Consultare asupra propunerilor preliminare privind

REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ şi STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI TÎRGU MUREŞ
PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA DEZBATERILE PUBLICE organizate în camera 45 a instituţiei noastre:

11.04.2012, ora 15.00, PUG preliminar – Alternative de dezvoltare

12.04.2012, ora 15.00, Protecţia Mediului şi Echipare Edilitară

18.04.2012, ora15.00, Circulaţii şi Relaţii în Teritoriu

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI privind Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Tîrgu Mureş şi elaborarea Strategiei de Dezvoltare pentru municipiul Tîrgu Mureş în perioada: 12.03.2012 – 25.04.2012 la adresa poştală: Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr. 3 (a se specifica pentru Direcţia Arhitect Şef) sau la adresa de e-mail: urbanism@tirgumures.ro

Documentaţia poate fi consultată în următoarele moduri:

-  site-ul instituţei http://www.tirgumures.ro

-  panouri expuse la: sediul primăriei, P-ţa Teatrului, Platoul Corneşti, Casa de Cultură a  Tineretului „Mihai Eminescu", începând cu 20.03.2012

-  discutie cu persoana responsabilă pentru informare/consultare

Răspunsul la observaţiile transmise va fi făcut direct, prin poşă e-mail sau pe site-ul oficial al instituţiei.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului Urb. GOICOVICI CORALIA poate fi contactată la sediul primăriei, P-ţa Victoriei nr. 3, cam. 70, luni-joi între orele 11,00-12,00 sau la tel. 0265/268.330 int. 164, în perioada 12.03.2012 – 25.04.2012 (mai puţin perioada săbătorilor legale)

Data anunţului:12.03.2012


Vă puteţi imagina municipiul Tîrgu Mureş în anul 2030 ?

Deşi valoarea unui concept este deseori măsurată prin gradul său de punere în practică, în cazul conceptului de dezvoltare urbană, cu toate că materializarea acestuia poate dura zeci de ani, valoarea lui influenţează în mod fundamental evoluţia oraşului şi gândirea locuitorilor săi, încă din momentul enunţării.

Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Tîrgu Mureş propune un concept de dezvoltare a oraşului pe termen mediu (2020) şi lung (2030), integrând aspecte privind dezvoltarea spaţială, economică, infrastructurală, cu atuu-rile specificului cultural al oraşului, şi acordând totodată atenţie problemelor sociale şi de mediu. Scopul Planului Urbanistic General este, deci, de a garanta coerenţa dezvoltării teritoriului urban.

Ideea coerenţei mediului - ce include atât ariile construite cât şi spaţiile libere deschise - derivă din moştenirea culturală europeană şi reprezintă fundamentul prezentei dar şi viitoarei colaborări pentru oraşele din ţările Uniunii Europene.

Creşterea importanţei calităţii mediului derivă din :

-influenţa moştenirii urbane şi arhitecturale europene

-impactul nevoii sociale pentru mediu imbunătăţit

-cerinţele dezvoltării durabile

Calitatea spaţiilor publice, a peisajului şi arhitecturii au o influenţă importantă asupra calităţii vieţii şi solicită adoptarea unei viziuni integrate asupra dezvoltării aspectelor sale economice, sociale, ecologice şi culturale prin cooperarea în acest scop a elementelor sistemelor administrative şi politice, precum şi a reprezentanţilor societăţii si sectorului privat.

Municipiul Tîrgu Mureş este un centru de convergenţă şi tradiţie multiculturală, situat la întâlnirea diferitelor zone şi trasee, cu vocaţie de gazdă, atractiv pentru afaceri, evenimente, turism, învăţământ, cercetare.

Fuziunea între diferitele funcţiuni tradiţionale şi funcţiunile noi, potenţate de capitalul cultural, ştiintific, economic şi financiar aflat în sinergie, trebuie să conlucreze astfel încât, împreună cu aportul de teritoriu şi potenţial uman din zona periurbană, să realizeze saltul calitativ spre dezvoltare durabilă în anii următori.

Unul dintre atuu-rile majore ale oraşului Tîrgu Mureş îl reprezintă locuitorii săi, inovativi şi deschişi mediului de afaceri, pregătiţi să valorifice un context favorabil.

Conceptul de dezvoltare urbană, gândit în formula mai multor alternative, reprezintă un instrument complex şi interactiv dar şi suplu în acelaşi timp, fiind necesară adaptarea sa continuă la realitatea în schimbare, utilizatorii săi (Consiliul Local, instituţiile descentralizate, reprezentanţii Guvernului în teritoriu, dar şi societatea civilă) urmând să-l adapteze treptat necesităţilor lor.

Prevederile pe termen lung servesc drept bază de date comună pentru organismele implicate în politicile urbane, oferind informaţii legate de strategiile de dezvoltare individuală, precum şi pentru domenii speciale, programe sectoriale şi finanţarea proiectelor.

În cazul municipiului Tîrgu Mures, unde conceptul de dezvoltare urbană implică o strategie comună în spaţiul periurban, aceasta funcţionează ca o structură de bază pentru comunele ce fac parte din zona periurbană, oferind posibilitatea armonizării proiectelor derulate pe teritoriul comun în parteneriat sau individual.

Propunerile Planului Urbanistic General Preliminar şi ale Strategiei de Dezvoltare au în vedere:

-      constituirea unui suport pentru definirea identităţii oraşului,

-      crearea de instrumente de lucru pentru dezvoltări viitoare în scopul asigurării coerenţei spaţiale si funcţionale,

-      promovarea comunicării ca suport pentru coerenţa deciziilor tuturor celor angrenaţi în procesul de dezvoltare.

Alternativele pentru PLANUL URBANISTIC GENERAL Tîrgu Mureş preliminar inventariază două posibilităţi :

-     modelul de dezvoltare de tip “intensiv” care admite extinderi ale intravilanului controlate şi reduse ca anvergură şi recreează prin reabilitare sau reconversie resurse disponibile pentru creştere, inclusiv pentru îmbunătăţirea nivelului calitativ al funcţiunilor urbane.

-     modelul de dezvoltare de tip “expandat” care utilizează (mai ales pe termen lung) toate rezervele de teren disponibile în spaţiul perimetrului administrativ, creează funcţiuni cu efect de atractivitate şi pentru teritoriile limitrofe şi care, prin zonele de contact lărgite în raport cu localităţile din inelul interior al periurbanului, oferă premizele unei conlucrări mai bune cu acestea

Procesul de consultare publică în derulare dă tuturor locuitorilor oportunitatea de a-şi exprima punctele de vedere în privinţa planificării, dezvoltării oraşului împreună cu zona sa periurbană, a proiectelor importante ca suport al strategiei; aceste opinii reprezintă o componenta de neînlocuit a unei viziuni de succes.

Anexe:

1. Circulatii si dezvoltare spatiala Vizualizare Fisier arhivat
2. Alternativa Ip Vizualizare Fisier arhivat
3. Alternativa IIp Vizualizare Fisier arhivat
4. Reglementari Vizualizare Fisier arhivat
5. Spatii verzi Vizualizare Fisier arhivat
6. Locuri de munca Vizualizare Fisier arhivat
7. Locuire Vizualizare Fisier arhivat
8. Centralitate Vizualizare Fisier arhivat
9.

Crestere URB

Vizualizare Fisier arhivat
  Descarcati toate fisierele in format .exe    

  

 37927

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com