Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Uniós projektek

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Zagytározó

banner iazbatal fazare

Fogyasztóvédelem

InfoCons

112-es segélzhívó szám

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Online jegyek

buton teatrul national hu

Mentsük meg a gyerekeket!

salvati-copiii-logo

Országos Turisztikai Hatóság

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia_hu


 

 

R O M Á N I A
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R

 

2020. április 24-én kelt
903-as számú RENDELET

a marosvásárhelyi városi tanács rendes ülésének összehívásáról
2020. április 30-ra

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,

A közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b) pontja, és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

Elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre csütörtökön, 2020. április 30-án 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.

2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják elektronikus formában.

3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.

4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. cikkében szereplő feltételek szerint lehet.

5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelyének 1. cikke c pontja, 255 cikkelyének, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 554/2004. törvény 3. cikkelyének 1. cikke előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.

dr. Dorin Florea
polgármester

Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében
a D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgatója
Buculei Dianora-Monica

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterének
2020.04.24-ei 903-as Rendeletének melléklete

 

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2020. április 24-ei 903-as számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését csütörtökön, 2020. április 30-án 12 órára, online.

NAPIRENDTERVEZET:

1.Határozattervezet a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs ráta mértékével történő jóváírásáról, valamint az adótörvénykezésre vonatkozó 227/2015-ös törvény 493-as cikkelye (3)-as és (4)-es bekezdéseinél előírt bírságok frissítéséről, a 2021-es évre.

2.Határozattervezet a mezőgazdasági nyilvántartó szakszolgálaton keresztül beszedett illetékek mértékének jóváhagyásáról.

3.Határozattervezet a gazdasági tevékenységek folytatásához szükséges működési engedélyek, a közétkeztetési egységek működési engedélyeinek, valamint a taxi-rendszerű szállítási szolgáltatás engedélyeztetésének kibocsátására, kiegészítésére és módosítására vonatkozó díjak mértékének jóváhagyásáról 2021-re.

4.Határozattervezet a bizonylatok, jóváhagyások és engedélyek kibocsátására vonatkozó helyi illetékek mértékének meghatározásáról a 2021-es pénzügyi évben, a Főépítész igazgatóságnak tevékenységével kapcsolatosan.

5.Határozattervezet bizonyos speciális illetékek mértékének meghatározásáról, amelyeket a Főépítész igazgatósága hajt be a 2021-es pénzügyi évben.

6.Határozattervezet bizonyos speciális illetékek mértékének bevezetéséről, amelyeket a Főépítész igazgatósága hajt be a 2020-as pénzügyi évben.

7.Határozattervezet a Műszaki igazgatóság által nyújtott bizonyos szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról a 2021-es évre.

8.Határozattervezet a »Maros« Sport- és Szabadidőközpont és az »ing. Mircea Birău« fedett uszoda által nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról a 2021-es évre.

9.Határozattervezet a Városi közüzemi szolgáltatások igazgatósága (SPUM) által nyújtott szolgáltatások ellenértékének jóváhagyásáról a 2021-es évre.

10.Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város társuljon a városkörnyéki településekkel a Közösségközi Fejlesztési Társulás a Közszállításért létrehozásához.

11.Határozattervezet bizonyos speciális illetékek és bírságok meghatározásáról a 2021-es évre, amelyeket az Üvegházak, parkok és zöldövezetek közfelügyelősége hajt be.

12.Határozattervezet bizonyos illetékek meghatározásáról a 2021-es évre, amelyeket az Állatkert gondnoksága hajt be.

13.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező Dózsa György út 79. szám alatti ingatlan (telek és építmény) közvetlen értékesítésének jóváhagyásáról.

14.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magánterületét képező Új gát utcai 12513 négyzetméteres telek értékesítésének módozatáról.

15.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonában található legelőkre vonatkozó legeltetési szabályzatról.

16.Határozattervezet a városrendezési dokumentációval kapcsolatban a „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – övezetbesorolás módosítása adminisztratív épület építéséhez a földszinten kereskedelmi egységgel”, Dózsa György út 167. szám, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással. Kezdeményező: SC"NTL PROPERTY"SRL.

17.Határozattervezet a Serafim Duicu utcai háztartási szennyvízhálózat és a szivattyútelep átvételéről a SC Faur Consulting IPURL-tól és belefoglalása Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonába.

18.Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról 14 marosvásárhelyi tömbház energiahatékonysági teljesítményének növelését célzó munkálatokra.

19.Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város 30%-os önrészi hozzájárulásának jóváhagyásáról a 2020-as évre, a tömbházak energiahatékonysági teljesítményének növelését célzó beruházási projektek finanszírozására.

20.Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról, a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyek teljes korszerűsítése és felújítása – Avram Iancu Technológiai Líceum” célberuházásra vonatkozóan.

21.Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (SF/DALI szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról, a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyek teljes korszerűsítése és felújítása – Ion Vlasiu Technológiai Líceum” célberuházásra vonatkozóan.

22.Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Dimitrie Cantemir utcában található 628 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.

23.Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Iuliu Maniu utca 3. szám alatti, összesen 332 négyzetméteres telek 16/332-ed része és a C2 építmény Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.

24.Határozattervezet a marosvásárhelyi Constantin Hagi Stoian utcában található 38 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Cîmpean Marian Ioantól és Cîmpean Diana-Gretától.

25.Határozattervezet a marosvásárhelyi Alsóforduló utcában található 45 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Cherteş Emiltől és Chertes Domnicától.

26.Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Dózsa György út 193-195. szám alatti, összesen 2151 négyzetméteres telek 57/2151-es része Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajonát képezi.

27.Határozattervezet a marosvásárhelyi Szabadi úton található 996 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Davila Rita-Ceciliától.

