Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

ANUNȚ

Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș, cu sediul în Târgu Mureș, str. Avram Iancu nr.2, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de șef serviciu în cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane și investiții, normă întreagă, perioadă nedeterminată. Concursul se va desfășura în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, pentru ocuparea funcției contractuale de conducere vacante:

1 post de șef serviciu

Condiții specifice:

- absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţă sau echivalent în domeniul științelor economice – specializarea economie;
- vechime în specialitatea studiilor superioare de minim 5 ani;
- vechime pe post de conducere minim 2 ani.

Dosarele de concurs se vor depune la Secretariatul Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș (str. Avram Iancu nr.2, Târgu Mureș, jud.Mureș) şi vor conţine următoarele acte:

Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare (Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș);
Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
Curriculum vitae model Europass.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În conformitate cu art. 15 din H.G. 1336/2022: Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza la sediul social al Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș, str. Avram Iancu nr.2, Târgu Mureș, jud.Mureș, va consta din:

- probă scrisă;
- interviu.

Calendar de desfășurare a concursului:

- 17 februarie 2023  -  ora 12.00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 20 februarie 2023  - ora  12.00 -  selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției
- 21 februarie 2023  - ora 12.00  - contestații privind selecția dosarelor
- 22 februarie 2023  - ora 12.00 - soluționarea contestațiilor
- 23 februarie 2023  - ora 12.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 24 februarie  2023  - ora 10.00 - probă scrisă
- 27 februarie  2023  -  ora 10.00 - rezultatul probei scrise
- 28 februarie  2023  - ora 10.00 - contestații privind proba scrisă
- 1 martie  2023  - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 2 martie  2023  - ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 3 martie  2023  - ora 10.00 - interviu
- 6 martie 2023  - ora 10.00 - rezultatul interviului
- 7 martie 2023  - ora 10.00 - contestații privind interviul
- 8 martie 2023  - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 9 martie 2023  -  ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 10 martie  2023  -  ora 10.00 -  rezultatul final

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș, str. Avram Iancu nr.2, Târgu Mureș, jud.Mureș, sau la telefon 0265-250-337.

  Director CCA Tg. Mureș,         Director adj. CCA Tg. Mureș
          Váry Florentina                 Maria Zenovia – Maria Șagău

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:936
Ieri:1515
Săptămânal:7607
Lunar:30244
Toate5101373