An:  Nr.:  Conţinut:  
NumărDată ședințăConținutul pe scurt al actului administrativFișiere
14920/05/2022privind aprobarea validării Dispozițiilor de Primar,nr. 590 din 29 aprilie 2022 și nr. 635 din 11.05.2022 referitoare la modificarea bugetului,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2022 și rectificarea,bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2022 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
14820/05/2022privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2022,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide
14720/05/2022privind aprobarea execuției bugetului,Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș în anul 2021 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
14613/05/2022privind propunerea modificării Proiectului reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a municipiului Târgu Mureş,pentru anul şcolar 2021-2022 Deschide Deschide
14505/05/2022privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al ,domnului Bălaş Radu Deschide
14405/05/2022privind îndreptarea erorii materiale în Hotărârea Consiliului local Municipal nr. 141/29.04.2022 referitoare la aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare strada Prutului” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 9,Obiectiv specific: Prioritatea de investiții 9.1 Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 Deschide
14329/04/2022privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare strada,Zărandului” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional,2014-2020,Axa prioritară 9,Obiectiv specific: Prioritatea de investiții 9.1 Apelul de,proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 Deschide
14229/04/2022privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Locuințe sociale str. 8,Martie nr.53” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional,2014-2020,Axa prioritară 9,Obiectiv specific: Prioritatea de investiții 9.1,Apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 Deschide
14129/04/2022privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului „Modernizare strada,Prutului” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional,2014-2020,Axa prioritară 9,Obiectiv specific: Prioritatea de investiții 9.1 Apelul de,proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 Deschide
14029/04/2022privind completarea și modificarea art. 1 HCL nr. 268/26.08.2021 privind actualizarea,indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,„Modernizare strada Prutului” Deschide Deschide
13929/04/2022privind completarea și modificarea art. 1 HCL nr. 267/26.08.2021 privind actualizarea,indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,„Modernizare strada Zarandului” Deschide Deschide Deschide
13829/04/2022privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr.73888 din,18.10.2021,încheiat între Parohia Romano Catolică Nr.1 Târgu Mureș și Municipiul,Târgu Mureș Deschide
13729/04/2022privind dezlipirea imobilului în suprafață de 4734 mp situat în Târgu Mureș înscris în CF,122156 Târgu Mureș și aprobarea partajului voluntar Deschide
13629/04/2022pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu,Mureş nr. 251 din 13 august 2021 privind mandatarea Unităţii Administrativ Teritoriale –,Municipiul Târgu Mureş,prin Primar,să solicite transmiterea imobilului – teren şi,construcţii situate în Aleea Carpaţi,nr. 57,identificate în C.F. nr. 137955,Târgu Mureş,de,la Statul Român şi administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv ”Mureşul”,Târgu Mureş,în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş Deschide Deschide
13529/04/2022privind completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureş nr. 70 din 14,martie 2022 pentru modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș Deschide
13429/04/2022privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Plachetei Onorifice” şi a unui premiu,financiar în valoare netă de câte 5.000 lei,cetățenilor Municipiului Târgu Mureș care au împlinit,vârsta de 100 de ani sau peste 100 de ani Deschide
13329/04/2022privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în vederea realizării în ,parteneriat a unor evenimente culturale,sportive și educaționale de ,interes public local care se desfășoară în anul 2022 Deschide Deschide Deschide
13229/04/2022pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor electrice pe,domeniul public al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide
13129/04/2022privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu,Mureş a terenului în suprafaţă de 3769 mp situat pe str. Gheorghe Doja Deschide
13029/04/2022privind modificarea şi completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 209/22.06.2021,privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului,Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 390 mp situat pe str. Livezeni,nr. 69 Deschide
12929/04/2022privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor,tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii,„Actualizare DALI,elaborare PT – Reabilitare strada Viile Dealul Mic” Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
