MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

anunţă

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă la Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale din cadrul Direcției școli

- 1 funcție de execuție - referent de specialitate clasa II, grad profesional superior - ID 474808

- 1 funcție de execuție - inspector clasa I, grad profesional principal - ID 474357

- 1 funcție de execuție - inspector  clasa I, grad profesional superior - ID 474355

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 3 mai 2022, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 01.04.2022 - 20.04.2022 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Șerbu Cornelia, inspector.

 

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com