimentului de interes public local ,Festivalul și Universitatea de vară Vibe – Vibe : The City Edition” Deschide Deschide
22929/07/2021privind aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2021 ,în vederea,repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate ,n proprietatea municipalității Deschide Deschide
22829/07/2021privind aprobarea sumelor pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive pe semestrul II 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide
22729/07/2021în vederea aprobării sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II al anului 2021 Deschide
22629/07/2021privind aprobarea REGULAMENTULUI pentru alocarea de fonduri,de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România Deschide
22529/07/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru realizare sediu de firmă,showroom,atelier confecționare mic mobilier din lemn,amenajări exterioare,accese și utilități”,str. Băneasa,f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC”Decorex Prod”SRL Deschide
22429/07/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire zonă funcţională pentru reglementări construire case unifamiliale,reglementare accese şi infrastructură edilitară” cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: SC" MACO CONSTRUCT"SRL Deschide
22329/07/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit,reglementare accese auto şi utilităţi”,str. Profesor Dr. Vasile Săbădeanu fnr. Iniţiator: Naseba Alina-Mariana Deschide
22229/07/2021privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 65 din 25 martie 2021,privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș,în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții Deschide Deschide Deschide Deschide
22129/07/2021privind aprobarea Contractului de finanțare dintre Municipiul Târgu Mureș și EON Reality Inc.,a Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgu Mureș și Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș și aprobarea Acordurilor de parteneriat cu Unitățile de învățământ preuniversitar și universitar din Municipiul Târgu Mureș privind proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului EON Grant Guarantee Deschide Deschide Deschide Deschide
22029/07/2021privind desemnarea domnului György Alexandru,viceprimar al Municipiului Târgu Mureș,să reprezinte UAT Municipiul Târgu Mureș în organul de conducere (Comitetul Director) al Grupului de Acțiune Locală Municipiul Târgu Mureș Deschide
21929/07/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 10,41 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe B-dul 1 Decembrie 1918,nr. 238,ap. 3,către Cîmpian Dumitru și soția Cîmpian Maria Deschide
21829/07/2021privind aprobarea Regulamentului de concesionare directă a unor terenuri ,din raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș Deschide
21729/07/2021privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 2021,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
21622/06/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Inspectoratul Școlar Județean Mureș,în vederea organizării evenimentului ,de interes public local ,Gala profesorului mureșean ” Deschide Deschide
21522/06/2021privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Târgu Mureş în vederea deplasării la Ujhorod / Ucraina,în perioada 23 - 25 iulie 2021 Deschide
21422/06/2021privind dezmembrarea imobilului situat în Târgu Mureș identificat în CF nr. 132557 Târgu Mureş,în suprafaţă de 13050 mp Deschide
21322/06/2021privind oportunitatea achiziționării de teren adiacent Cimitirului Municipal Remetea,în suprafața totală de 6500 mp,în vederea extinderii Cimitirului Municipal Remetea Deschide
21222/06/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 409 mp din Târgu Mureş,str. Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL Deschide
21122/06/2021privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2021-2022 Deschide
21022/06/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 4325 mp,din Târgu Mureş,str. Budiu,f.n. înscris în CF 140297 Târgu Mureș,în proprietatea publică Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL. Deschide
20922/06/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafața de 390 mp situat pe str. Livezeni,nr. 69 Deschide
20822/06/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 300 mp situat pe str. Verde Deschide
20722/06/2021privind închiderea circulației rutiere în zona centrală a Municipiului Târgu Mureș în zilele de sfârșit de săptămână și în zilele de sărbătoare legală Deschide
20622/06/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire casă de locuit,organizare circulaţii,asigurare utilităţi”,str. Mărului fnr,cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiari: Derji Ovidiu- Valentin şi Derji Lenuţa- Ancuţa Deschide
20522/06/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 5,08 mp situat în raza ,teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Rodniciei,nr. 69,ap. 2,către Oprea Lidia-Ioana și Oprea Viorel-Ovidiu Deschide
20422/06/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan şi stabilire zonă funcțională pentru construire hală și locuinţe de serviciu",cu regulamentul local de urbanism aferent Strada BUDIULUI,FN Iniţiator: SC"WEICON ROMANIA" SRL Deschide
20322/06/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire sediu administrativ și spații de depozitare” str. Budiului nr. 109,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: S.C.”PARCON FREIWALD” S.R.L. Deschide
20222/06/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2" în "LV1z",stabilire reglementări pentru construire casă de locuit",str. Viile Dealul Mic fnr,cu regulamentul local de urbanism aferent,Proprietari- Beneficiari: Kelemen Szabolcs şi Kelemen Kinga Deschide
20122/06/2021privind rectificarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
20014/06/2021privind revocarea H.C.L. nr.194 din 11 iunie 2021 privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș Deschide