12829/04/2022privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,30 mp situat în raza teritorială a,Municipiului Târgu Mureș,pe str. Cutezanței,nr. 75,ap. 2,către Bányai János și soția Bányai Csilla Deschide
12729/04/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada mai – iulie 2022 Deschide
12629/04/2022privind aprobarea termenului limită pentru depunerea solicitărilor de sprijin financiar ,de către unitățile de cult din Municipiul Târgu Mureș care aparțin cultelor religioase recunoscute din România Deschide
12529/04/2022privind trecerea locuințelor disponibile precum și a celor care se vor disponibiliza,situate în,municipiul Târgu Mureș,str. Rovinari,nr. 36,din categoria locuințelor destinate chiriașilor,evacuați din locuințe retrocedate foștilor proprietari,în categoria locuințelor sociale Deschide
12429/04/2022privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât,aceea de locuinţe,repartizarea unor spații,precum și schimbarea destinației unui imobil,aflat în proprietatea municipalităţii și administrat de S.C. LOCATIV S.A. Deschide
12329/04/2022privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3,50 mp situat în raza teritorială,a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Gheorghe Marinescu,nr. 49,ap. birou (16),către Marian Dorin Deschide
12229/04/2022privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 3/53 din,terenul în suprafaţă de 1060 mp situat în str. Pădurii nr. 24/A ,identificat în CF nr.,130049 Târgu Mureş nr.cad.889/2 top 2682/2/2 Deschide
12129/04/2022privind aprobarea încheierii unui Act adițional la contractul de finanțare nr. 59.673 din data de,23.08.2021 încheiat între Municipiul Târgu Mureș și EON Reality Inc,privind proiectul,”Educație în realitatea augmentată în Municipiul Târgu Mureș” depus în cadrul programului,EON Grant Guarantee Deschide Deschide
12029/04/2022privind aprobarea instituirii Programului multianual de interes public,„Programul local rabla” Deschide
11929/04/2022privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de închiriere nr.84/2014/57759/2014 încheiat de Municipiul Târgu Mureș și Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia prin Fundația Statusul Romano Catolic din Transilvania pentru imobilul situat în Târgu Mureș ,str. Mihai Viteazul nr. 15,precum şi modificarea convenției de folosință ce face parte integranta din contractul de mai sus Deschide
11829/04/2022privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- relotizare teren,reconformare subzonă funcțională și stabilire,reglementări urbanistice pentru construire locuințe unifamiliale și funcțiuni,complementare” cu regulamentul local de urbanism aferent,str. Voinicenilor fnr. Iniţiator: Gliga Elena Deschide
11729/04/2022privind aprobarea Regulamentului referitor la amenajarea teraselor sezoniere si a,comerțului promoțional în incinta Complexului de Agrement și Sport ”Mureșul” (CASM),din municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide
11629/04/2022privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.,411/21.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind regimul construcțiilor din incinta,Complexului de Agrement şi Sport «Mureşul» și stabilirea perioadei de concesionare și a,redevenței pentru terenurile ocupate cu construcții Deschide
11529/04/2022privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației,respectiv reactualizarea,amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,pentru anul 2023 Deschide
11429/04/2022privind prelungirea aplicării,până la data de 30 iunie 2022,a Procedurii de anulare a,accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/26.11.2020,în,conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri,fiscal-bugetare,prorogarea unor termene,precum şi pentru modificarea şi completarea,unor acte normative Deschide
11329/04/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş din data de 29 aprilie 2022 Deschide
11211/04/2022privind rectificarea bugetului ,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2022 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
11111/04/2022privind aprobarea depunerii proiectului: ” Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT VII”,în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l,Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Deschide
11011/04/2022privind aprobarea depunerii proiectului: ”Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT VI”,în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l,Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Deschide
10911/04/2022privind aprobarea depunerii proiectului: ” Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT V”,în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l,Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Deschide
10811/04/2022privind aprobarea depunerii proiectului ” Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT IV”,în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l,Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Deschide
10711/04/2022privind aprobarea depunerii proiectului: ” Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT III”,în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l,Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Deschide
