Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

1. Denumirea proiectului : "Abordarea integrată a sărăciei și excluziunii sociale în beneficiul comunităților marginalizate din municipiul Târgu Mureș", proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, derulat de Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș   

2. Numărul și tipul postului : 1 post

3. Denumirea postului : Inspector de specialitate

4. Cerințele postului:

Durata angajării : Perioadă determinată 15 luni, 168 ore/lună, conform cerințelor și necesităților contractului de finanțare

Descrierea activității, responsabilități corespunzătoare postului/Condiții generale și specifice obligatorii impuse în fișa postului/Atribuții

- Realizează informarea și consilierea persoanei beneficiare privind drepturile și obligațiile acesteia, tipul de sprijin disponibil și modalitățile de obținere;

- Realizează evaluarea nevoilor beneficiarilor;

- Asistă persoanele sau comunitățile aflate în nevoie, implicându-se în identificarea, înțelegerea, evaluarea corectă și soluționarea problemelor sociale;

- Planifică și realizează intervenții specifice de asistență socială (anchete sociale , obținere acte personale, organizare activități și întâlniri legate de integrarea socială și profesională, stabilește o bună relație cu comunitatea );

- Consiliere și informare pe diferite teme de interes social, acces la serviciile sociale, drepturi și obligații, serviciile de învățământ, ocupare,sănătate, etc.

Condiții specifice : studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor sociale (asistență socială)

5. Criterii de evaluare și probe pentru selecție

Criterii : se vor analiza nivelul educației și formării, experiența anterioară similară postului sau aptitudini care să demonstreze capabilitatea solicitanților de a îndeplini sarcini din fișa postului (competență, experiență)

Probe pentru selecție

Interviul : se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează selecția, abilități de comunicare, capacitatea de analiză și sinteză, abilități impuse de funcție, motivația, comportamentul în situații de criză.

Interviul se va realiza conform planului de interviu, întocmit de Comisia de recrutare și selecție, în ziua desfășurării interviului, pe baza criteriilor de evaluare.

Punctajul maxim este de 100 de puncte. Pentru a fi declarați admiși, candidatii trebuie să obțină minim 60 de puncte. Se consideră admis candidatul care a obținut punctajul cel mai mare.

6. Documente necesare pentru înscrierea în procesul de recrutare și selecție:

a) cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție (cerere tip anexă la anunțul de recrutare și selecție – va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează);

b) cv, datat și semnat pe fiecare pagină, în format europass, în care să se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;

c) copii conformă cu originalul a actului de identitate sau a  oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

d) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale documentelor de identitate și ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de către secretarul comisiei);

e) adeverințe/diplome/certificate în original care atestă efectuarea unor specializări, originale (originalele sunt necesare pentru certificare);

f) documente justificative care atestă vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverințe privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandări, etc...), copii conform cu originalul;

g) cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului de recrutare și selecție;

h) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

i) declarație de disponibilitate privind timpul alocat.

Modele de formulare solicitate ( cerere de înscriere, model CV,  etc) pot fi descărcate de pe site-ul www.tirgumures.ro.

7. Informații privind modalitatea de depunere a documentelor necesare:

Documentele de înscriere se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, Târgu Mureș, str.Gheorghe Doja, nr.9.

8.Calendarul efectuării procedurii de recrutare și selecție:

Afișare anunț de recrutare și selecție 01 septembrie 2022
Termen limită depunere dosare 14 septembrie 2022
Verificare dosare înregistrate din punct de vedere al existenței tuturor documentelor solicitate 16 septembrie 2022
Evaluarea candidaților : evaluare documente pe baza criteriilor de evaluare 19 septembrie 2022
Afișare rezultat evaluare documente 20 septembrie 2022
Interviu 21 septembrie 2022 - 22 septembrie 2022
Afișare rezultat interviu 23 septembrie 2022
Depunere contestații 26 septembrie 2022
Soluționare contestații 28 septembrie 2022
Afișare rezultat final 29 septembrie 2022

9. Termenul și modalitatea de contestare a deciziei comisiei de selecție:

Eventualele contestații vor fi depuse în termen de 24 ore de la publicarea rezultatelor procesului de recrutare și selecție, cu excepția cazului în care intervin zilele de repaus obligatorii (sâmbătă și duminică), situație în care termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare ulterioară publicării. Contestațiile se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, Târgu Mureș, str.Gheorghe Doja, nr.9 .

 

Comisia de recrutare și selecție

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1382
Ieri:944
Săptămânal:1382
Lunar:33165
Toate5196508