MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ANUNŢĂ

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă la Direcția fiscală locală:

- 1 funcţie publică de execuţie - inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul impozite și taxe persoane fizice.

- 1 funcție de execuție - inspector clasa I grad profesional asistent  la Serviciul impozite și taxe persoane fizice.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 15.12.2021, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 15.11.2021 -06.12.2021inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art.49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.92, 0265-268330 -int.194, insolvente@tirgumures.ro, persoana de contact Văidean Monica, șef serviciu.

 

Director executiv
Szővérfi László

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com