Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU MUREȘ

Primăria Târgu Mureș – Piața Victoriei nr. 3, Târgu Mureș, jud. Mureș, în calitate de Operator de date cu caracter personal, garantează tuturor persoanelor, care se adresează Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș, respectarea drepturilor privind protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu.

În cadrul Operatorului, Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat în scris fie la adresa -   Primăria Târgu Mureș – Piața Victoriei nr. 3, Târgu Mureș, jud. Mureș sau prin e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor garantate privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea Responsabilului cu protecția datelor, folosind datele de mai sus.

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Primăria Târgu Mureș poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

Categorii de date personale prelucrate:

În conformitate cu prevederile legale privind actele de stare civilă și evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, având în vedere standardele de informare și de transparență aplicabile în domeniul protecției datelor personale, Primăria Târgu Mureș vă informează prin prezenta că, în calitate de Operator de date, prelucrează următoarele categorii de date ale persoanelor vizate:

- date de identificare – nume, prenume, prenume părinți, sexul, locul și data nașterii, adresa domiciliu anterior și/sau adresa de domiciliu actual/reședință, serie și număr act de identitate, CNP, entitatea emitentă, perioada de valabilitate, imaginea facială digitală, semnătura olografă;

- date de stare civilă – nume anterior, stare civilă, locul căsătoriei, seria și numărul actului de naștere și căsătorie, datele de identificare ale soțului/ soției (nume și prenume, CNP, numele părinților);

- informații privind studiile și ocupația – ultima școală absolvită, ocupație actuală;

- situație militară – situația militară curentă;

- date privind minorii – copii minori sub 14 ani (nume și prenume, data și locul nașterii, CNP, prenume părinți, seria și numărul actului de naștere);

- date de identificare ale titularului spațiului de locuit – nume și prenume, serie și număr act de identitate, semnătura olografă;

- date de contact – număr de telefon, adresă de email;

- orice alte informații necesare pentru înregistrarea, emiterea și eliberarea actelor de stare civilă și a actelor de identitate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Scopurile prelucrărilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către Operator în vederea i) îndeplinirii atribuțiilor stabilite de lege în sarcina Operatorului în ceea ce privește înregistrarea, emiterea și eliberarea actelor de stare civilă și a actelor de identitate, ii) informarea persoanelor cu privire la solicitările depuse sau activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza în următoarele scopuri:

i. îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la înregistrarea actelor de stare civilă;

ii. îndeplinirea atribuțiilor legale cu privire la emiterea și eliberarea actelor de identitate;

iii. soluționarea oricăror solicitări/cereri, comunicări adresate de către persoane către Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș, cât și de către Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș către persoanele vizate (cetățeni);

iv. orice activități specifice necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș în legătură cu orice cereri/ acțiuni în instanță/verificări/cercetări ale organelor abilitate privind comunicarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, referitoare la (a) datele de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, prenumele părinților persoanelor în cauză), (b) datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații, (c) datele referitoare la domiciliile și reședințele anterioare, (d) datele referitoare la codul numeric personal atribuit;

v. programări online pentru oficierea căsătoriei, obținerea actului de identitate, transcrierea actelor de stare civilă;

vi. transmiterea de comunicări / informări prin intermediul serviciului SMS sau similar privind activitatea Primăriei Târgu Mureș – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș – activitate ce vizează exclusiv datele personale constând în nume, prenume, număr de telefon, în scopul informării persoanei cu privire la emiterea actului de identitate și posibilitatea ridicării acestuia de la Ghișeul de Informații și Eliberări Acte, în vederea scurtării termenului de eliberare a actului de identitate;

vii. transmiterea de comunicări / informări prin intermediul serviciului SMS sau similar privind expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate – activitate ce vizează exclusiv datele personale constând în nume, prenume, număr de telefon.

