An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
1730/01/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” Deschide
1630/01/2020privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș,pentru perioada februarie 2020 – martie 2020 Deschide
1530/01/2020privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente,echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale,pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic,în special a pietonilor Deschide
1430/01/2020privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș” Deschide
1330/01/2020cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive Deschide Deschide Deschide
1230/01/2020privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte” Deschide
1130/01/2020privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2020,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș Deschide
1030/01/2020privind concesionarea directă către ÁBRÁM ZOLTÁN-SAMOIL,a terenului în suprafață de 26 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș Deschide
930/01/2020privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr. 196,în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria,Vale Elisabeta,Vasilescu Veronica,Sobieschi Emilia Deschide
830/01/2020privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş,str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş ,de la SC Dolemn Trade SRL Deschide
730/01/2020privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureş a cotei de teren de ,200 mp din suprafaţa totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureş,str. Splaiul Izlazului,nr. 4. Deschide
630/01/2020privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264 Deschide
530/01/2020privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş Deschide
430/01/2020privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
330/01/2020privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2020 Deschide
230/01/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe,colective P+E+M”,Strada Eden fnr.,Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL Deschide
130/01/2020privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – ,Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019,conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019,prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019 Deschide Deschide Deschide Deschide