Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Calendarul evenimentelor

<<  Noiembrie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Examene de promovare

 


 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 26 noiembrie 2019,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 25.10.2019 - 13.11.2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii  publice de conducere conform O.U.G. NR. 57/2019 art.483 alin (2)

Denumirea postului Condiții
- 1 funcţie publică de conducere - director executiv adjunct - să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master  în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere  -  director executiv adjunct -  Direcția economică

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
3. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
4. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
5. Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, actualizată;
6. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, actualizată;
7. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, actualizată;
8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;
9.Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de conducere - director executiv adjunct - Direcția economică

- Coordonează, prin şeful de serviciu, activitatea Serviciului achiziții publice, respectiv prin șeful de birou, activitatea Biroului concesiuni, închirieri și vânzări;
- Colaborează cu celelalte servicii din cadrul direcţiei pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;
- Coordonează întocmirea Strategiei Anuale a Achizițiilor Publice și a Programului Anual al Achiziţiile Publice; 
- Coordonează, prin şeful de serviciu, organizarea procedurilor legale pentru achiziţiile de bunuri, lucrări si servicii;
- Coordonează, prin şeful de birou, organizarea procedurilor legale pentru concesiunea de bunuri, lucrări și servicii;
- Coordonează întocmirea punctelor de vedere, a situaţiilor și raportărilor trimestriale şi anuale, prevăzute ca obligativitate de către normele juridice speciale şi/sau solicitate de organele cu competenţe de control, audit sau statistică, privind activitatea coordonată;
- Coordonează întocmirea documentelor necesare pentru şedinţele Consiliului local, făcând propuneri privind buna gospodărire a patrimoniului şi valorificarea legală a acestuia prin închirieri, concesionări, înstrăinări la iniţiativa și/sau cu acordul Serviciului public Administraţia Domeniului Public;
- Propune Consiliului local municipal, în condiţiile legii, modificarea cuantumului valorii redevențelor și a concesiunilor, stabilirea cuantumului unor taxe atunci când legea prevede încadrarea între anumite limite;
- Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal şi a celorlalte acte normative referitoare la redevențele și concesiunile stabilite;
- Coordonează întocmirea, în baza hotărârilor Consiliului local municipal, a documentelor necesare organizării procedurilor legale privind închirierea, concesionarea sau înstrăinarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului şi organizarea licitaţiilor publice pentru astfel de situaţii;
- Coordonează în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi cu serviciile publice municipale întocmirea documentaţiei premergătoare aprobării de către Consiliul Local a proiectelor privind parteneriatele public - private precum şi realizarea procedurilor legale pentru încheierea unor astfel de parteneriate;   
- Asigură susţinerea proiectelor de hotărâri în faţa comisiilor de specialitate;
-  Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate, în condiţiile legii;
- Asigură realizarea măsurilor și acțiunilor specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial la nivelul compartimentelor subordonate;
- Exercită activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
- Participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;

- Coordonează activitatea de elaborare şi actualizare a procedurile operaţionale, aferente activităţilor desfăşurate de către serviciile din subordine;
- Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu directorul executiv al direcției şi personalul din subordine, în cadrul grupului de lucru;

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului sau  primite de la şefii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton masuri covid19

colectare selectiva ro

 

Evenimente

patinoar2021 s

Noutăți

BP
buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:101
Ieri:1635
Săptămânal:8588
Lunar:46543
Toate3938230