19914/06/2021privind încheierea unui contract de împrumut pentru folosință gratuită,a unui autoturism - Comodat mobiliar - Deschide
19814/06/2021privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Târgu Mureș”,pentru personalități cu merite deosebite Deschide
19714/06/2021privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr.90 din 25.03.2021,privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II ---------------------------Modificat si completat prin HCL 266/26.08.2021 Deschide Deschide
19614/06/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul Târgu Mureș şi Asociația Sportivă MASTER SKI & BIKE CLUB,în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,Multisport European Championfestival 2021 ” Deschide
19514/06/2021privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ şi Asociația Club Sportiv AMC RACING,în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public municipal:,AMC-RACING TÂRGU MUREȘ SUPER RALLY ” Deschide
19411/06/2021privind aprobarea asigurării corespunzătoare a serviciului de salubrizare în condiții de continuitate și siguranță pentru protecția sănătății populației pe raza UAT Târgu Mureș ---------revocat prin HCL 200 din 14 iunie 2021 Deschide
19331/05/2021privind împuternicirea Municipiului Târgu Mureş pentru promovarea cererilor de intervenţie şi reprezentarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarele cu nr. 159/1371/2021 și 160/1371/2021 Deschide
19227/05/2021privind suplimentarea cu noi trasee a transportului public în comun,în ziua de 1 Iunie,Ziua Internațională a Copilului Deschide
19127/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3,96 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,Aleea Vrancea,nr. 4,ap. 1,către d-nul Vodă Leontin și d-na Vodă Maria-Claudia Deschide
19027/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,Aleea Carpați,nr. 39,ap. 2,către d-nul Végh Attila-Zsolt și d-na Végh Zenóbia Deschide
18927/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,80 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,Aleea Carpați,nr. 41,ap. 63,către d-nul Fekete Levente și d-na Fekete Anna Deschide
18827/05/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru zona funcţională de producţie şi funcţiuni complementare(depozitare,servicii şi comerţ) în scopul construirii unei hale cu profil multifuncţional şi a amenajărilor aferente” cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Libertăţii nr.115 Iniţiator: S.C. „SOCOT” S.A. Deschide
18727/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 11,04 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Cutezanței,nr. 43,ap. 1,către SC Ale Fiziomed Plus SRL Deschide
18627/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,68 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Petru Maior,nr. 5,ap. 2,către d-nul Andrei Dragoș-Alexandru și d-na Andrei Danusia-Cristina Deschide
18527/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 4,42 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Rodniciei,nr. 27,ap. 3,către d-nul Olah Cristian-Vasile și d-na Olah Ana-Maria Deschide
18427/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,94 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Aleea Carpați,nr. 39,scara B,ap. 42,către d-nul Cordoș Marcel și d-na Cordoș Maria-Elena Deschide
18327/05/2021privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”,acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”,acordate elevilor care obţin media 10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat Deschide
18227/05/2021privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes local pentru,susţinerea familiilor cu minim trei copii și cu domiciliul în Municipiul Târgu Mureș,prin înlesnirea accesului acestora la serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș Deschide
18127/05/2021privind actualizarea indicatorilor valorici aferenți obiectivului de investiții: „Lucrări de intervenție privind creșterea performanței energetice la 15 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș” Deschide
18027/05/2021privind acordarea unor facilităţi la plata chiriei,agenţilor economici ce au calitatea de locatari,în cadrul contractelor de închiriere a spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Târgu Mureş,conform HCL nr.23/2016,pe perioada stării de alertă,respectiv în perioada în care unităţile de învăţământ funcţionează cu prezența parțială a elevilor,fizic,la procesul educaţional Deschide
17927/05/2021privind abrogarea art.2 din HCL nr.175/30.05.2019,prin care s-a retras dreptul de administrare a Liceului Tehnologic” Ion Vlasiu” din Târgu Mureş,pentru fostul Liceu Tehnologic” Emil A Dandea” din Târgu Mureş,str. Gh. Doja,nr.250 şi s-a acordat dreptul de administrare asupra clădirii principale A1.1 în favoarea Universităţii Cultural Ştiinţifice din Târgu Mureş,iar sala de sport în administrarea Clubului Sportiv Şcolar Târgu Mureş Deschide
17827/05/2021privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 2502 mp,aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș,situat în str. Bodoni Sandor nr.2 identificat în CF 131163,în proprietatea ,Parohiei Romano Catolice Sf. Cosma și Damian IV Deschide
17727/05/2021privind solicitarea preluării în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a imobilului – teren şi construcţie Sala Polivalentă,situată în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4 Târgu Mureş Deschide
17627/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1442 mp situat pe str. Ioan Vescan Deschide
17527/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1007 mp situat pe str. Podeni Deschide
17427/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 395 mp situat pe str. Remetea Deschide
17327/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1011 mp situat pe str. Vasile Sabadeanu Deschide
17227/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 806 mp situat pe str. Vasile Sabadeanu Deschide
