UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

Municipiul Târgu Mureş, cu sediul în Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, judeţul Mureş, conform art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, angajează pe perioadă determinată de până la 30 de zile după terminarea stării de alertă, fără concurs, următoarele categorii de personal contractual

· 2 posturi de asistent medical generalist

· 1 post de medic dentist

1. Condiţii generale de participare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifice de participare:

2.1. Pentru posturile de asistent medical generalist

· absolvent de liceu (12 clase) cu diplomă de bacalaureat, studii superioare de scurtă durată, postliceale de specialitate;
· certificat de membru şi adeverinţă eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România,
· vechime în specialitatea studiilor minim 1 an;

2.2. Pentru postul de medic dentist

· absolvent cu diplomă de licenţă de medic stomatolog sau diplomă de licenţă de medic dentist, eliberate de o instituţie de învăţământ superior în domeniul medicinii dentare, acreditată din România,
· copie a certificatului de membru al Colegiul Medicilor Dentişti din România cu viza pe anul în curs;
· vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;

3. Dosarele de înscriere la concurs vor conţine următoarele acte:

• cerere de angajare adresată conducătorului UAT Târgu Mureş, în care se menţionează postul pentru care doreşte angajarea;
• copia actului de identitate în termen de valabilitate;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor conform condiţiilor specifice de ocupare a posturilor solicitate de unitatea sanitară;
• copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţa/-ele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• certificat medical/adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care doreşte să se angajeze;
• pentru posturile de asistent medical generalist este necesară copia certificatului de membru precum şi adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor, Asistenţilor Medicali din România;
• pentru postul de medic dentist este necesară copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, precum şi dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;
• curriculum vitae format EUROPASS;
• declaraţie pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi nu se află în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu;
• declaraţie privind consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

4. Bibliografia, respectiv tematica necesară pentru interviu:

Având în vedere că posturile sunt exclusiv pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, tematica este specifică aplicării acestor măsuri:

• Ordinul Nr. 5487/1494/2020 din 31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2
• Ordinul Nr. 5298/1668/2011 din  7 septembrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
• Ordinul Nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor            Dosarele se depun în format electronic prin e-mail la resurse@tirgumures.ro sau la sediul instituţiei – Serviciul salarizare şi resurse umane – Camera 85 până în data de 18.09.2020, ora 13.00.

Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 21.09.2020 la sediul Municipiului Târgu Mureş.

Afişarea rezultatelor 21.09.2020 ora 12.00.

Interviu 22.09.2020 ora 10.00 Sala 45 a Municipiului Târgu Mureş.

În situaţia în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar după selecţia dosarelor sunt admişi mai mulţi candidaţi, se organizează proba de interviu.

În situaţia în care în urma selecţiei dosarelor rămâne un singur candidat, acesta va fi declarat admis fără a mai fi organizată proba de interviu.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:20
Ieri:1143
Săptămânal:2352
Lunar:20207
Toate3274739