An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
12823/06/2020privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2198/102/2019,aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Mureș,Secția Contencios Administrativ și Fiscal Deschide Deschide
12718/06/2020privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu formularea unor apărări și reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarului nr. 789/102/2020 Deschide
12618/06/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș Deschide Deschide
12518/06/2020privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursă de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș Deschide
12418/06/2020privind aprobarea încheierii contractului de concesiune a parcărilor publice cu plată și stabilirea redevenței conform studiului de oportunitate aprobat prin HCL nr. 68/2017 Deschide Deschide
12318/06/2020privind modificarea HCL 79/30.04.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021 Deschide
12218/06/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația Creșelor Deschide Deschide
12118/06/2020privind neasumarea de către Consiliul local Târgu Mureş a responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative,aferente Programului pentru şcoli al României Deschide
12018/06/2020privind concesionarea directă către MESAROS OVIDIU DRAGOȘ a terenului în suprafaţă de 83,20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş Deschide
11918/06/2020privind concesionarea directă către ANTENA TV GROUP SA a terenului în suprafață de 284 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș Deschide
11818/06/2020privind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020,în baza O.G. nr.82/2001 și a H.G. nr.1470/2002 – normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice Deschide
11718/06/2020privind modificarea „Regulamentului de autorizare,atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureş”,aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 şi modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018,cu privire la stabilirea,ajustarea/modificarea nivelului preţurilor şi a tarifelor pentru executarea serviciului de transport public de persoane Deschide
11618/06/2020privind modificarea HCL nr. 35 din 29 ianuarie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/26.01.2012 referitoare la Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Universităţii Cultural Ştiinţifice Târgu Mureş Deschide Deschide
11518/06/2020privind abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 referitoare la aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș Deschide
11418/06/2020privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului,aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide
11318/06/2020cu privire la regulamentul de funcționare a Centrului Cultural-Turistic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale,turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM) Deschide Deschide
11218/06/2020pentru închirierea prin licitație publică,a unui număr de 21 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș,destinate amplasării de construcţii provizorii,tip chiosc,tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești,aprobarea documentației de atribuire,aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanti Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
11109/06/2020privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
11009/06/2020privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare ,pentru delegarea serviciului public de salubritate pentru activitățile „colectare si transport deseuri si salubrizare stradala” în Municipiului Tg-Mureș prin contract de prestări de servicii,ca procedură de urgență,conform prevederilor art.104 alin.1 lit.c) din Legea nr.98/20016 și a documentației de atribuire aferentă" Deschide Deschide Deschide
10909/06/2020privind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică – Acord Cadru a serviciilor de salubrizare – colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală –și a documentației aferente: Studiu de oportunitate,Caiet de sarcini,Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
10828/05/2020privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitului anual pe clădiri și a taxei pe clădiri pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020. Deschide Deschide
10728/05/2020privind instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice pe imobilele administrate de Primăria Târgu Mureș Deschide
10628/05/2020privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 246/2019 în vederea scutirii de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru depozitarea materialelor de construcții,schele,containere etc. și de taxa pentru ocuparea parțială a domeniului public pentru organizare de șantier,a proprietarilor de clădiri monument istoric sau de clădiri care fac parte dintr-un ansamblu urban inclus pe lista monumentelor istorice,care execută lucrări de intervenție,pe cheltuială proprie,pentru creșterea performanței Deschide
10528/05/2020privind aprobarea elaborării proiectelor pentru instalarea unor stații de încărcare rapidă pentru autoturismele cu propulsie 100% electrică și propulsie hibridă Deschide
10428/05/2020privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 91 din 30 aprilie 2020 referitoare la modificarea și completarea H.C.L. nr. 47 din 30 marie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de H.C.L. nr. 106/25. 04. 2019 și H.C.L. nr. 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,întreprinderilor individuale,PFA-uri,asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență Deschide Deschide