17127/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1797 mp situat pe str. Vasile Sabadeanu ------modificat art. 1 prin HCL 276/26.08.2021 Deschide
17027/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 3016 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu Deschide
16927/05/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului în suprafața de 1355 mp situat pe str. Vasile Săbădeanu Deschide
16827/05/2021privind modificarea H.C.L.M. nr. 11 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Regulamentului și a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș Deschide
16727/05/2021privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică de interes local al imobilului în suprafaţă de 49 mp situat în str. Eden înscris în CF 132545 Târgu Mureș Deschide
16627/05/2021privind trecerea unor terenuri în suprafaţă de 40 mp,respectiv 93 mp din Târgu Mureş,str. Szotyori Jozsef,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Radics Elena Iolanda Deschide
16527/05/2021privind aprobarea proiectului municipalității târgumureșene ”Adoptă un Spațiu Verde!”,a modelului protocolului de colaborare dintre Municipiul Târgu Mureș,persoanele juridice și persoanele fizice interesate în vederea punerii în aplicare a proiectului,a Regulamentului de organizare,administrare și întreținere a spațiilor verzi date în gestiune,precum și constituirea comisiei de monitorizare și coordonare în vederea implementării și dezvoltării proiectului Deschide Deschide Deschide
16427/05/2021privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCLM nr.62/30.04.2020 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021 - --- incetat aplicabilitatea prin HCL 405 din 21.12.2021 Deschide
16327/05/2021privind instituirea unor noi taxe percepute de către,Serviciul Public de Utilităţi Municipale,pentru anul 2021 Deschide
16227/05/2021pentru închirierea prin licitație publică,a construcției existente ,Căsuța din Pădure" și a terasei aferente,pentru activități comerciale la Platoul Cornești,aprobarea documentației de atribuire,aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
16127/05/2021privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a fondului locativ de stat,inclusiv a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință nr.8 din 23.03.2020,în sensul eliminării din anexa contractului a imobilelor situate în Târgu Mureș,str. Bolyai nr.5,str. Horea nr.1,ap.1 Deschide
16027/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,62 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Aleea Carpați,nr. 47,ap. 44,către d-na Cîmpian Sabina și d-na Sanchez Martinez Ramona Deschide
15927/05/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 7,20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Înfrățirii,nr. 16,ap. 4,către d-nul Ráduly Iosif și soția Ráduly Elisabeta Deschide
15827/05/2021privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii și administrate de S.C. LOCATIV S.A. Deschide
15727/05/2021privind aprobarea Metodologiei ( Ghidul solicitantului) acordării finanţărilor,nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureş pentru,acțiuni/programe/proiecte culturale Deschide Deschide
15627/05/2021cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor,nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș,pentru proiecte sportive,regulamentul de sprijin,ghidul solicitanților și,contract tip Deschide Deschide Deschide
15527/05/2021privind atribuirea denumirii “strada Memorandumului” porțiunii din actuala strada Bradului cuprinsă între strada Vulcan și strada Alexandru Papiu Ilarian Deschide
15427/05/2021privind schimbarea denumirii “Piața Memorandului” în Piața Gecse Dániel Deschide
15327/05/2021privind aprobarea organizării unui concurs de idei cu tema: “AMENAJARE SPAȚII PIETONALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ - Strada Bolyai,Strada George Enescu,scuarul din Piaţa Victoriei nr. 3” -----modificat si completat prin HCL 299/30.09.2021 Deschide
15227/05/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe etapa V- cartier Unirii- str. Vasile Săbădeanu,reglementare accese,dezvoltare infrastructură edilitară”- actualizare parţială "P.U.Z. CARTIER UNIRII- ZONA DE VEST-TÂRGU MUREŞ” aprobat prin H.C.L. nr. 256/23.12.2008 Iniţiator: SC"MACO CONSTRUCT" SRL Deschide
15127/05/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă unifamilială cu regim de înălţime P+1,reglementare accese auto şi pietonale”,str. Eden fnr Proprietari- Beneficiari: Ţintoşan Petru şi Ţintoşan Olga Deschide
15027/05/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal - reconformare zonă "LM" în zona activităţilor productive şi de servicii,"AI2dz"- subzona activităţilor terţiare pentru zona industrială",str. Băneasa nr.8 cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiar: S.C.”LAS PROM” S.R.L. Deschide
14927/05/2021aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Târgu Mureș,U.A.T. Sâncraiu de Mureș,U.A.T. Pănet și Administrația Bazinală de apă Mureș pentru demararea procedurilor privind realizarea obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Autostrada Transilvania și DJ 152A- Sâncraiu de Mureș și Pod nou peste râul Mureș” Deschide Deschide
14821/05/2021privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare,pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru de măturat,spălat,stropire şi întreţinerea căilor publice,precum şi colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare,în municipiul Târgu Mureş,prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgenţă,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 şi a documentaţiei de atribuire aferentă,în vederea asigurării continuităţii serviciului Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
14721/05/2021privind împuternicirea unor consilieri juridici ai Direcţiei Juridice Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul UAT Municipiul Târgu Mureş pentru reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în dosarul nr. 518/102/2021 Deschide
