Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

ANUNȚ

SERVICIUL PUBLIC ECOLOGIE, PEISAGISTICA ȘI SALUBRIZARE URBANA

organizează concurs de recrutare conform HG nr. 286/2011 modificată și completată de HG nr. 1027/2014, pentru ocuparea unor funcții  contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată

Condițiile generale sunt cele prevăzute la art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin HG nr.286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

-  1 post de muncitor la Biroul de Gestiune a Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj(perioadă nedeterminată)

Cerinţe:

- studii generale/medii

- vechime în muncă : minim 1 an

- permis de conducere categoria B

-  1 post de șofer  la Formația I Spații Verzi (perioadă nedeterminată)

Cerinţe:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

- permis de conducere cat.B și C+E

- atestat profesional pentru transport mărfuri generale

- vechime în muncă: minim 5 ani

-  1 post de muncitor la Formația de Întreținere și Transport (perioadă nedeterminată)

Cerinţe:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

- certificat de calificare în meseria de electrician

- vechime în specialitate: minim 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, Târgu  Mureș, str. Prutului nr. 29, jud.Mureș şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae. Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, Târgu  Mureș, str. Prutului nr. 29, jud.Mureș va consta din:

- Probă practică

- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 22 iunie  2022  -  ora 12.00 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 24 iunie 2022   - ora  12.00 -  selecția dosarelor
- 27 iunie  2022   - ora 12.00  - contestații privind selecția dosarelor
- 28 iunie  2022   - ora 12.00 - soluționarea contestațiilor
- 28 iunie  2022   - ora 12.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 29 iunie  2022  - ora 10.00 - probă practică
- 30 iunie  2022   -  ora 10.00 - rezultatul probei practice
- 01 iulie  2022   - ora 10.00 - contestații privind proba practică
- 04 iulie 2022   - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 04 iulie 2022   - ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 05 iulie 2022  - ora 10.00 - interviu
- 06 iulie 2022   - ora 10.00 - rezultatul interviului
- 07 iulie  2022   - ora 10.00 - contestații privind interviul
- 08 iulie  2022   - ora 10.00 - soluționarea contestațiilor
- 08 iulie  2022  -  ora 10.00 - comunicarea rezultatelor la contestații
- 08 iulie  2022  -  ora 10.00 -  rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană, str. Prutului nr. 29, telefon 0365-424416.

 

Director,
Daniel Lajos

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1140
Ieri:1448
Săptămânal:9517
Lunar:24852
Toate5136851