Temeiul legal al prelucrării

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Primăria Târgu Mureș, după caz, pe baza:

a) necesității de îndeplinire a unei obligații legale care îi revine Primăriei Târgu Mureș - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș, în scopurile indicate la punctele i-iv de mai sus [dispozițiile aplicabile ale Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă; OG nr. 84/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor; OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români; HG nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil; HG nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă; enumerarea nu este exhaustivă];

b) necesității de îndeplinire a unei sarcini care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul, în scopul indicat la punctul v-vi de mai sus;

c) consimțământului, mai exact, pe baza consimțământului persoanei vizate, în scopul indicat la punctul vi de mai sus, pentru transmiterea de comunicări / informări publice prin intermediul serviciului SMS sau similar privind expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (după caz), vom divulga către anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, date personale, astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să ne poată furniza informații necesare desfășurării procesului de înregistrare, emitere și eliberare a actelor de stare civilă și a actelor de identitate ori pentru a ne îndeplini obligații legale directe și/sau indirecte care vizează activitățile de prelucrare menționate mai sus, după caz, după cum urmează:

i) instituțiilor/autorităților publice în conformitate cu prevederile legale, inclusiv, dar fără a se limita la, transmiterea răspunsurilor ca urmare a unor solicitări privind datele cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor, referitoare la (a) datele de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, prenumele părinților persoanelor în cauză), (b) datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații, (c) datele referitoare la domiciliile și reședințele anterioare, (d) datele referitoare la codul numeric personal atribuit, solicitări primite din partea instituțiilor/ autorităților cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională, organelor judiciare, instituțiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, autorităților de sănătate publică județene, caselor de pensii județene, instituțiilor publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare, Ministerului Finanțelor Publice și structurilor subordonate acestuia, executorilor judecătorești, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri care fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor;

ii) Direcţiei Municipiului Bucureşti/direcţiilor judeţene a/ale Arhivelor Naţionale – în scopul arhivării Registrelor de stare civilă;

iii) Persoana împuternicită de Operatorul de date, pentru realizarea activităților prevăzute la punctul v de mai sus, respectiv exclusiv pentru realizarea programărilor online. Aceasta va respecta instrcțiunile emise de Operator în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și nu le va prelucra în alt scop decât cel stabilit de către Primăria Târgu Mureș.

Transfer date cu caracter personal. Măsuri de siguranță

În principiu, Primăria Târgu Mureș nu realizează transferuri de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea, în situația în care se realizează un transfer al datelor personale către țări din afara Spațiului Economic European și a altor regiuni cu legislație privind protecția datelor, Primăria Târgu Mureș se va asigura că datele personale sunt protejate în mod corespunzător. În acest sens, Primăria Târgu Mureș se va asigura că există acorduri juridice corespunzătoare cu privire la transferul de date, în conformitate cu clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

În situația în care transferul nu are la bază un acord juridic, Primăria Târgu Mureș se va asigura că transferul datelor personal are la bază un mecanism prevăzut în conformitate cu prevederile legale pentru garantarea protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) Primăria Târgu Mureș depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

Securitatea datelor cu caracter personal. Confidențialitatea datelor

Primăria Târgu Mureș va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

Toate documentele prezentate/necesare pentru îndeplinirea/ desfășurarea proceselor de înregistrare, emitere și eliberare a actelor de stare civilă și a actelor de identitate, precum și orice alte documente care conțin datele cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate la nivelul Primăriei Târgu Mureș.

În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi utilizate adrese de email securizate, iar transmiterea documentelor se va realiza în regim securizat pe bază de parole de acces și roluri de acces.

Perioada stocării datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale de păstrare, precum și a altor legi, reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public.

Astfel, termenul de păstrare a documentelor care au stat la baza înregistrării actelor şi faptelor de stare civilă, precum şi la înscrierea menţiunilor ulterioare este de 50 de ani de la crearea lor, iar pentru Registrele de stare civilă termenul de păstrare este de 100 de ani de la crearea/întocmirea acestora, urmând ca la sfârșitul acestei perioade să fie predate Direcţiei Municipiului Bucureşti/direcţiilor judeţene a/ale Arhivelor Naţionale.

Prelucrarea datelor personale având la bază consimțământul pentru transmiterea de comunicări/ informări publice prin intermediul serviciului SMS sau similar privind expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate se va realiza pentru o perioadă maximă de 40 de ani de la momentul semnării formularului de acord sau până la exercitarea dreptului de retragere a consimțământului în cadrul perioadei menționate.