28.Határozattervezet annak megállapításáról, hogy a Hídvég utca 10. szám alatti 4869 négyzetméteres telek Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képezi.

29.Határozattervezet bizonyos ingatlanoknak Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonához tartozásáról való megállapításáról.

30.Határozattervezet az átlagos havi ellátás értékének elfogadásáról a 2020-2021-es tanévben a bölcsődés gyerekekre vonatkozóan.

31.Határozattervezet a Bölcsődék igazgatóságának Szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.

32.Határozattervezet a 2020-ban begyűjtött/értékesített faanyag-mennyiségre vonatkozó bevételi és kiadási költségvetés, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapban elvégzendő munkálatok jóváhagyásáról.

33.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag mennyiségének és értékesítési módjának elfogadásáról.

34.Határozattervezet az árverés kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy értékesíthető legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag.

35.Határozattervezet az árverés legfelsőbb kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy kitermelhető és elszállítható legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag.

36.Határozattervezet annak betiltásáról, hogy személyek kéregessenek anyagi jövedelemszerzés céljából közterületfoglalással, sértve ezáltal Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területének imidzsét és környezeti feltételeit.

37.Határozattervezet a területek bérbeadásának szabályozásáról közélelmezési teraszok működtetése céljából a Maros Sport- és Szabadidőközpontban 2020-ra.

38.Határozattervezet a Városi közüzemi szolgáltatások igazgatósága (SPUM) Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.

39.Határozattervezet egy közigazgatási-területi egység csatlakozásának jóváhagyásáról az ”AQUA INVEST MUREȘ” Közösségközi Fejlesztési Egyesülethez.

40.Határozattervezet a marosvásárhelyi taxiszolgáltatásra vonatkozó engedélyezési, szervezési, odaítélési és ellenőrzési szabályzat módosításáról és kiegészítéséről, amelyet a 349/2013-as helyi tanácshatározatban hagytak jóvá és a 392/2018-as helyi tanácshatározat módosított.

41.Határozattervezet a parkolódíj megszűntetéséről a 100%-ban elektromos és a hibrid meghajtású járművek esetében.

42.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből finanszírozott nem visszatérítendő támogatási program jóváhagyásáról, Marosvásárhelyen taxiszolgáltatásra szánt, 100%-ban elektromos meghajtású új gépkocsik beszerzéséhez és benzin/elekromos hibrid meghajtású új gépkocsik beszerzéséhez.

43.Határozattervezet a 44/27.02.2020 helyi tanácshatározat 10. cikkelyének visszavonásáról, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási-területi egység 2020-as költségvetésére vonatkozik.

44.Határozattervezet a részvényesi közgyűlés képviselője, Bakos Levente felhatalmazásáról, hogy hagyja jóvá a SC Compania Aquaserv SA 2020. május 11-ei rendes részvényesi közgyűlésének napirendjén szereplő dokumentumokat.

45.Határozattervezet annak megállípításáról, hogy a Termés utca 8. szám alatti, összesen 1100 négyzetméteres telek 17/22 részét képező 850 négyzetméter Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képezi.

46.Határozattervezet 2019 IV. negyedévi végrehajtási kimutatás és a pénzügyi helyzet elfogadásáról, Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egységre vonatkozóan.

47.Határozattervezet a 2020 I. negyedévi végrehajtási kimutatás elfogadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területi egységre vonatkozóan.

48.Határozattervezet a 86/2008-as helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, és A Marosvásárhely köz- vagy magánterületén azonosított állati vontatású, szabálytalanul közlekedő kézzel húzott vagy tolt járművek, illetve elhagyatott állatok lefoglalására, elszállítására, megőrzésére és kibocsátására vonatkozó szabályzat elfogadásáról.

49.Határozattervezet az Alpha Transilvană Alapítvánnyal kötött Együttműködési megállapodás elfogadásáról.

50.Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező 806 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbeadásról FARCAȘ JENICA és FARCAȘ IOAN-EUGEN számára.

51.Határozattervezet a 2020. március 30-ai 47-es helyi tanácshatározat módosításáról és kiegészítéséről, amely a 106/25.04.2019 számú és a 246/26.09.2019 számú helyi tanácsi határozatban előírt díjak felfüggesztésének jóváhagyásáról rendelkezett a marosvásárhelyi KKV-k és magánszemélyek, egyéni vállalkozások, PFA-k, egyesületek és alapítványok támogatásaként a szükségállapot idejére.

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.

A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.

Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani, a közigazgatási kódexre vonatkozó 57/2019-es sürgősségi kormányhatározat 138. bekezdésének 12. cikkelye értelmében.

dr. Dorin Florea polgármester

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Vissza

buton MOL hu

buton program transport local hu

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton spclep
buton weekend hu
seretirgumures
dastgmures hu
buton dfltgm hu
buton prog sitpf hu

Újdonságok

BP hu
buton birou unic hu
buton parcare hu
buton parcare hu
buton prog acte identitate online hu
buton prog casatorii online2 hu
buton prog transc online2 hu
buton studiu parcari2 hu
buton recomandari sezon estival hu
buton harta targu mures hu

Betöltendő állások

buton posturi vacante hu

Projektek. Stratégiák

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton plan mobilitate urbana hu
buton sidu hu
buton calea verde hu
buton paed hu
buton gal hu
buton orasul eco hu
buton puzcp hu
buton plan urbanistic general hu
Concurs CIPS hu 180
Banner PtaCuzaVodaHU 180
BannerMyCity - HU3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica hu
banner_proiecte1
Digital Mures
buton cetatea medievala hu

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Társadalmi hálózatok

FacebookTwitterYoutube

Látogatók

Ma:1368
Tegnap:944
A héten:1368
A hónapban:33151
Összesen5196494