10328/05/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada iunie – august 2020 Deschide
10228/05/2020privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Staţie de pompare apă uzată strada Serafim Duicu” Deschide
10128/05/2020privind modalitatea de valorificare a terenului în suprafață de 12513 mp situat pe str. Barajului,aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș Deschide
10028/05/2020privind aprobarea vânzării directe a imobilului (teren și construcție) aflat în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș situat în Târgu Mureș str. Gheorghe Doja nr. 79 Deschide
9928/05/2020privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT- Municipiul Târgu Mureș Deschide
9828/05/2020privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 143/25.04.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș Deschide
9728/05/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe pe aceeaşi parcelă,accese şi utilităţi",Strada Nordului nr. 7 Beneficiari - Proprietari: Gabor Ioan,Gabor Cireşica,Ogrean Ovidiu - Valer şi Ogrean Ioana Deschide
9628/05/2020privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii,precum și schimbarea în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință a unei unități locative Deschide
9528/05/2020privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local nr. nr. 363/2011 și a Hotărârii Consiliului local nr. 13/2020 Deschide
9421/05/2020privind modificarea art.3 din H.C.L. nr. 53 din 30 martie 2020,referitoare la luarea unor măsuri pentru prevenirea şi răspândirea COVID-19 Deschide
9321/05/2020privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
9230/04/2020privind rectificarea bugetului local al,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide
9130/04/2020privind modificarea şi completarea HCLM nr. 47 din 30 martie 2020 privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25. 04. 2019 și HCLM 246/26. 09. 2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,intreprinderilor individuale,PFA-uri,asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență.,------Modificat și completat prin HCL 104/28.05.2020 Deschide
9030/04/2020privind concesionarea directă către FARCAȘ JENICA și FARCAȘ IOAN-EUGEN,a terenului în suprafaţă de 806 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş Deschide
8930/04/2020privind modificarea,completarea H.C.L. nr.86/2008 și aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare,transport,depozitare,eliberare a vehiculelor cu tracțiune animală,a celor trase sau împinse cu mâna care circulă neregulamentar și a animalelor abandonate la care nu s-a putut stabili/ identifica proprietarul sau deținătorul,identificate pe domeniul public sau privat al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide
8830/04/2020privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
8730/04/2020privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2019,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
8630/04/2020privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a ,cotei de 17/22(reprezentând 850 mp din suprafaţa totală de 1100 mp ) ,a terenului situat pe str. Recoltei,nr. 8 Deschide
8530/04/2020privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA,din data de 11 mai 2020 Deschide
8430/04/2020privind aprobarea programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru achiziționarea autoturismelor noi cu propulsie 100% electrică şi autoturisme noi cu propulsie hibridă benzină/electrică destinate transportului public de persoane în regim de taxi din Târgu Mureş Deschide
8330/04/2020privind modificarea și completarea „Regulamentului de autorizare,organizare,atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș,aprobat prin H.C.L.M nr. 349/2013 și modificat și completat prin H.C.L.M. nr. 392/2018” Deschide
8230/04/2020privind aprobarea aderării unei unități administrativ teritoriale la ,Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” Deschide
8130/04/2020privind aprobarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,Mureşul” pentru anul 2020 Deschide
8030/04/2020privind interzicerea faptei persoanei de a apela la mila publicului pentru obținerea de foloase materiale prin ocuparea locurilor publice,cu afectarea imaginii și a condițiilor de mediu pe raza administrativ - teritorială a Municipiului Târgu Mureș Deschide
7930/04/2020privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creșa în anul școlar 2020-2021 Deschide
7830/04/2020privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a unor imobile Deschide
7730/04/2020privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 4869 mp situat pe str. Podeni,nr. 10 Deschide
7630/04/2020privind preluarea reţelei de canalizare menajeră şi a staţiei de pompare din strada Serafim Duicu de la SC Faur Consulting IPURL şi cuprinderea în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş Deschide
7530/04/2020privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 57/2151 din suprafaţa totală de 2151 mp a terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 193-195 Deschide
7430/04/2020privind trecerea unui teren în suprafaţă de 45 mp din Târgu Mureş,str. Cotitura de Jos în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la ,Cherteş Emil şi Chertes Domnica Deschide
7315/05/2020privind trecerea unui teren Municipiului Târgu Mureş în suprafaţă de 38 mp din Târgu Mureş,str. Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Cîmpean Marian Ioan şi Cîmpean Diana-Greta Deschide