10611/04/2022privind aprobarea depunerii proiectului: ” Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT II”,în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l,Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Deschide
10511/04/2022privind aprobarea depunerii proiectului: ” Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Municipiul Târgu Mureș LOT I”,în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/l,Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale Deschide
10411/04/2022privind constituirea unei comisii de negociere în vederea analizării oportunităţii încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.87/2021/7388/2021/694/2021,aprobat prin HCL nr.317/2021,încheiat între Parohia Romano Catolică nr.1 Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş și Municipiul Târgu Mureș Deschide
10331/03/2022privind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale,prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureș,a unor bunuri imobile Deschide
10231/03/2022privind aprobarea încheierii unor acorduri de colaborare în vederea realizării în parteneriat a unor evenimente culturale,sportive și educaționale de interes public local care se desfășoară în perioada aprilie-mai Deschide Deschide Deschide
10131/03/2022privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Locuințe pentru tineri destinate închirierii,județul Mureș,Municipiul Târgu-Mureș,str.Depozitelor F.N.-Etapa1-sistematizare verticală,amenajări exterioare și rețele edilitare” Deschide Deschide
10031/03/2022privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico- ,economici aferenţi obiectivului de investiţi „DALI – Modernizare str. Plutelor” Deschide Deschide
9931/03/2022privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 621 mp situat în Piața Trandafirilor nr. 39-40 aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide Deschide
9831/03/2022privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere a unor spații din incinta Parohiei Reformate VIII Târgu Mureș,situate în municipiul Târgu Mureș,str. Evreilor Martiri,nr.20,în care își desfășoară activitatea educațională ,Grădinița cu program prelungit din cadrul Liceului Vocațional Reformat și,aprobarea modelului de contract Deschide
9731/03/2022privind premierea celor mai buni sportivi din municipiul Târgu Mureş în anul 2021 Deschide
9631/03/2022privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2022 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş Deschide Deschide
9531/03/2022privind trecerea unui teren în suprafaţă de 12 mp din Târgu Mureş,str. Remetea,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Moldovan Reni-Claudia Deschide
9431/03/2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,„Acoperire bazin olimpic la C.A.S.M.”,obiectivul 01 „Vestiar” Deschide
9331/03/2022privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 9,54 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe str. Republicii,nr. 23,ap. 2,către Petrea Nicolae-Gheorghe Deschide
9231/03/2022privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 5,61 mp situat în raza teritorială a Municipiului Târgu Mureș,pe B-dul Pandurilor,nr. 97,ap. 1,către Gurghian Ioan și soția Gurghian Claudia-Adriana Deschide
9131/03/2022privind realizarea unui studiu cu privire la modalitatea de gestiune a alimentării cu energie termică în cazul blocurilor noi din municipiul Târgu Mureș,cu scopul de a reduce emisiile de CO2 Deschide
9031/03/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2022 al S.C. Administrator Imobile si Piete S.R.L. Târgu Mureş Deschide Deschide
8931/03/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată și Zonelor de Staționare cu Plată aflate pe domeniul public Deschide Deschide
8831/03/2022 privind aprobarea delegării gestiunii prin concesiune a parcărilor cu plată ,din Municipiul Târgu Mureș către S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L Deschide Deschide Deschide
8731/03/2022privind aprobarea Studiului de Oportunitate referitor la calculul redevenţei la parcările publice cu plată din Municipiul Târgu Mureş Deschide Deschide
8631/03/2022pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51 din 25 februarie 2021 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/18.12.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Târgu Mureș,în sensul modificării suprafeței imobilului din fișa având nr. identificator imobil 148 Piața Gării Deschide
8531/03/2022 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 708 mp,situat în str. Budiului - B-dul 1848,identificat în ,CF nr. 141936 Târgu Mureş şi transmiterea acestuia fără plată în proprietatea ,Parohiei Unitariene Dâmbul Pietros Deschide
8431/03/2022privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a imobilului în suprafață de 52 mp înscris în CF 142649 Târgu Mureș Deschide
8331/03/2022privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Târgu Mureş,str. Ceangăilor ,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Bordas Liviu Gabriel și Bordas Raluca Beatrisa (fosta Olariu Anton Raluca-Beatrisa) Deschide
