Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ

organizează concurs de recrutare conform H.G.nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. 1027/2014,  pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție temporar vacantă, pe perioadă determinată, de muncitor la Serviciul public Administrația complexului de agrement și sport Mureșul

- 1 post temporar vacant, pe perioadă determinată de muncitor – la Serviciul administrativ, întreținere spații verzi și bazine

Condiții specifice:

- studii generale/medii, calificare în meseria de salvamar
- vechime în muncă și în specialitate: nu se solicită

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

· cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

· copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

· copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

· carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

· cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

· adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

· curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea conform art. 6 alin. 4 din H.G. nr. 286/2011.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Condiţii generale de participare la concurs:

· are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

· cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

· are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

· are capacitate deplină de exerciţiu;

· are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

· îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

· nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul  se va organiza la sediul Serviciului public Administrația complexului de agrement și sport Mureșul, str. Plutelor, nr. 2, Târgu Mureş  și va consta din:

- Proba practică

- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 10 iunie 2022 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 14 iunie 2022 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 15 iunie 2022 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 16 iunie 2022 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 16 iunie 2022 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 20 iunie  2022 – ora 10 - proba practică
- 21 iunie 2022 -  ora 10 - rezultatul probei practice
- 22 iunie 2022 – ora 10 - contestații privind proba practică
- 23 iunie 2022 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 23 iunie 2022 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 24 iunie 2025 – ora 10 – interviu
- 27 iunie 2022 – ora 10 - rezultatul interviului
- 28 iunie 2022 – ora 10 - contestații privind interviul
- 29 iunie 2022 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 29 iunie 2022 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 29 iunie 2022 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

 

Primar
SOÓS ZOLTÁN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:183
Ieri:1635
Săptămânal:1818
Lunar:40762
Toate5152761