Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  August 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

- 1 funcție de execuție - inspector clasa I grad profesional superior

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 22 aprilie 2020, ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 20.03.2020 - 08.04.2020 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, pop.ramona@tirgumures.ro, persoana de contact Pop Ramona Emanuela, inspector.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante la Biroul inpecție fiscală din cadrul Direcției impozite și taxe locale

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcție publică de execuție inspector clasa I grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice - minim 7 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie vacante - inspector clasa I grad profesional superior la Biroul inspecție fiscală din cadrul Direcției impozite și taxe locale

1.Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2.O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

3. Legea nr.207/2015, privind Codul fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr. 227/2015, privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

6.Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind Regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

8. Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în MO nr. 663/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de execuție –inspector clasa I grad profesional superior la Biroul inspecție fiscală din cadrul Direcției impozite și taxe locale

(1) efectuează inspecții fiscale pentru verificarea legalității şi conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii şi exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili persoane jurdice, respectării prevederilor legislației fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora la contribuabili din aria sa de competență, in ceea ce privește domeniul impozitelor si taxelor, contributii sau alte sume datorate care se constituie venituri la bugetul local.

(2) -  Verifică legalitatea si conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislatiei  fiscale si operarea diferențelor constatate în evidenta operativa;

(3) analizează şi evaluează informațiile fiscale, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale şi a confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;

(4)  sancționează, potrivit legii, faptele constatate si dispune măsuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale;

(5)  constată faptele de natură contravenționala şi aplică sancțiunile conform competențelor legale;

(6) verifică respectarea şi/sau îndeplinirea obligațiilor fiscale/contabile de către contribuabili ce fac obiectul acțiunilor de inspecție fiscală;

(7) examinează documentele aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

(8) verifică, concordanţa dintre datele din declarațiile fiscale/informative şi cele din evidență contabilă a contribuabilului;

(9) stabileşte corect baza de impunere, diferenţele datorate în plus sau în minus,
după caz, faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau stabilită, după caz, la momentul
începerii inspecţiei fiscale;

(10) stabileşte diferenţe de obligaţii fiscale de plată, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora;

(11) discută constatările şi solicită explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz;

(12) solicită informaţii de la terţi, conform competenţelor;

(13) dispune instituirea de măsuri asiguratorii în condiţiile legii;

(14) aplică, potrivit prevederilor legale, sigilii asupra bunurilor;

(15) sesizează organele de urmărire penală, în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile legii penale, cu avizul serviciului/compartimentului juridic;

(16) reverifică anumite perioade ca urmare a apariţiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influenţează rezultatele acestora;

(17) informează contribuabilii, pe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale, asupra constatărilor rezultate din inspecţia fiscală;

(18) înscriu rezultatele inspecţiei fiscale într-un raport scris care va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei impozabile;

(19) încheie procese verbale, procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei şi alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare urmare acţiunilor de control efectuate;

(20) efectuează controale inopinate şi cercetări la faţa locului, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unor sesizări cu privire la existenţa unor fapte de încălcare a legislaţiei fiscale;

(21) solicită efectuarea de controale inopinate  şi cercetări la faţa locului altor organe fiscale, în cazuri justificate;

(22) aplică prevederile metodologiilor, tematicilor şi procedurilor de inspecţie fiscală şi ale legislaţiei financiar - fiscale;

(23) colaborează cu celelate servicii/birouri/compartimente din cadrul aparatului propriu şi din cadrul structurilor ce funcţionează în cadrul institutiei ;

(24) utilizează în activitatea de inspecţie fiscală informaţiile din bazele de date deţinute  la care aceasta are acces;

(25) asigură şi răspunde de soluţionarea corespunzătoare şi la termen a petiţiilor repartizate;

(26) întocmesc şi prezintă conducătorului de inspecţie fiscală rapoarte şi informări privind modul de realizare al acţiunilor de inspecţie fiscală din programele de activitate pentru contribuabilii persoane juridice din aria de competenţă;

(27) asigură realizarea pregătirii profesionale a personalului de inspecţie fiscală;

(28) asigură şi păstrează confidenţialitatea informaţiilor, datelor şi documentelor privind activitatea desfăşurată;

(29) utilizează şi propun actualizarea şi îmbunătăţirea aplicaţiilor informatice specifice activităţii de inspecţie fiscală;

(30) îndeplinesc orice alte sarcini prevăzute în fişa postului sau dispuse de conducătorul structurii de inspecţie fiscală, în legătură cu domeniul inspecţiei fiscale.

(31) respectă Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului, a Regulamentului intern,  Normele de protecţie a muncii şi PSI;

(32) respecta prevederile Codului de etica si conduita profesionala a functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul UAT Targu Mures, aprobat prin Dispozitia nr.2684/27.11.2019.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton rabla
buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1118
Ieri:1347
Săptămânal:5458
Lunar:14509
Toate4219287