8231/03/2022privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Târgu Mureş,str. Pomilor nr.2,în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Muntean Ioan și Muntean Ionela Deschide
8131/03/2022privind prelungirea valabilităţii „Planului Urbanistic General al Municipiului Târgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent aprobat prin HCL nr. 257/19.12.2002,până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General,dar nu mai târziu de 1 octombrie 2022,beneficiar Municipiul Târgu Mureş Deschide
8031/03/2022privind aprobarea documentaţiei de urbanism,”Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit,parcaj auto acoperit,amenajare accese" Strada Jean Monnet f.nr.-,modificare parțială P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 21 din 27 februarie 2020,cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiari: Veres Hajnal Reka,Veres Mihai,Veres Viorica Deschide
7931/03/2022privind aprobarea încheierii unui contract de împrumut de folosință (comodat) a unui container-vestiar modular metalic format din două compartimente între Municipiul Târgu Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „HOREA” al județului Mureș Deschide Deschide
7831/03/2022privind aprobarea încheierii unui PARTENERIAT INTERINSTITUȚIONAL PENTRU SIGURANȚA COMUNITĂȚII Program partenerial pentru asigurarea,ordinii și liniștii publice în municipiul Târgu Mureș Deschide Deschide Deschide
7731/03/2022privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2022 Deschide Deschide
7631/03/2022privind aprobarea regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a municipiului Târgu Mureș Deschide
7531/03/2022cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive (Regulament de sprijin și Ghidul solicitantului) Deschide Deschide
7431/03/2022privind aprobarea Metodologiei (Ghidul solicitantului) acordării finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru acțiuni/programe/proiecte culturale Deschide Deschide
7314/03/2022pentru modificarea şi completarea Anexei 3 – Caietul de sarcini – parte integrantă a,H.C.L.M. nr. 321/2021 privind aprobarea delegării Serviciului public de salubrizare pentru,activităţile de dezinsecţie,dezinfecţie,deratizare şi tratamente fitosanitare în Municipiul Târgu,Mureş,prin contract de concesiune,precum şi aprobarea constituirii comisiei de evaluare şi a,membrilor înlocuitori şi aprobarea unor documentaţii aferente acestuia Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
7214/03/2022privind desemnarea a doi consilieri locali în vederea constituirii,Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale,ale secretarului general al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș Deschide
7114/03/2022privind nominalizarea unui delegat al Consiliului local al municipiului Târgu Mureş,în cadrul Comisiei locale de recrutare – încorporare Deschide
7014/03/2022pentru modificarea tarifelor de salubrizare în Municipiul Târgu Mureș -----------completat prin HCL 135/29.04.2022 Deschide
6914/03/2022privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 255 din 30.08.2018,referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe,în valoare de 33.582.570,00 lei Deschide Deschide
6814/03/2022privind aprobarea validării Dispoziției de Primar nr. 215 din 22 februarie 2022,referitoare la modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu,Mureş pe anul 2022 și rectificarea bugetului Unității Administrativ,Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2022 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
6711/03/2022privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Târgu Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Județului Mureș în sprijinul acordării unor măsuri cetățenilor străini și apatrizi aflați în situații deosebite,care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România Deschide
6624/02/2022privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea operatorilor aerieni,în contextul crizei economice generate de epidemia de coronavirus ”Covid – 19”,care operează zboruri pe Aeroportul Transilvania Târgu Mureș Deschide Deschide
6524/02/2022privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș în Comisia,pentru evaluarea și asigurarea calității în anul școlar 2021-2022 la Palatul Copiilor din Târgu,Mureș și la Grădinița Creștină Creativă Pinocchio cu Program Prelungit din Târgu Mureș Deschide
6424/02/2022privind desemnarea a doi reprezentanți și doi membri supleanți ai Consiliului Local al,Municipiului Târgu Mureș în comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului,pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ,preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș,sesiunea ianuarie-aprilie 2022 Deschide
6324/02/2022privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ în vederea semnării Contractului pentru asigurarea,unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor,medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din,cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul Târgu,Mureş,și a documentelor aferente și subsecvente ale acestuia Deschide