14612/05/2021privind aprobarea asigurării continuității unor activități specifice serviciului de,salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a,împlinirii termenului prevăzut de art. 33,alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de,utilități publice nr. 51/2006 Deschide
14512/05/2021privind modificarea H.C.L. nr. 118 din 22 aprilie 2021 referitoare la,înființarea Serviciului Public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană –,instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea,Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș,prin reorganizarea Serviciului,Public Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor,servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din,cadrul Municipiului Târgu Mureș Deschide
14412/05/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş din data de 12 mai 2021 Deschide
14306/05/2021privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 80/25.03.2021 privind trecerea terenului în suprafaţă de 10.250 mp din suprafaţa totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureş,nr.cad. 129302,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4,din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al Statului,în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul” Deschide
14206/05/2021privind aprobarea rectificării bugetului local al,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
14106/05/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş din data de 6 mai 2021 Deschide
14027/04/2021privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare,pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activităţile - colectare si transport deseuri - în Municipiului Tg-Mureş prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgenţă,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/2016 şi a documentaţiei de atribuire aferentă,în vederea asigurării continuităţii serviciului ------modificat prin HCL 279/26.08.2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
13927/04/2021privind modificarea HCL nr.71 din 25 martie 2021 prin care s-a aprobat încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş,situate în Piaţa Trandafirilor,nr.61,în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic II Rakoczi Ferenc din Târgu Mureş şi aprobarea modelului de contract Deschide
13827/04/2021privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile ,proprietate privată a municipiului Târgu Mureș Deschide
13727/04/2021privind mandatarea d-lui Kelemen Atilla-Márton,reprezentant A.G.A. al U.A.T. – Municipiul Târgu Mureş,în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.,ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în şedinţele A.G.A. hotărârile de pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării A.G.A. Deschide
13622/04/2021privind aprobarea acordării sumei de 42 lei/persoană necesare pentru asigurarea hranei familiilor afectate de incendiul din strada Valea Rece din municipiul Târgu Mureș Deschide
13522/04/2021privind stabilirea perioadei de desfășurare a manifestării „Zilele Târgumureșene”,în ultima săptămână a lunii iunie,începând cu cea de a XXIV-a ediție - 2021 Deschide
13422/04/2021privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2021,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
13322/04/2021privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal ,nr. 95/16 aprilie 2021 referitoare la aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
13222/04/2021privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 140 din 06 aprilie 2017 referitoare la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în dos. execuţional al ,BEJ Giunca Maria Cristina Deschide
13122/04/2021privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației,respectiv ,reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) ,din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,pentru anul 2022 Deschide
13022/04/2021privind darea în folosinţă gratuită către Parohia Reformată IX a terenului şi a construcţiei aflate în domeniul public al municipiului Târgu Mureş situat în str. Prieteniei nr.7 Deschide
12922/04/2021privind dezmembrarea imobilului situat pe str. Braşovului identificat în CF nr. 140994 Târgu Mureş,în suprafaţă de 89 mp Deschide
12822/04/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcţională pentru construire clădiri de locuinţe colective şi dotări,servicii comerciale şi hoteliere,staţie de distribuire carburanţi,amenajare accese şi parcări” (modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 329/28.11.2009),B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 287 şi nr.291cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiar: SC “Katan Consulting" SRL Deschide
12722/04/2021privind darea în folosinţă gratuită către Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea- Conferinţa Transilvania de Sud,a cotei de 829/1661 din suprafaţa totală de 1661 mp din imobilul situat pe ,str. Aurel Filimon nr. 16,identificat în CF nr. 122162 Târgu Mureş Deschide
12622/04/2021privind darea în administrare a unor terenuri şi baze sportive aflate în proprietatea Municipiului Târgu Mureş,către Clubul Sportiv Municipal Târgu Mureş --- modificat și completat Anexa 1 prin HCL 242/29.07.2021 Deschide Deschide Deschide
12522/04/2021privind aprobarea delegării gestiunii,prin contract de achiziție publică,a serviciilor de salubrizare pentru activitățile de măturat,spălat,stropire și întreținerea căilor publice,precum și colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare,în municipiul Târgu Mureș,în vederea asigurării continuității până la preluarea serviciului prin gestiune directă conform H.C.L.M. nr. 11/2021 și aprobarea documentației aferente: Referatul de oportunitate,Caietul de sarcini,Regulamentul de organizare și funcționare,Proiectul de contract de achiziție publică și Fișa de date a achiziției Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
