Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

Municipiul Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, judeţul Mureş, conform Ordin nr. 1168/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuție, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situațiilor de risc epidemiologic și biologic

angajează pe perioadă nedeterminată următoarele categorii de personal contractual la Compartimentul Coordonare Cabinete Școlare din cadrul Direcției Școli

· 1 post de asistent medical generalist la Compartimentul Coordonare Cabinete Școlare din cadrul Direcției Școli

1. Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice de participare:

2.1. Pentru postul de asistent medical generalist

· diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,

· dovada inscrierii in Ordinul Asistenților medicali generalisti, moaselor și Asistenților medicali din Romania

3. Dosarele de înscriere la concurs vor conţine următoarele acte:

3.1. Pentru postul de asistent medical generalist

• cererea de înscriere la examen, în care se menţionează postul ocupat la data iniţierii procedurii de organizare a examenului, însoţită de declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.
• copia actului de identitate în termen de valabilitate;
• copie diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare,
• copie dovada inscrierii in Ordinul Asistenților medicali generalisti, moaselor și Asistenților medicali din Romania

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

4. Bibliografia

- Ordinul MSP nr.438/2021 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;

- Legea nr.1/2011 legea educației naționale cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

- ORDIN  Nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

- ORDIN  Nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;

- OMS nr.1456/2020 privind Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

- Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

5. Tematica

- anexele I-III din OMS nr.438/2021
- anexa 1, anexa 3  din OMS nr.1226/2012
- cap.I-III din OMS nr.1456/2020
- anexa 1 si anexa 3 la OMS nr.1761/2021

Dosarele se depun la sediul Municipiului Târgu Mureș, str. P-Ța Victoriei, nr. 3 – Serviciul salarizare şi resurse umane – Camera 85, până în data de 17.05.2022, ora 12.00, persoană de contact – Pop Ramona, inspector SSRU.

Tipul probelor de examen se vor desfășura conform art. 13 din Ordinul 1168/2022,  probă scrisă se va desfășura în data de 25.05.2022, ora 10.00 la sediul Municipiului Târgu Mureș, str. P-ța Victoriei nr. 3, sala 45 și proba interviu se va desfășura în data de 27.05.2022, ora 10.00 la sediul Municipiului Târgu Mureș, str. P-Ța Victoriei, nr. 3.

Selecţia dosarelor se va desfăşura  la sediul Municipiului Târgu Mureș, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a cererilor.

Contestaţiile se depun în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise şi al probei clinice/practice, la sediul instituției, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afişarea rezultatelor finale ale examenului se face în termen de de maximum 2 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor ultimei probe.

 

Primar
SOÓS ZOLTAN

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:408
Ieri:1070
Săptămânal:10773
Lunar:20935
Toate5184278