Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 136
din  23 ianuarie  2020
privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local al municipiului
Târgu Mureș  din  data de  30 ianuarie 2020

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) ,  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local al municipiului Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi,  30 ianuarie 2020, ora 14°°,la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat. 

Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș, în format fizic și electronic.

Art. 3.Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al municipiului Târgu Mureș.

Art. 4.Cu privire la proiectele  de hotărâre  menționate, se pot formula și depune amendamente în condițiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul  General al Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin. 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Viză de legalitate,
p. Secretar General al  Municipiului  Târgu Mureș,
Director executiv D.J.C.A.A.P.L.
Buculei  Dianora-Monica


 

Anexă la Dispoziția nr. 136/23.01.2020
a Primarului Municipiului Târgu Mureș

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziția Primarului nr. 136din  23 ianuarie 2020  se convoacă ședința ordinară a Consiliului local  al municipiului Târgu Mureș, care va avea loc joi, 30ianuarie2020, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureș din Piața Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul,

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019, conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019, prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire locuințe colective P+E+M”, Strada Eden fnr. Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate  şi locuinţe pentru pensionari, destinate închirierii pentru anul 2020.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş, pentru anul şcolar  2020-2021.

6. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş”.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului local nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641 mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264.

8. Proiect de hotărâre privind radierea din cartea funciară nr. 135902 a cotei de teren de 200 mp din suprafaţa totală de 399 mp, din terenul situat în Târgu Mureş, str. Splaiul Izlazului, nr. 4.

9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafeţei de 700 mp din suprafaţa totală de 9327 mp a imobilului situat în Municipiul Târgu Mureş, str. Plopilor.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş, str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC Dolemn Trade SRL.

11. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 1666 mp din Târgu Mureş str. Voinicenilor nr. 196, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Brandiburu Maria, Vale Elisabeta, Vasilescu Veronica, Sobieschi Emilia.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza S.F. cu elemente de D.A.L.I. conf. H.G. 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Realizarea de pistă de biciclete în lungul canalului Poclos”, propos a se finanţa prin bugetul local, în ordinea priorităţilor.

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea către Abram Zoltan Samoil a terenului în suprafață de 26 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2020, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș.

15. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor și familiilor marginalizate social din Municipiul Târgu Mureș și planul de măsuri pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale pentru anul 2020.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive.

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici  aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare str. Dezrobirii”.

19. Proiect de hotărâre privind constituirea unor drepturi de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Qualiplant S.R.L. și Marian Liliana – Felicia asupra unor terenuri situate în Municipiul Târgu Mureș, str. Albinei, în suprafață de 6828 mp, respectiv 458 mp.

20. Proiect de hotărâre privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente, echipate cu surse LED și controlabile de la distanță, pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic, în special a pietonilor.

22. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  februarie  2020 – aprilie 2020.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței  sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului local al Municipiului  Târgu Mureș, în format fizic și electronic.
Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș.
Cu privire la proiectele de hotărâre  menționate,  se pot formula și depune amendamente în condițiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

buton MOL

buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:119
Ieri:631
Săptămânal:119
Lunar:4549
Toate3156057