12422/04/2021privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010,încheiat cu SC Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 – ,„ Extindere reţea apă potabilă - strada Remetea ” Deschide Deschide
12322/04/2021a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
12222/04/2021privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2021 Deschide Deschide
12122/04/2021privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2021 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
12022/04/2021privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Kelemen Atilla-Márton să nu aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA,din data de 26 aprilie 2021 Deschide
11922/04/2021privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 ”privind taxele speciale și tarifele,aplicate de către Serviciul public – Administrația domeniului public,pentru anul 2021,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale,aplicabile acestora” Deschide
11822/04/2021 privind înființarea Serviciului Public Ecologie,Peisagistică și Salubrizare Urbană – instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș,prin reorganizarea Serviciului Public Administrația Serelor,Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș ----- modificat prin HCL 145/12.05.2021 Deschide Deschide Deschide
11722/04/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- parcelare teren şi stabilire reglementări pentru construire locuinţe individuale"cu regulamentul local de urbanism aferent,Str. Mărului,fnr.,Iniţiator: Dogaru Lucreţia Deschide
11622/04/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilială cu regim de înălţime P+1”,str. Agricultorilor nr.28,Proprietari- Beneficiari: Tekse Barna şi Tekse Csilla Deschide
11522/04/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada mai - iulie 2021 Deschide
11422/04/2021privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul IV anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
11322/04/2021pentru modificarea și completarea Regulamentului privind activitatea de ridicare,transport,depozitare și eliberare a vehiculelor care blochează circulația,precum şi a celor fără stăpân şi abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureş anexă la H.C.L. nr. 179/2019 Deschide
11222/04/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 100 mp din Târgu Mureş,str. Ioan Vescan,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL Deschide
11122/04/2021privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului,„Cetăţean de onoare al municipiului Târgu Mureş” Deschide
11022/04/2021privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
10922/04/2021privind acordarea unor facilități pentru persoanele fizice și juridice care au încheiate cu Municipiul Tg. Mureș,contracte de concesiune/închiriere și a căror activitate a fost întreruptă sau restrânsă,potrivit art.1 din Ordonanța Militară nr.1/18.03.2020 Deschide Deschide
10822/04/2021privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile ,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii Deschide
10722/04/2021privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
10622/04/2021privind stabilirea unor fapte care constituie contravenții în domeniul activității comerciale pe raza administrativ teritorială a Municipiului Târgu Mureș și sancțiunile aplicabile acestora Deschide
10522/04/2021privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,„SF/DALI REABILITARE ŞI MANSARDARE ŞCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL,aprobat prin H.C.L. nr. 176/30.05.2019 Deschide
10422/04/2021Privind utilizarea mijloacelor de transport public local în interes de serviciu de către angajații Primăriei Municipiului Târgu Mureș,precum și de angajații direcțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Municipal Deschide
10322/04/2021privind aprobarea Metodologiei de negociere a prețului imobilelor ce se achiziționează de către Municipiul Târgu Mureș și a componenței comisiei de negociere Deschide
10222/04/2021privind desființarea Universității Cultural Științifice Târgu Mureș Deschide
10122/04/2021privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe pentru tineri,( ANL),destinate închirierii,în municipiul Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide
10022/04/2021privind aprobarea metodologiei de sprijinire a acţiunilor unităţilor de învăţământ Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
9922/04/2021privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 % din valoarea lucrărilor de intervenție,pentru anul 2021,la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,conform OUG nr. 18/2009 Deschide
9822/04/2021privind achiziţionarea imobilului situat în Târgu Mureş,str. Păşunii,nr.21/A,înscris în CF nr.131344 Tg Mureş,nr. cadrastral 1046/1-C1,nr.top.3810/a/3/2/1,3810/a/2/1/2/1,3809/1/1/1/2/1,3810/1/1/1/1/2/1,în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ şi educaţie a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale Romulus Guga Deschide
9722/04/2021privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Modernizare strada Eden” Deschide
9622/04/2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Modernizare strada Mioriţei” Deschide
9516/04/2021privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
9416/04/2021privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019,privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019,privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran,zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B,respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrala - Piaţa Trandafirilor",beneficiar Municipiul Târgu Mureș,şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018 ----------modificat anexa 1 prin HCL 284/ 20.10.2021 Deschide
9325/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 571 în suprafață de 5774 mp,situat pe Calea Sighișoarei Deschide
9225/03/2021privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” Deschide
