MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

În temeiul art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

anunţă

Organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuție cu durata normală a timpului de muncă:

- 1 funcție de execuție - inspector  clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Logistică din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică

- 1 funcție de execuție - consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Logistică din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 7 decembrie 2021, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 05.11.2021 - 24.11.2021 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită, tematica și atribuțiile prevăzute în fișa postului se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

 

PRIMAR
SOÓS ZOLTÁN 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com