7230/04/2020privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 16/332 din suprafaţa totală 332 mp şi a construcţiei C2,situat pe str. Iuliu Maniu,nr. 3 Deschide
7130/04/2020privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 628 mp situat pe str. Dimitrie Cantemir Deschide
7030/04/2020privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Ion Vlasiu” Deschide
6930/04/2020privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici,pentru obiectivul de investiții „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere - Liceul Tehnologic Avram Iancu” Deschide
6830/04/2020privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 %,pentru anul 2020,la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea performanţei ,energetice a blocurilor de locuinţe Deschide
6730/04/2020privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de intervenție,pentru creșterea performanței energetice la 14 blocuri de locuinţe ,din municipiul Târgu Mureş” Deschide
6630/04/2020privind trecerea unui teren în suprafaţă de 996 mp din Târgu Mureş,str. Voinicenilor nr.f.nr. în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Davila Rita-Cecilia Deschide
6530/04/2020privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a municipiului Târgu Mureș Deschide
6430/04/2020privind aprobarea unor taxe pentru anul 2021,percepute de Administraţia Grădinii Zoologice Deschide
6330/04/2020privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către ,Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2021 Deschide
6230/04/2020privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2021 Deschide
6130/04/2020privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de,Direcţia Tehnică pe anul 2021 Deschide
6030/04/2020privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de,Direcţia ”Arhitect Şef” în anul fiscal 2021 Deschide
5930/04/2020privind instituirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către ,Direcţia „Arhitect Şef„ în cursul anului fiscal 2020 Deschide
5830/04/2020privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2021,aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef Deschide
5730/04/2020privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a,autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2021 Deschide
5630/04/2020privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar și,Registru Agricol Deschide
5530/04/2020privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației,respectiv reactualizarea amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 ,privind Codul fiscal,pentru anul 2021 Deschide
5430/03/2020privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
5330/03/2020privind luarea unor măsuri pentru prevenirea și răspândirea COVID-19 ----modificat art. 3 prin HCL nr. 94/21.05.2020 Deschide
5230/03/2020privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada aprilie – mai 2020 Deschide
5130/03/2020privind aprobarea înființarea Autorității de autorizare a municipiului Târgu Mureș în vederea eliberării licențelor de traseu,aprobarea Regulamentului de acordare a licențelor de traseu în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public Deschide Deschide Deschide
5030/03/2020privind aprobarea prelungirii continuității serviciului de salubrizare,de către actualul operator de pe raza municipiului Târgu Mureș,pe toata perioada stării de urgență Deschide
4930/03/2020privind mandatarea reprezentantului A.G.A.,dl. Bakos Levente,să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Compania Aquaserv SA,din data de 02 aprilie 2020 Deschide
4830/03/2020privind aprobarea termenului limită de depunere a solicitărilor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a Programelor/proiectelor/acţiunilor culturale pentru anul 2020,precum și modificarea ghidului solicitantului Deschide
4730/03/2020privind aprobarea suspendării taxelor prevăzute de HCLM nr. 106/25.04.2019 și HCLM 246/26.09.2019 în vederea sprijinirii IMM-urilor și persoanelor fizice,întreprinderilor individuale,PFA-urilor,asociațiilor și fundațiilor din municipiul Târgu Mureș pe durata stării de urgență--- Modificat si completat prin HCL 91/30.03.2020 Deschide
4619/03/2020privind completarea Anexei 4 –SECŢIUNEA DEZINFECŢIE a Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activităţile de deratizare,dezinsecţie,dezinfecţie şi tratamente fitosanitare împotriva Coronavirus în municipiul Târgu Mureş Deschide
4513/03/2020privind aprobarea suplimentării programului - activitatea de dezinfecție cu suma de 1.600.000 lei prin realocarea fondurilor de la programul - servicii de salubrizare de pe raza Municipiului Târgu Mureș în scopul combaterii pandemiei cauzate de COVID-19 Deschide
4427/02/2020privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4327/02/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din "AI3a" în "L1z",pentru construire ansamblu de locuințe colective și servicii” ,str. Apaductului nr. 2 cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: SC"ROMUR" SA Deschide
4227/02/2020privind aprobarea proiectului „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1 Deschide
4127/02/2020privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști” ,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană Deschide Deschide
4027/02/2020privind aprobarea proiectului „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1 Deschide
3927/02/2020privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană Deschide
3827/02/2020privind aprobarea proiectului ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,și a cheltuielilor aferente,finanțat prin,Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1 Deschide