9125/03/2021privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureş sprijină tinerii” şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiţii de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivităţii şi Creşterea Capacităţii de Cercetare-Inovare ,din Municipiul Târgu Mureş Deschide
9025/03/2021privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II ---- modificat si completat prin HCL 197/14.06.2021 Deschide Deschide Deschide
8925/03/2021privind aprobarea regulamentului de desfășurare a „Actului artistic stradal” ,în Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide
8825/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1073 în suprafață de 394 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8725/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului identificat astfel CC 613,CC 614,CC 615,în suprafață de 7785 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8625/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 1048 în suprafață de 1007 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8525/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 625 în suprafață de 2610 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8425/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului CC 614,în suprafață de 469 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8325/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafață de 3646 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8225/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 612 în suprafață de 1613 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8125/03/2021privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului,în suprafață de 536 mp situat pe Calea Sighișoarei Deschide
8025/03/2021privind trecerea terenului în suprafaţă de 10.250 mp din suprafaţa totală de,78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureş,nr.cad. 129302 ,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4,din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul” ----- modificat prin HCL 143/6.05.2021 Deschide
7925/03/2021privind modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 2020 cu privire la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008” Deschide
7825/03/2021privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021,precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide
7725/03/2021privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș Deschide
7625/03/2021privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate ,a Municipiului Târgu Mureș Deschide
7525/03/2021privind stabilirea cantității maxime de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat Deschide
7425/03/2021privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2020,privind stabilirea unor taxe speciale şi amenzi pentru anul 2021,în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș Deschide
7325/03/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.207 din 26.11.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar de stat Deschide
7225/03/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliul de administraţie la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”,în anul școlar 2020-2021 Deschide
7125/03/2021privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş,situate în Piaţa Trandafirilor nr.61,în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureş şi aprobarea modelului de contract --- abrogat art. 1,și modificat restul hotărârii prin HCL 139/27.04.2021 Deschide
7025/03/2021privind revocarea HCLM nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș Deschide
6925/03/2021privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021 Deschide Deschide
6825/03/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale,str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: ŞTEFAN DOINIŢA- MARIA Deschide
6725/03/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z"pentru extindere şi mansardare locuinţă”,str. Verii nr. 51 cu regulamentul local de urbanism aferent,Proprietari- Beneficiari: Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta şi Benedek Imre- Sandor Deschide
6625/03/2021privind aderarea Municipiului Târgu Mureș la ,„Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030) Deschide
6525/03/2021 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș,în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții ---- modificat și completat prin HCL 222 din 29 iulie 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide
6412/03/2021 privind actualizarea Organigramei şi Statului de funcţii a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş,prin punerea în executare a Sentinţei nr. 189 din 18.06.2020,pronunțată de Tribunalul Mureș,Secția de contencios administrativ și fiscal,în dosar nr. 75/102/2020,definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curţii de Apel Târgu Mureș şi în conformitate cu HCL nr. 47 din 25 februarie 2021 Deschide Deschide Deschide
6312/03/2021privind aprobarea demarării de către Municipiul Târgu-Mureș a procedurilor necesare încheierii unor contracte de prestări servicii privind recoltarea sau relocarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului Târgu-Mureș Deschide
6212/03/2021privind neasumarea de către Consiliul Local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru școli al României la nivelul municipiului Târgu Mureș pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023 Deschide
6125/02/2021privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit în favoarea Municipiului ,Târgu Mureş asupra terenului situat în str. Bega nr.2 si aprobarea contractului de superficie în formă autentică Deschide
6025/02/2021privind împuternicirea d-lui primar SOÓS ZOLTÁN,în calitate de reprezentant legal al Municipiului Târgu Mureș,să semneze Scrisoarea de ofertă în numele Municipiului Târgu Mureș pentru proiectul ”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului EON Grant Guarantee Deschide
5925/02/2021privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020,modificat și completat prin HCL nr.37/2021 Deschide
