Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
ACTE NECESARE ȘI FORMULARE TIPIZATE
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
DIRECȚIA TEHNICĂ
     Biroul Energetic
DIRECȚIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
     Serviciul Autoritate Tutelară
     Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol
DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, PATRIMONIALE ȘI COMERCIALE
     Serviciul Autorizări Activități Economice
     Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ
DIRECȚIA ȘCOLI
     Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI LOGISTICĂ
     Serviciul Salarizare și Resurse Umane
DIRECȚIA ECONOMICĂ
     Biroul Concesiuni, Închirieri și Vânzări
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
     Serviciul Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local
     Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Biroul Parcări, Garaje și Ridicări Mașini
     Compartiment de Mediu, Dezinsecție, Deratizare
     Formația de Gestionarea Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
     Serviciul Evidența Persoanelor
     Serviciul Stare Civilă
DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DECONTAREA CHELTUIELILOR CU HRANA ȘI CAZAREA REFUGIAȚILOR UCRAINA


ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA/REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE

• CERERE tip pentru eliberarea actului de identitate se listează față verso, se completează cu majuscule și se semnată la ghișeu de către solicitant;
certificatul de cetățenie română, original; În cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani dovada cetățeniei române se face cu certificatul de cetățenie română, sau după caz cu certificatul de naștere românesc al minorului, însoțit de certificatul de cetățenie al unuia dintre părinți;
certificatul de naştere original (eliberat de autorităţile române);
certificatul de casatorie, dacă este cazul, original (eliberat de autorităţile române);
certificat/hotărârea judecătorească, de divorț definitivă/irevocabilã original, în cazul persoanelor divorțate; dacă solicitantul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorț, dovada statutului civil și, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate. În cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naștere sau de căsătorie cu mențiunile aplicate care să dovedească statutul civil și numele pe care solicitantul le are la data depunerii pentru eliberarea actului de identitate.
certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani care dobândesc cetăţenia română împreună cu părinţii, original (eliberate de autorităţile române);
extrasul de carte funciară (obținut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii) sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România, original (vezi aici);
un document cu fotografie cu care solicitantul poate face dovada identităţii (paşaport, permis de conducere sau act de identitate strain, sau documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României), original;
documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României;
chitanţa reprezentând contravaloarea carţii de identitate - 7 lei;
• La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda permisul documentul care atestă dreptul de ședere/rezidență pe teritoriul României eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări/structurile subordonate.

Alte precizări!

• În situația în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredințarea minorului a fost pronunțată în străinătate, aceasta se prezintă în original și copie însoțită de traducerea legalizată, precum și de hotărârea prin care a fost învestită cu formulă executorie

LOCUL, ADRESA ŞI DATELE DE CONTACT

• cererea pentru eliberarea actului de identitate, însoțită de documentele necesare, se depun la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu Mureș situat în municipiul Târgu Mureș, Str. Călărașilor nr. 26-28, telefon: 0265/250391, 0265/210678.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

PRIMIRI CERERI   INFORMAŢII ŞI ELIBERĂRI 
ACTE DE IDENTITATE
LUNI 8,00-15,00     LUNI 8,00-16,00
MARȚI 8,00-15,00     MARȚI 8,00-16,00
MIERCURI 8,00-15,00     MIERCURI 8,00-16,00
JOI 8,00-18,00     JOI 8,00-18,00
VINERI 8,00-12,00     VINERI 8,00-16,00

TERMENUL DE SOLUȚIONARE

Termenul legal este de 30 de zile de la data înregistrării cererii pentru eliberarea actului de identitate. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor;

În prezent termenul de eliberare este de:

- maxim 5 zile lucrătoare pentru eliberarea cărții de identitate*;
- o zi lucrătoare pentru eliberarea cărții de identitate provizorii* ;
- o zi lucrătoare pentru înscrierea în actul de identitate a vizei de reședință*;
* (cu excepția cazurilor în care sunt necesare verificări suplimentare);

Reducerea termenului de eliberare se poate face doar pentru situațiile temeinic justificate cu documente, pe bază de audiență (sens în care va depune o CERERE în acest scop);

NU se percepe TAXĂ pentru reducerea termenului efectiv de eliberare a actului de identitate.

TERMENUL DE VALABILITATE AL CĂRȚII DE IDENTITATE

• 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
• 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
• 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
• permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

RIDICAREA ACTULUI DE IDENTITATE

• cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se înmânează personal titularului pe bază de semnătură.
• Pentru titulatul care se află în țară, dar nu se poate prezenta pentru ridicarea actului de identitate, înmânarea se realizează prin intermediul unei personae împuternicite pe bază de procură specială autentificată la notar public român;
• Pentru titularul aflat temporat în străinătate, înmânarea se realizează prin intermediul unei persoane împuternicite pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv ori la autorități străine competente (în acest ultim caz, procura se va prezenta tradusă și legalizată potrivit normelor legale în vigoare);
• În cuprinsul procurii speciale se înscrie obligatoriu scopul pentru care procura a fost eliberată, respectiv, eliberarea actului de identitate

IMPORTANT

• Dacă solicitantul nu este proprietarul spaţiului de locuit, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului legitimat cu actul de identitate, care se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare. Declaraţia găzduitorului, se prezintă de solicitant odată cu depunerea documentelor pentru eliberarea cărţii de identitate și se reține în original.

• În cazul contractelor cu clauză de uzufruct/abitație viager/ă este necesar acordul persoanei care are clauza 

LOCUINŢA FAMILIEI

art. 321 alin. (2) din Codul Civil
Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului.

art. 322 alin. (1) din Codul Civil
Fără consimțământul scris al celuilalt soț, niciunul dintre soți, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinței și nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosința cesteia

Dacă imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesar consimţământul de primire în spaţiu al ambilor soţi, împreună cu documentul justificativ (ex. extrasul de carte funciară)!

Găzduitorul are obligația de a informa funcționarul de evidență a persoanelor cu privire la faptul că imobilul a fost notificat în cartea funciară ca locuință a familiei!

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:287
Ieri:2202
Săptămânal:5560
Lunar:27235
Toate5190578