MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

anunţă

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiei publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă la Serviciul proiecte cu finanțare internațională  din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică :

- 1 funcţie publică de execuţie - inspector clasa I grad profesional superior

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 2 decembrie 2021, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 02.11.2021 - 22.11..2021 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art.49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Katalin Socaciu, consilier.

 

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com