3727/02/2020privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției ,pentru proiectul: ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”,propus a se finanța prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe,planurile de mobilitate urbana Deschide Deschide Deschide
3627/02/2020privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș ,în strada Ady Endre Deschide
3527/02/2020privind modificarea art. 1 din HCL nr.374/19.12.2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia,a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9,în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiţie ,Modernizare str. Baladei Târgu Mureș” Deschide
3427/02/2020privind modificarea articolului 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183 Deschide
3327/02/2020privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr.69 din 28.03.2019,în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul Bojthe Levente a suprafeţelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str. Budiului Deschide
3227/02/2020privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna,nr. 1,Târgu Mureş Deschide
3127/02/2020privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş,pentru anul școlar 2020-2021 Deschide Deschide
3027/02/2020privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş Deschide
2927/02/2020privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş Deschide
2827/02/2020privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020 Deschide Deschide
2727/02/2020privind,aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2020,pentru,atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în favoarea ,ONG-urilor și partidelor politice Deschide
2627/02/2020privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea ,directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș Deschide
2527/02/2020privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş Deschide Deschide
2427/02/2020privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2020 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
2327/02/2020privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş Deschide
2227/02/2020privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de S.C. Locativ S.A. în baza contractului de concesionare Deschide
2127/02/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit,parcaj auto acoperit,amenajare accese”,Strada Jean Monnet f.nr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiari: Veres Hajnal Reka,Veres Mihai,Veres Viorica Deschide
2027/02/2020privind actualizare documentaţie de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale”,cu,regulamentul local de urbanism aferent,aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019,str. Rozmarinului,nr.1 ,Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL Deschide
1927/02/2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul ,Unirii- str. Ioan Vescan”,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Iniţiator: SC „MACO CONSTRUCT” SRL Deschide
1827/02/2020privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş Deschide Deschide
1730/01/2020privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș” Deschide
1630/01/2020privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș,pentru perioada februarie 2020 – martie 2020 Deschide
1530/01/2020privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente,echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale,pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic,în special a pietonilor Deschide
1430/01/2020privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș” Deschide
1330/01/2020cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive ------Modificat prin HCL 95/28.05.2020 Deschide Deschide Deschide
1230/01/2020privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte” Deschide
1130/01/2020privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2020,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș Deschide
1030/01/2020privind concesionarea directă către ÁBRÁM ZOLTÁN-SAMOIL,a terenului în suprafață de 26 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș Deschide
930/01/2020privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr. 196,în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria,Vale Elisabeta,Vasilescu Veronica,Sobieschi Emilia Deschide
830/01/2020privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş,str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş ,de la SC Dolemn Trade SRL Deschide
730/01/2020privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureş a cotei de teren de ,200 mp din suprafaţa totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureş,str. Splaiul Izlazului,nr. 4. Deschide
630/01/2020privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264 Deschide
530/01/2020privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş Deschide
430/01/2020privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii Deschide
330/01/2020privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2020 Deschide
230/01/2020privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe,colective P+E+M”,Strada Eden fnr.,Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL Deschide
130/01/2020privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – ,Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019,conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019,prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019 Deschide Deschide Deschide Deschide