6224/02/2022privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 337/28.10.2021 privind aprobarea,indicatorilor tehnico-economici pentru “Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53” Deschide
6124/02/2022pentru completarea H.C.L.M. nr. 320 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea bugetului și a,transferului patrimoniului necesar începerii activității Serviciului public Ecologie,Peisagistică,și Salubrizare urbană Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
6024/02/2022privind instituirea taxei de reabilitare termică pe o durată de 5 ani pentru proprietarii de,apartamente,în vederea recuperării cotei-părți din costurile lucrărilor de creștere a performanței,energetice la 2 blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureș Deschide
5924/02/2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții,Extindere rețea canalizare,rețea de apă,racorduri și branșamente strada Dealului” Deschide Deschide
5824/02/2022privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 6,11 mp situat în raza teritorială a,Municipiului Târgu Mureș,pe B-dul 1 Decembrie 1918,nr. 235,ap. 4,către Baráth Margit și Baráth Carol Deschide
5724/02/2022privind aprobarea prelungirii funcționării consorțiului școlar,„ACADEMICA” din Târgu Mureș Deschide
5624/02/2022privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al,SC „Transport Local” SA Târgu Mureș” pe anul 2022 Deschide Deschide
5524/02/2022privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnicoeconomici,aferenţi obiectivului de investiţii,„Expertiză tehnică şi DALI,Prelungire str. Mureşeni până la limita UAT Cristeşti” Deschide
5424/02/2022privind aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2022 ,în vederea,repartizării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în proprietatea,municipalității administrate de S.C. LOCATIV S.A. Deschide Deschide
5324/02/2022privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe precum și schimbarea destinației unui imobil aflat,în proprietatea municipalităţii administrat de S.C. LOCATIV S.A. Deschide
5224/02/2022privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit,reglementare accese",str. Constandin Hagi Stoian f.nr.,Iniţiator: Antal Petru- Ioan Deschide
5124/02/2022privind aprobarea demarării activităților finanțate de la bugetul local,pentru planul de monitorizare postremediere a sitului remediat Iaz Batal 30 ha Târgu,Mureș,și efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru identificarea destinației de tip,energie verde Deschide
5024/02/2022privind aprobarea sumelor pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului,local al Municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive pe semestrul I 2022 Deschide Deschide Deschide
4924/02/2022în vederea aprobării sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în,baza concursului de proiecte pe semestrul I al anului 2022 Deschide
4824/02/2022privind aprobarea Metodologiei (Ghidul solicitantului) acordării finanțărilor,nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte,de și pentru tineret Deschide Deschide
4724/02/2022privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de,stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate,locuinţe,pentru pensionari și locuințe pentru tineri (ANL),destinate închirierii,în municipiul,Târgu Mureș pentru anul 2022 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4624/02/2022privind reglementarea modalităţii de aducere la cunoştinţă a persoanelor fizice şi juridice,a obligaţiilor privind registrul agricol Deschide
4524/02/2022privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal- stabilire,reglementări urbanistice pentru construire ansamblu rezidențial,reglementare,accese și utilități- actualizare și modificare P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 304/06.09.2007",cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiator: SC"Dolomiti Home” SRL Deschide
4424/02/2022 privind aprobarea documentației de urbanism „Plan urbanistic zonal- reconversie zonă funcțională pentru construire stație de comercializare a produselor petroliere,parcare auto și împrejmuire”,cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: SC"DALCON” SRL Deschide
4309/02/2022privind aprobarea bugetului,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2022 Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide Deschide
4209/02/2022privind utilizarea excedentului anual al bugetului local al,Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș ,rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2021 Deschide Deschide
4127/01/2022pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din cadrul,Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş şi din,serviciile publice din subordine Deschide
4027/01/2022privind modificarea și completarea HCL nr.406/21.12.2021,privind aprobarea,Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare,pentru,utilizatorii casnici în Municipiul Târgu Mureș Deschide
3927/01/2022privind aprobarea prelungirii funcționării consorțiului școlar „Consorţiu Central Avram,Iancu & Dr. Bernády György“ din Târgu Mureș Deschide
