Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Examene de promovare

 


 

 

Examenul va avea loc la sediul instituţiei Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str.Gheorghe Doja nr.9, în data de 03 aprilie 2020, ora 1000, proba scrisă.

Interviul se susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere se pot depune  la sediul instituţiei în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului pe pagina de internet a instituției, în perioada 03.03.2020 – 23.03.2020 şi vor conţine documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Condiţiile de participare la examen şi bibliografia stabilită se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.9, 0365-430859, int.110, vita.ibolya@tirgumures" persoana de contact Vita Ibolya, inspector.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Condiţiile de participare la examenul de promovare în grad profesional

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru examenul de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal – Compartimentul monitorizare asistenți personali din cadrul Serviciului protecție specială al Direcției Asistență Socială Târgu Mureș:

• Asigură crearea bazei de date din domeniul Legii nr.448/2006 și redactarea pe calculator, respectiv multiplicarea și expedierea documentelor emise de serviciu.
• Asigură evidența și distribuirea corespondenței intrate-ieșite, respectiv arhivarea – curentă și de păstrare – a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Ține evidența – în baza datelor de la DGASPC – a persoanelor cu handicap și a asistenților personali îndreptățiți la transportul urban gratuit.
• Ține evidența asistenților personali, actualizat la zi, urmând atât aplicarea corespunzătoare a reglementărilor privind drepturile salariale, ale altor drepturi, cât și respectarea clauzelor contractuale, propunând măsuri ori de câte ori se impune.
• Întocmește referatul, statul de plată, borderoul, centralizatorul, mandatele poștale, în vederea acordării indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav îndreptățite.
• Urmărește asigurarea de către Serviciul financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe a resurselor financiare necesare pentru plata indemnizațiilor de însoțitor și salariul asistenților personali și acoperirea cheltuielilor cu transportul urban gratuit al persoanelor cu handicap grav și accentuat.
• Colectează și furnizează datele necesare fundamentării necesarului de credite bugetare pentru cheltuieli de personal în vederea plății salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap, respectiv întocmirii unor informări, rapoarte sau alte materiale.
• Urmărește valabilitatea ajungerea la termen a prescripțiilor Comisiei de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, legate de dreptul la asistent personal și gratuitatea de transport urban, propunând efectuarea , la nevoie în reluarea a anchetelor sociale.
• Organizează și se implică în desfășurarea cursului de instruire anual, pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap.
• Monitorizează și analizează rapoartele semestriale ale asistenților personali, făcând un raport de propuneri care este înaintat șefului ierarhic.
• Efectuează verificări periodice la domiciliul persoanelor cu handicap care beneficiază de asistenți personali pentru constatarea modului în care sunt respectate condițiile prevăzute în contractul individual de muncă, respectiv atribuțiile asistenților personali în care scop încheie procese-verbale de constatare cuprinzând și propuneri în caz de nereguli, pentru luare de măsuri în cadrul legal.
• Efectuează anchete sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, și efectuează comunicările către solicitanți în termen legal. Ancheta redactată va cuprinde evaluarea socială, medicală și economică a solicitantului, se vor arăta propuneri în vederea efectuării angajării/acordării indemnizațiilor/drepturilor persoanelor cu handicap, internări în cămin – spital sau alte propuneri pertinente în baza legilor în vigoare. Ancheta va fi semnată de ambele persoane și va fi aprobată de către șeful ierarhic.
• Colaborează cu ONG-uri și alte culte religioase, conform convențiilor de colaborare încheiate cu acestea.
• Acordă servicii de consiliere persoanelor care se adresează serviciului.
• Întocmește un raport de activitate săptămânal, cu repartiția activităților pe zile, pe care îl va prezenta șefului ierarhic la sfârșitul fiecărei săptămâni.
• Propune șefului ierarhic măsuri de îmbunătățire a activității.
• Elaborarea, revizuirea și respectarea procedurilor operaționale pentru actvitățile specifice serviciului.
• Elaborarea, revizuirea și respectarea măsurilor stabilite pentru atenuarea riscurilor aferente activității serviciului.
• Îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri de ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale primarului sau primite pe cale ierarhică.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal - Serviciul protecție socială din cadrul Direcției Asistență Socială Târgu Mureș:

• Asigurarea evidenţei şi distribuirea corespondenţei intrate-ieşite, respectiv arhivarea-curentă şi de păstrare a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Verificarea prealabilă a veridicităţii şi autenticităţii tuturor actelor depuse pentru acordarea dreptului la: ajutor social, alocaţii de stat pentru copii,  alocaţii pentru susţinerea familiei, cantina socială, ajutor de urgenţă,  ajutor de înmormântare, ajutor pentru încălzirea locuinţei  cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri în sezonul rece, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, stimulent de inserție, stimulentul educațional.
• Efectuarea anchetelor sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, cu respectarea formularisticii şi efectuarea comunicărilor către solicitanţi în termen legal. Ancheta va cuprinde  evaluarea socială,  medicală şi economică a solicitantului; se vor face propuneri în vederea acordării unor prestaţii sociale sau servicii sociale, sau alte propuneri pertinente în baza legilor în vigoare.
• Consilierea persoanelor care se adresează serviciului, privind beneficiile sociale la care au dreptul.
• Întocmirea referatelor şi a proiectelor de dispoziţii, a borderourilor, a statelor de plată, a tabelelor nominale, a răspunsurilor la cererile/adresele repartizate pe cale ierarhică, la termen şi cu respectarea termenelor legale.
• Transmiterea dispoziţiilor, borderourilor, cererilor şi a actelor doveditoare la Agenţia Judeţeană pentru plăţi şi inspecţia socială Mureş în termen legal pentru efectuarea plăţii.
• Introducerea în baza de date şi controlul permanent al evidenţei privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
• Efectuarea verificărilor periodice la domiciliul beneficiarilor de asistenţă socială, pentru a constata la faţa locului eventualele modificări apărute în situaţia acestora, care ar avea drept consecinţă şi modificarea măsurilor de asistenţă socială de care aceştia beneficiază.
• Colaborare cu diverse servicii din cadrul municipiului în vederea bunei funcţionări a activităţii.
• Colaborarea cu instituţii din municipiu şi din judeţ, în problemele specifice ale activităţii: Agenţia judeţeană pentru plăţi şi inspecţie socială Mureş, A.J.O.F.M. Mureş, D.J.A.S.P.C., Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Mureş, Prefectura Mureş, şcoli, grădiniţe, O.N.G., culte religioase, precum şi orice alte instituţii cu care se impune colaborare pentru buna desfăşurare a activităţii şi îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu.
• Respectarea procedurilor operaţionale pentru activităţile specifice serviciului.
• Îndeplinirea şi altor atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri de ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale primarului sau primite pe cale ierarhică.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

 

buton program transport local

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:663
Ieri:1316
Săptămânal:1979
Lunar:2831
Toate4774934