Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 2.187
din   25  octombrie  2019
privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal
Târgu Mureș  din  data de  31 octombrie 2019

 

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133 alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi,  31 octombrie  2019, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat.

Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3.Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4.Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul  Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Viză de legalitate,
Secretarul  Municipiului  Târgu Mureș,
Buculei  Dianora-Monica

 


 

Anexă la Dispoziţia nr. 2.187 /25.10.2019
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  2.187  din  25 octombrie 2019  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 31 octombrie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

2. Proiect de hotărâre   privind rectificarea bugetului  Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş,  pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâre   privind  aprobarea Structurii organizatorice (Organigrama şi Statul de funcţii) a aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Târgu Mureş.

4. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu- studiu de amplasament pentru construire casă de locuit unifamilialăˮ, str. Viile Dealul Mic fnr. Beneficiari- Proprietari: Bota Gheorghe şi Bota Nadia- Teodora.

5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al  Municipiului Târgu Mureş a  terenului în suprafaţa de 626 mp situat pe str. Ciucului nr.29 A.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea a 18 amplasamente în zona centrală şi de cartier a municipiului, pe domeniul public, pentru edificarea unor construcţii provizorii, tip chioșc, pentru comercializarea de carte, presă, reviste, articole de papetărie și tichete de parcare, aprobarea închirierii amplasamentelor prin licitație publică, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare şi membrii supleanți.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 350 mp,  situat pe str. P-ţa Gării nr. 2.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare și a Organigramei Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 71 mp din Târgu Mureş, str. Lalelelor nr.12 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Bologa Claudiu şi Bologa Camelia –Liliana.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 53 mp din Târgu Mureş  str. Vasile Săbădeanu,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Hagău Ioan Grigore şi soţia Hagău Maria Mirela.

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind  revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piaţa Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureș, şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul “SPF -Strada de legătură între Autostrada Transilvania și Sâncraiul de Mureș”.

13. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței comisiei constituite în vederea vânzării prin licitație publică a imobilelor  aflate în proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor facilități fiscale, în sensul anulării accesoriilor aferente obligațiilor  bugetare principale  restante la data de 31.12.2018  inclusiv, în condițiile prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale.

15. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de licitație a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea S.C. Locativ S.A.

17. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.

18. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere, pentru imobilul situat în municipiul Târgu Mureş, str. Pășunii, nr.21/A.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul Municipiului Târgu Mureș”.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de colaborare cu Bursa Română de Mărfuri SA.

21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu apărarea intereselor Consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarelor având ca obiectiv anularea Hotărârii Consiliului local nr. 35/2017.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construirea unei clădiri de locuințe colective și spații comerciale” în P-ța Gării f.nr. cu regulamentul         local de urbanism aferent, Beneficiar- Proprietar: S.C."ATAMETALY" S.R.L.

23. Proiect de hotărâre privind avizarea „Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș” și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferite organizații de preluare a responsabilităților (OIREP).

24. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către GASPAR MARIA a terenului în suprafaţă de 30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

25. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU ANA-VIORICA a terenului în suprafaţă de 40 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către PÁLL IRÉN a terenului în suprafaţă de 16 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

27. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HORGA LUCIAN și soția MIHAELA a terenului în suprafaţă de 22 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către RUSZ JANOS-GYORGY a terenului în suprafaţă de 16 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

29. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către LOHR JANOS și soția GYONGYI-ELISABETA a terenului în suprafaţă de 16 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SANDOR NORBERT-BELA a terenului în suprafaţă de 20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către FÜLÖP LÁSZLÓ și soția FÜLÖP MELINDA-GABRIELA a terenului în suprafaţă de 16 mp.,  teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SÁNDOR BELA și soția SÁNDOR ELENA  a terenului în suprafaţă de 18 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către BENEDEK IMRE-SÁNDOR a terenului în suprafaţă de 22 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SOO  EMA a terenului în suprafaţă de 22 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HEGEDŰS EMERIC și soția ELISABETA a terenului în suprafaţă de 17 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către PÁLFY  JOZSEF a terenului în suprafaţă de 28 mp.,  teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către GYÖRI MAGDOLNA a terenului în suprafaţă de 20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către VODĂ-HENTER KRISZTINA a terenului în suprafaţă de 20 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

39. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş, pentru perioada  noiembrie 2019  – ianuarie 2020.

40. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Târgu Mureş a domnului Makkai Grigore şi declararea ca vacant a unui mandat de viceprimar al Municipiului Târgu Mureş.

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.
Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.
Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:54
Ieri:1438
Săptămânal:1492
Lunar:23167
Toate5186510