3827/01/2022privind aprobarea participării la Proiectul “Abordare integrată a sărăciei și excluziunii,sociale în beneficiul comunităților marginalizate din Municipiul Tîrgu Mureș”,cod proiect,152430,proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2021,Axa prioritară 5,Obiectivul specific 5.1 Deschide
3727/01/2022privind aprobarea indicatorilor valorici pentru un bloc de locuințe și a indicatorilor valorici,actualizați pentru 4 blocuri de locuințe la obiective: „Lucrări de creştere a performanței,energetice la blocuri de locuințe din municipiul Târgu Mureş” Deschide
3627/01/2022privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a cotei de 1116/1331 din,terenul în suprafaţă de 1331 mp situat în str. Bolyai Farkas nr.18,identificat în CF nr.128331,Târgu Mureș si a construcției C1 înscrisă în CF 128331-C1 Deschide
3527/01/2022privind mutarea centrului de vaccinare împotriva COVID 19,înființat la nivelul,Municipiului Târgu Mureş,din locația sala de sport a Scolii Gimnaziale Tudor,Vladimirescu din Târgu Mureș,în centrul Comercial Shopping City Târgu Mureș Deschide
3427/01/2022privind aprobarea Contractului de parteneriat referitor la înființarea consorțiului școlar,„UNIVERSUM TEHNOLOGICUM PERSU-SINCAI“ din Târgu Mureș Deschide
3327/01/2022privind scoaterea din circuitul educaţional a imobilului situat în Târgu Mureș str.,Viitorului ,nr.16,ap.1 și 2 înscris în cartea funciară nr.126133 Târgu Mureș,nr.crt.A1.,nr.top 3511/122/GPP/1,3511/122/GPP/2,Târgu Mureș,în care și-a desfășurat activitatea,educațională Grădinița nr. 20 Târgu Mureş Deschide
3227/01/2022privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 3,25 mp situat în raza teritorială a,Municipiului Târgu Mureș,pe str. Petru Dobra,nr. 25,ap. 4,către Bereczki Andrei Deschide
3127/01/2022privind completarea art. 6 din HCLM nr. 241 din 17.12.2020 privind bugetarea,participativă la nivelul municipiului Târgu Mureș Deschide
3027/01/2022privind trecerea unui teren în suprafaţă de 46 mp din Târgu Mureş,str. Simion,Mândrescu nr. 6 în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş de la Morar,Dorin şi soţia Morar Maria- Claudia Deschide
2927/01/2022privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,„ SF mansardare Grădinița PP Lumea Copiilor” Deschide
2827/01/2022privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din 26.11.2020 prin,înlocuirea din componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a,Municipiului Târgu Mureş,a d-lui “ing. Horobeţ Sergiu – specialist reţele edilitare” în calitate de,membru,cu domnul Törzsök Sándor în calitate de „Reprezentant Compania Aquaserv SA” Deschide
2727/01/2022privind încheierea unui contract de comodat imobiliar cu titlu gratuit între Municipiul,Târgu Mureș în calitate de comodant,pe de-o parte și Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș în,calitate de comodatar,pe de altă parte,având ca obiect imobilul situat în Târgu Mureș,str. Cutezanței,nr.19,în suprafață de 270 mp,identificat în CF nr. 52470 Târgu Mureș Deschide Deschide
2627/01/2022privind aprobarea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2022,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru Persoane,Vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe,membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de,susținătorii legali ai persoanelor vârstnice Deschide
2527/01/2022privind acordarea unui mandat Directorului executiv al Direcţiei de Asistenţă,Socială Târgu Mureş să reprezinte Consiliul local al Municipiului în faţa instanţelor,judecătoreşti în Dosar nr. 2764/102/2021 Deschide
2427/01/2022privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare pentru elevii din,învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş,anul școlar,2021-2022,semestrul I şi II Deschide
2327/01/2022privind îndreptarea erorilor materiale din Anexa Hotărârii Consiliului local municipal,nr.1 din data de 30.01.2014 privind aprobarea Regulamentului de publicitate al,Municipiului Târgu Mureş ,respectiv din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 375,din data de 25 .11.2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local nr.,1/2014 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al,Municipiului Târgu Mureş Deschide
2227/01/2022privind instituirea Premiilor anuale „Excelsior”,acordate şefilor de promoţie din unităţile,de învăţământ de stat cu ciclu gimnazial din Târgu Mureş Deschide
2127/01/2022privind aprobarea cuantumului Premiilor anuale „Gaudeamus”,acordate şefilor de promoţie,din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu Mureş şi a Premiilor anuale,„Excelenţă în Învăţământ”,acordate elevilor care obţin media 10 la Evaluarea Naţională şi la,Examenul de Bacalaureat în anul şcolar 20212022 Deschide
2027/01/2022privind completarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 408/21.12.2021 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul Acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2022 Deschide
1927/01/2022privind aprobarea majorării cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile,colective din instituțiile de asistență socială destinate persoanelor adulte,persoanelor adulte,cu dizabilități și persoanelor vârstnice beneficiare de cantină socială,de la 12 lei/zi/persoană,la 16,6 lei/zi/persoană Deschide