Drepturile persoanei vizate constau în următoarele:

i. Dreptul de acces - dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea Primăriei Târgu Mureș dacă se realizează prelucarea datelor cu caracter personal care privesc persoana, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.

ii. Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul persoanei vizate de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), daca acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.

iii. Dreptul la opoziție - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale. În situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, acest drept nu poate fi exercitat în mod neîngrădit.

iv. Dreptul la rectificare - dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

v. Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") - dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământului și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare;

vi. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul poate fi exercitat de către persoanele vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; retricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

vii. Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate - Persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. De asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și să poată contesta decizia.

viii. Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente - Persoana vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau la numărul de telefon +40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente.

Responsabilul cu protecția datelor

În cadrul operatorului, Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email – Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau în scris la adresa Operatorului – Piața Victoriei nr. 3, Târgu Mureș, jud. Mureș.

În situația în care există întrebări sau sugestii/sesizări ori pentru exercitarea drepturilor garantate privind protecția datelor, poate fi contactat Responsabilul cu protecția datelor, folosind datele de contact indicate mai sus.

În vederea identificării persoanei vizate, este posibil să solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii.

Conform prevederilor legale, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În această situație persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil.

Prin completarea cererii privind eliberarea actului de identitate indiferent de situație sau pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, ați luat cunoștință de prelucrarea datelor personale de către Operatorul - Primăria Târgu Mureș în conformitate cu prevederile prezentei Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș.

FURNIZAREA  DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL DIN REGISTRUL  NAŢIONAL  DE  EVIDENŢĂ  A PERSOANELOR

IDENTITATEA OPERATORULUI

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș,  prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise, motivate și a documentelor justificative, comunicarea datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, referitoare la:

• datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii,  prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

• datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

• datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele acordate;

• datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obţinerea, în prealabil, a consimţământului scris al persoanelor vizate.

Consimţământul  persoanelor vizate nu este necesar atunci când  există un temei legal justificat

Se consideră temei legal justificat, solicitările unor date cu caracter personal primite din partea instituțiilor/autorităților cu atribuții în domeniile: apărare, ordine publică, securitate națională organelor judiciare, instituţiilor specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptăţite la ocrotire, autorităţilor de sănătate publică judeţene, caselor de pensii judeţene, executorilor judecătoreşti, persoanelor fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanelor fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidenţa persoanelor, etc.  

SCOPUL PRELUCRĂRII

Aplicarea, în principal a următoarelor prevederi legale:

• O.G. nr. 84 din 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor;
• O.U.G. nr. 97 din 2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani cu modificările și completările ulterioare;
• H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare unitară dispozițiilor OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil
• Legea nr. 119 din 1996 cu privire la actele de stare civilă;
• H.G. nr. 64 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicare unitară a dispozițiilor in materie de stare civilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul interesului legitim ce derivă din prevederile legale susmenționate în mod exemplificativ și limitativ.

DESTINATARII ȘI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSOANAL

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege, cat și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate.

Destinatarii sunt obligați sa utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii;

TAXE PRIVIND FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSOANAL

În conformitate cu H.C.L nr. 458 din 20.12.2022, furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș, la solicitarea motivată a persoanelor fizice și juridice se face cu dovada achitării taxei speciale privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal în cuantum de  5 lei/ verificare/ persoană în sistem informatic.

Taxele se achită astfel:

- la ghișeul de taxe situat în incinta Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș din str. Călărașilor nr. 26-28, Târgu Mureș
- în contul instituţiei RO41TREZ 47621340250 XXXXX deschis la Trezoreria Târgu Mureş,
- online.

Potrivit prevederilor art.11 alin. (3) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările în R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către :

a) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
b) instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege; 
c) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti;
d) Ministerul Sănătăţii, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi spitalele judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale; 
e) Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
f) Ministerul Afacerilor Externe şi structurile subordonate acestuia; 
g) instituţiile cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului şi al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;
h) poliţia locală;
i) alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:724
Ieri:2202
Săptămânal:5997
Lunar:27672
Toate5191015