Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

-1 post de șef serviciu II – Serviciul financiar-contabil, resurse umane și logistică

Condiții specifice de participare la concurs:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice
- vechime în specialitate minim 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcției Complexului de Agrement Weekend Târgu Mureş, la Serviciul salarizare și resurse umane, str. Plutelor, nr.2 în zile lucrătoare în intervalul orar  8,30-13 şi vor conţine următoarele acte:

a.) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;

b.) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c.) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d.) copiile documentelor care  atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e.) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă,  şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f.) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g.) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h.)  certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art.1 alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 

i.) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la litera b,c,d,e se prezintă însoțite de documente originale, care se certifică cu mențiunea “conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Condiţii generale prevăzute la art.15 din H.G. 1336/08 noiembrie 2022:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a.)are cetăţenia română, sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b.)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c.) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d.) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;

e.) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f.) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g.) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acesta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h.) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin. (1) lit.h.).

Concursul –- se va organiza la sediul Direcției Complexului de Agrement Weekend Târgu Mureș, str.Plutelor nr.2 și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 21 martie 2023 – ora 12 – data limită pentru depunerea dosarelor
- 23  martie 2023 – ora 12 – selecția dosarelor
- 24 martie 2023  – ora 12 – contestații privind selecția dosarelor
- 27 martie 2023  – ora 12 – soluționarea contestațiilor
- 27 martie 2023  – ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 28 martie 2023 – ora 10 – proba scrisă
- 29 martie 2023  –  ora 12 – rezultatul probei scrise
- 30 martie 2023  – ora 12  – contestații privind proba scrise
- 31 martie 2023  – ora 12  – soluționarea contestațiilor
- 31 martie 2023  –  ora 12 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 aprilie 2023 – ora 10 – interviu
- 04 aprilie 2023  – ora 12  – rezultatul interviului
- 05 aprilie 2023  – ora 12  – contestații privind interviul
- 06 aprilie 2023  – ora 12  – soluționarea contestațiilor
- 06 aprilie 2023  – ora 12  – comunicarea rezultatelor la contestații
- 06 aprilie 2023 – ora 12  – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Complexului de Agrement Weekend Târgu Mureş, str. Plutelor, nr.2, la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-216930.

Director,
Harai István

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1141
Ieri:1070
Săptămânal:11506
Lunar:21668
Toate5185011