1827/01/2022privind aprobarea planului de lucrări de interes local în anul 2022 pentru beneficiarii,venitului minim garantat,în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul,minim garantat,actualizată,cu modificările și completările ulterioare Deschide Deschide
1727/01/2022privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr. 966208/27.02.2017 aprobat prin,H.C.L.M. nr. 40/2017 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Naționale,Antidrog prin Centrul Regional de Prevenire,Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu,Mureș a patru spații în suprafață totală de 50 mp din imobilul situat pe strada Kós Károly,1B,aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș,pentru desfășurarea activității Deschide Deschide
1627/01/2022privind radierea dreptului de folosinţă al Asociaţiei Sportive Transil 2008 Tg. Mureş,înscris în CF nr. 129739 Târgu Mureş Deschide
1527/01/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,pentru perioada februarie – aprilie 2022 Deschide
1427/01/2022privind transferul cu titlu gratuit din proprietatea Municipiului Târgu Mureş,în favoarea Liceului Tehnologic Aurel Perşu,a celor 2 autovehicule marca DACIA,LOGAN,achiziţionate în baza contractului de achiziţie publică de produse,nr.180/07.11.2019,prin programul naţional PNDL- dotarea cu echipamente şi mobilier,specific didactic şi de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu Târgu Mureşautoturism,pentru practica de conducere Deschide
1327/01/2022privind scoaterea din circuitul educațional al imobilului situat în Târgu Mureș str. Gh.,Doja nr. 250,înscris în cartea funciară nr.130476 Târgu Mureș,nr.crt.A1.1,nr. cadastral,130476-C1,Târgu Mureș,fostul Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureş Deschide
1227/01/2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la,obiectivul de investiții „Extindere Sistem de Iluminat Public și canalizații pentru,telecomunicații – Str. Băneasa tronson strada Depozitelor - Dezrobirii” Deschide Deschide
1127/01/2022privind aprobarea Actualizării SF la obiectivul de investiții ,Iluminat arhitectural,la obiectivele Catedrala Înălțării Domnului,Catedrala Buna Vestire,Parohia Romano-Catolică I,Biserica Reformată din Cetatea Medievală,Primăria Municipiului Târgu Mureș” Deschide Deschide
1027/01/2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la,obiectivul de investiții „Extindere Sistem de Iluminat Public și canalizații pentru,telecomunicații Cartier Belvedere porțiuni neconstruite” Deschide Deschide
927/01/2022privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la,obiectivul de investiții „Extindere Sistem de Iluminat Public și canalizații pentru,telecomunicații – Strada Budiului tronson de completare până la limita UAT Târgu Mureș,și derivația către Strada Viile Dealului Budiului” Deschide Deschide
827/01/2022privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit,accese,asigurare utilități",str. Constandin Hagi Stoian fnr.,Iniţiator: Cîmpean Marian-Ioan Deschide
727/01/2022privind aprobarea documentaţiei de urbanism,"Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament construire locuinţă unifamilială,realizare împrejmuire şi racord la utilităţi" str. Gurghiului,f.nr.,Iniţiator: Muntean Istvan Deschide
627/01/2022privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire,locuinţă individuală",str. Zeno Vancea nr. 8,Inițiator: Dogar Beniamin Deschide
527/01/2022privind aprobarea documentației de urbanism ,„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă din "AA" în zonă de producție și funcțiuni complementare compatibile (depozit,servicii și comerț) și stabilire reglementări pentru construire hale cu profil multifuncțional și amenajări aferente",cu regulamentul local de,urbanism aferent Iniţiator: SC"EMIRNA” SRL Deschide
420/01/2022privind darea în concesiune către operatorul delegat S.C. Transport Local S.A. a unui număr de 20 de autobuze aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș și încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii nr. 75072 din 29.11.2019 Deschide Deschide Deschide
310/01/2022privind completarea articolului 3 al H.C.L.M. nr. 405 din 21 decembrie 2021 privind atribuirea,prin gestiune directă,a parcărilor publice cu plată din Municipiul Târgu Mureș către Serviciul Public Administrația Domeniului Public ---------încetat aplicabilitatea prin HCL 88/31.03.2022 Deschide
210/01/2022 privind acordarea unui mandat general Primarului Municipiului Târgu Mureş în vederea reprezentării Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş ,în faţa instanţelor judecătoreşti Deschide
110/01/2022 privind modificarea art. 8 din HCL 311 din 30.09.2021 privind reorganizarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Serviciului Administrarea Platoului Cornești din cadrul Municipiului Târgu Mureș și înființarea Serviciului public Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești – instituție publică de interes local cu personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții Deschide