5825/02/2021privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș” Deschide
5725/02/2021privind aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația ,„Zona Metropolitană Târgu Mureș” Deschide
5625/02/2021privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 24.315 mp situat pe str. Viitorului nr. 1 B Deschide
5525/02/2021privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş ,a terenului situat pe Lalelelor nr.2 Deschide
5425/02/2021 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 774/1972 din terenul în suprafaţă de 493 mp situat pe str. Rodnei nr. 44 Deschide
5325/02/2021privind înființarea unui incubator de afaceri în Municipiul Târgu Mureș Deschide
5225/02/2021privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 180 din 18.05.2017,referitoare la accesul liber în curţile şi pe terenurile de sport aflate în proprietatea/administrarea Municipiului Târgu Mureş,administrate de şcolile primare,gimnaziale şi liceale --- modificat prin HCL 346 din 28.10.2021 Deschide
5125/02/2021privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureş ------------------modificat prin HCL 387/25.11.2021----modificat prin HCL 419/21.12.2021,----modificat prin HCL 420/21.12.2021 Deschide Deschide
5025/02/2021privind delegarea de gestiune prin contract de achiziţie publică a serviciilor de salubrizare – colectare şi transport deşeuri municipale – şi a documentaţiei aferente: Studiu de oportunitate,Caiet de sarcini,Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Modelul de contract de delegare prin contract de achiziţie publică Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4925/02/2021privind modificarea anexei 2 la HCL nr. 243 din 29 august 2019 privind avizarea şi aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri,componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Municipale Solide din Judeţul Mureş (SMIDS Mureş),pentru municipiul Târgu Mureş din zona 2 Târgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4825/02/2021privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru vânzarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului,f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
4725/02/2021privind modificarea Structurii organizatorice ,a Aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș,Cabinet primar și cabinet viceprimari Deschide Deschide
4625/02/2021privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire,Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kos Karoly 1B,aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,pentru desfășurarea activității Deschide Deschide
4525/02/2021privind trecerea unui teren în suprafaţă de 172 mp din Târgu Mureş,str. Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL Deschide
4425/02/2021privind avizarea Regulamentului pentru funcționarea pieței situată în Str. Libertății nr.114 ,administrată de S.C. MONDO TRANS S.R.L. Deschide Deschide
4325/02/2021privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar ,de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureş,pentru anul şcolar 2021-2022 ---- modificat prin HCL 313/30.09.2021 Deschide Deschide
4225/02/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale",cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Tazlăului- str. Crişului,Beneficiari: Stoica Viorica şi Bădescu Livia Adriana Deschide
4125/02/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,stabilire zonă funcțională și parcelare teren pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Cetinei fnr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: MUREŞAN VALERIA Deschide
4025/02/2021privind modificarea art.2 pct. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 3 din 2 noiembrie 2020 (renumerotată cu nr. 182/02.11.2020) privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş Deschide
3923/02/2021privind mandatarea reprezentantului Municipiului Târgu Mureş în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. Compania Aquaserv S.A. Deschide
3815/02/2021privind încetarea înainte de termen a Contractului de servicii nr. 48 din 16.06.2020,încheiat între Autoritatea Contractantă Municipiul Târgu Mureş şi Prestatorul SC SYLEVY SALUBRISERV SRL şi asigurarea continuităţii serviciilor de salubrizare a Municipiului Târgu Mureş Deschide
3708/02/2021privind modificarea și completarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru utilizatorii casnici pentru anul 2021,în Municipiul Târgu Mureș aprobat prin HCL nr 249 din 17 decembrie 2020 Deschide
3608/02/2021privind modificarea şi completarea HCL nr. 117/2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Mureş Deschide Deschide
3508/02/2021privind îndreptarea erorii materiale de redactare,strecurată în cuprinsul Crt. XVI pct. 5) din Anexa nr. 1 la HCL nr. 230 din 17.12.2020 privind taxele speciale și tarifele,aplicate de către Serviciul public – Administraţia domeniului public,pentru anul 2021,precum şi instituirea unor sancţiuni contravenționale,aplicabile acestora Deschide
3408/02/2021privind modificarea şi completarea,provizorie,pe perioada pandemiei CoVid-19,a art. 4 din Regulamentului privind eliberarea acordului Direcţiei Arhitect Sef în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere şi a comerţului promoţional în zona centrala a municipiului Târgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 135 din 26 martie 2009 Deschide
3328/01/2021pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului care ocupă funcţii publice şi posturi de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale ,Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş şi din serviciile publice Deschide
3228/01/2021privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 191 din 18.05.2017,referitoare la asocierea dintre Municipiul Târgu Mureș și S.C. Administrație și Turism S.R.L.,precum și toate actele premergătoare și subsecvente cu punerea situației anterioare a părților Deschide
