UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Septembrie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

- 1 post de inspector de specialitate – Formația de întreținere și transport

• studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor juridice

• vechime în muncă minim 5 ani

- 1 post de muncitor – Formația de administrare fond forestier și spații verzi

• studii generale/medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în domeniul agricol sau curs de calificare în meseria de lucrător în cultura plantelor

• vechime în muncă minim 5 ani 

 

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae.

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş (proba scrisă)/sediul Serviciului public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi, str. Prutului, nr.24 (proba practică) și va consta din:

- Proba scrisă/practică

- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:

- 02 decembrie 2019 - ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor

- 04 decembrie 2019 – ora – 12 - selecția dosarelor

- 05 decembrie 2019 – ora 12 - contestații privind selecția dosarelor

- 06 decembrie 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor

- 06 decembrie 2019 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 09 decembrie 2019 – ora 10 - proba scrisă/practică

- 10 decembrie 2019 - ora 10 - rezultatul probei scrise/practică

- 11 decembrie 2019 – ora 10 - contestații privind proba scrise

- 12 decembrie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor

- 12 decembrie 2019 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 13 decembrie 2019 – ora 10 – interviu

- 16 decembrie 2019 – ora 10 - rezultatul interviului

- 17 decembrie 2019 – ora 10 - contestații privind interviul

- 18 decembrie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor

- 18 decembrie 2019 - ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 18 decembrie 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

B I B L I O G R A F I E

pentru ocuparea postului temporar vacant de inspector de specialitate la Formația de Întreținere și Transport din cadrul Serviciul public Administrația serelor, parcurilor și zonelor verzi

1. Constituţia României, cu modificările și completările ulterioare;

2. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în M.O. nr. 555/2019.

3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

4. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Legea nr.319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă publicată în M.O. nr.646/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în M.O. nr. 290/2016, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8. H.C.L. nr.197/2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din Municipiul Târgu Mureş cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr.Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:585
Ieri:1248
Săptămânal:1833
Lunar:22588
Toate3240888