UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  August 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

-1 post de referent (cu atribuții de supraveghetor de noapte servicii sociale)  - Centrul social – Adăpost de noapte
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechime în studii medii 6 luni

-1 post de referent  - Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială
Condiții specifice:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- vechime în studii medii 6 ani și 6 luni

-1 post de inspector de specialitate  - Compartimentul administrativ și achiziții
Condiții specifice:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor administrative
- vechime în studii superioare 6 ani și 6 luni

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str.Gheorghe Doja, nr.9 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineştecondiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str.Gheorghe Doja nr.9 și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 16 martie 2020 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 18 martie 2020 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 19 martie 2020 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 20 martie 2020 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 20 martie 2020 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 23 martie 2020 – ora 10 - proba scrisă
- 24 martie 2020 -  ora 10 - rezultatul probei scrise
- 25 martie 2020 – ora 10 - contestații privind proba scrise
- 26 martie 2020 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 26 martie 2020 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 30 martie 2020 – ora 10 – interviu
- 31 martie 2020 – ora 10 - rezultatul interviului
- 01 aprilie 2020 – ora 10 - contestații privind interviul
- 02 aprilie 2020  – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 02 aprilie 2020 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 02 aprilie 2020 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr.9,și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0365-430859, int.110.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant dereferent la Centrul Social – Adăpost de Noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice și persoanelor fără adăpost.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de referent la Compartimentul comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială din cadrul Direcției Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordonanța nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Director Executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate laCompartimentul administrativ și achiziții din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
3. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv
Maier Mihaela

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (23032020_site.pdf)1. Amânare concurs[ ]330 Kb
Download-ează acest fișier (ScanDAS.pdf)1. Dosare admise[ ]590 Kb
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:53
Ieri:803
Săptămânal:7977
Lunar:8505
Toate3193437