3128/01/2021privind desemnarea unui membru din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureş cu apărarea intereselor Consiliului local - în calitatea sa de persoană vătămată în cadrul dosarului nr.174/P/2015,aflat în instrumentarea DNA - Serviciul teritorial Târgu Mureş Deschide
3028/01/2021privind prelungirea aplicării pentru intervalul 1 ianuarie 2021-31 martie 2021 a Procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020,în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene Deschide
2928/01/2021privind radierea din cartea funciară a dreptului de proprietate al Primei Asociaţiuni a agricultorilor şi Reuniunea Funebrală din Tg. Mureş şi atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 390 mp situat pe str. Livezeni nr. 69 ------ revocat prin HCL 209 din 22 iunie 2021 Deschide
2828/01/2021– privind trecerea unui teren în suprafaţă de 178 mp din Târgu Mureş,str.Vasile Săbădeanu,f.n.,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC. MACO CONSTRUCT SRL Deschide
2728/01/2021privind modificarea și completarea art. 12 alin. (2) din Regulamentului de organizare și funcționare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș Deschide
2628/01/2021privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei locale de ordine publică Deschide
2528/01/2021privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări pentru construire case de locuit unifamiliale,str. Budiului fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC " MACO CONSTRUCT" SRL Deschide
2428/01/2021– privind aprobarea rapoartelor de evaluare a terenurilor care vor sta la baza calculării redevențelor aferente actelor adiționale/contractelor de concesiune ce se vor încheia în cursul anului 2021 Deschide
2328/01/2021privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic Avram Iancu,asupra imobilului situat în Târgu Mureş,str. B-dul 1848,nr.9 înscris în Cf nr.90387/N ( A+ 30) corp C1,nr. top.3843/1/2 şi trecerea imobilului respectiv în administrarea Şcolii Gimnaziale Dr. Bernády György din Târgu Mureş,pe o perioadă de 10 ani Deschide
2228/01/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 8,50 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,str. Narciselor,nr. 14,ap. 1,către d-nul Szabó Zoltán și d-na Kovács Agneta Deschide
2128/01/2021privind rectificarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.036/23.12.2020 referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide Deschide
2028/01/2021privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 pentru asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale,selecționate în baza Legii nr. 34/1998,cu modificările și completările ulterioare și a HG nr. 1153/2001,cu modificările și completările ulterioare Deschide Deschide Deschide
1928/01/2021privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2021 pentru beneficiarii venitului minim garantat,în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,actualizată,cu modificările și completările ulterioare Deschide
1828/01/2021privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș din Hotărârea nr.144 din 25 aprilie 2020 Deschide
1728/01/2021privind regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (C.T.A.T.U.) Deschide
1628/01/2021privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii date în administrare S.C. LOCATIV S.A Deschide
1528/01/2021privind aprobarea termenelor de închiriere pentru unitățile locative cu destinația de locuințe aflate în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale Târgu Mureș și date în administrarea S.C. LOCATIV S.A Deschide
1428/01/2021privind reînnoirea protocolului de colaborare cu TASSO Germania,în vederea sprijinirii activității Formației de Gestionare Câini Fără Stăpân și Ecarisaj,din cadrul Serviciul Public Administrația Domeniului Public Deschide Deschide
1328/01/2021privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 20 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,P-ța Trandafirilor nr. 7,către SC Therezia Prodcom SRL Deschide
1228/01/2021privind concesionarea directă a unor terenurilor din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș ------Revocat prin HCL 70/25.02.2021 Deschide
1128/01/2021privind aprobarea Regulamentului şi a Studiului de oportunitate pentru efectuarea serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Târgu Mureș --- ---- modificat prin HCL 168/27.05.2021 Deschide Deschide Deschide Deschide
1028/01/2021privind aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” -----modificat si completat prin HCL 307/30.09.2021 Deschide
928/01/2021privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuinţe de către Municipiul Târgu Mureş şi Asociaţiile de proprietari din Municipiul Târgu Mureş Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
828/01/2021– privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2021,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice Deschide Deschide
728/01/2021privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş Deschide Deschide
628/01/2021cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investiţiilor private şi publice în domeniul urbanismului şi construcţiilor în municipiul Târgu Mureş Deschide
528/01/2021privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea investiților și susținerea dezvoltării economice,prin acordarea unor scutiri de la plata impozitelor pe clădiri și teren datorate bugetului local al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide
428/01/2021privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Molnar Ervin Deschide
328/01/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada februarie - aprilie 2021 Deschide
221/01/2021privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Companiei Aquaserv S.A. de către consiliul de administrație al companiei și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș Deschide
114/01/2021privind înfiinţarea centrelor de vaccinare împotriva COVID 19,la nivelul Municipiului Târgu Mureş şi schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor în care vor fi constituite aceste centre Deschide