Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1.923
din   20  septembrie  2019

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș  din  data de  26 septembrie  2019

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133 alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi, 26 septembrie  2019, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat. 

Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3.Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4.Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul  Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252 alin (1) lit. „c”, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

Viză de legalitate,
Secretarul  Municipiului  Târgu Mureș,
Buculei  Dianora-Monica

 


Anexă la Dispoziţia nr.  1.923/20.09.2019
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1.923 din  20  septembrie  2019  se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 26 septembrie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

PROIECT DE  ORDINE   DE    ZI :

1. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Târgu Mureş  str. Trebely, nr. 95-97, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Puskas Attila şi soţia Puskas Boroka.

2. Proiect de hotărâre  privind  taxele  speciale  și tarifele  aplicate de către Serviciul public Administratia domeniului public, pentru anul 2020, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

3. Proiect de hotărâreprivind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L.M. nr. 231 din 27 iulie 2017 și aprobarea încheierii contractului  de concesiune a parcărilor publice între Municipiul Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și SC Administrator Imobile și Pieţe SRL.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării activităţii învățământului primar din cadrul Liceului Vocaţional Reformat din municipiul Târgu Mureş.

5. Proiect de hotărâreprivind  predarea în administrarea S.C. LOCATIV S.A. a imobilului situat  în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 21.

6. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Târgu-Mureş, în anul şcolar 2019-2020.

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea dării în folosință gratuită a Imobilului internat  al fostului Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureș, către Inspectoratul pentru situații de Urgență  Horea al Judeţului Mureș și Direcției Naționale de Probațiune pentru Serviciul de probațiune Mureș pe o perioadă de 2 ani.

8. Proiect de hotărâreprivind  trecerea unui teren în suprafaţă de 461 mp din Târgu Mureş  str. Nagy Szabo Ferenc,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Ungur Grigore şi soţia Ungur Maria- Rodica, Iacob Valentin şi soţia Iacob Maria-Minodora, Turcu Lucian- Ioan şi soţia Turcu Mihaela, Oprea Ioan-Mircea şi soţia Oprea Argentina-Maria.

9. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 1209 mp din Târgu Mureş  str. Nagy Szabo Ferenc,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Voidăzan Toader-Septimiu şi soţia Voidăzan Lavinia-Maria, Florea Ilie şi soţia Florea Cristina, Bălăşoiu Valerian şi soţia Bălăşoiu Ileana, Haşegan Valentin-Marcel şi soţia Haşegan Dorina, Astaluş Grigore şi soţia Astaluş Aurelia, Cocan Eugen-Nicolae şi soţia Cocan Ana, Făgăraş Rodica şi Moldovan Radu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări asupra Actului constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”

11. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat in str. Pavel Chinezu nr.10.

12. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor.

13. Proiect de hotărâreprivind  liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2020.

14. Proiect de hotărâreprivind   aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului: „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”.

15. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru  construire clădire P+3E, laboratoare şi birouri", Strada Livezeni nr.4, cu regulamentul local de urbanism aferent;  Beneficiar: SC"SANDOZ"SRL

 

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.
Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.
 Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 


Anexă la Convocatorul  şedinţei  ordinare
a Consiliului local municipal Târgu Mureş din data de 26.09.2019

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI
a  şedinţei  ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureş
din data de  26  septembrie  2019, ora 14ºº

1. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Târgu Mureş  str. Trebely, nr. 95-97, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Puskas Attila şi soţia Puskas Boroka.

2. Proiect de hotărâre  privind  taxele  speciale  și tarifele  aplicate de către Serviciul public Administratia domeniului public, pentru anul 2020, precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.

3. Proiect de hotărâreprivind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L.M. nr. 231 din 27 iulie 2017 și aprobarea încheierii contractului  de concesiune a parcărilor publice între Municipiul Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și SC Administrator Imobile și Pieţe SRL.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării activităţii învățământului primar din cadrul Liceului Vocaţional Reformat din municipiul Târgu Mureş.

5. Proiect de hotărâre privind  predarea în administrarea S.C. LOCATIV S.A. a imobilului situat  în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 21.

6. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Târgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Târgu-Mureş, în anul şcolar 2019-2020.

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea dării în folosință gratuită a Imobilului internat  al fostului Liceu Tehnologic- Emil A. Dandea din Târgu Mureș, către Inspectoratul pentru situații de Urgență  Horea al Judeţului Mureș și Direcției Naționale de Probațiune pentru Serviciul de probațiune Mureș pe o perioadă de 2 ani.

8. Proiect de hotărâreprivind  trecerea unui teren în suprafaţă de 461 mp din Târgu Mureş  str. Nagy Szabo Ferenc,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Ungur Grigore şi soţia Ungur Maria- Rodica, Iacob Valentin şi soţia Iacob Maria-Minodora, Turcu Lucian- Ioan şi soţia Turcu Mihaela, Oprea Ioan-Mircea şi soţia Oprea Argentina-Maria.

9. Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă de 1209 mp din Târgu Mureş  str. Nagy Szabo Ferenc,  în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Voidăzan Toader-Septimiu şi soţia Voidăzan Lavinia-Maria, Florea Ilie şi soţia Florea Cristina, Bălăşoiu Valerian şi soţia Bălăşoiu Ileana, Haşegan Valentin-Marcel şi soţia Haşegan Dorina, Astaluş Grigore şi soţia Astaluş Aurelia, Cocan Eugen-Nicolae şi soţia Cocan Ana, Făgăraş Rodica şi Moldovan Radu.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări și completări asupra Actului constitutiv și al Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”

11. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat in str. Pavel Chinezu nr.10.

12. Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de evaluare și selecționare, Procedura de lucru și Grila de evaluare a proiectelor.

13. Proiect de hotărâreprivind  liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2020.

14. Proiect de hotărâreprivind   aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului: „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”.

15. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru  construire clădire P+3E, laboratoare şi birouri", Strada Livezeni nr.4, cu regulamentul local de urbanism aferent  Beneficiar: SC"SANDOZ"SRL

Secretarul  Municipiului  Târgu Mureş,
Buculei  Dianora-Monica

Direcţia  Şcoli,
Lobonţ  Horaţiu
Direcţia activități social-culturale,
patrimoniale și comerciale

Director executiv adjunct, Blaga Zătreanu Cosmin
Direcția Arhitect șef
Arhitect șef, Miheț Florina Daniela
D.P.F.I.R.U.R.P.L. ,
Director executiv,  Korpadi  György
Direcția de Asistență Socială
Director executiv, Maier Mihaela
Administraţia Domeniului Public,
Director, Moldovan Florian

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:188
Ieri:1849
Săptămânal:5344
Lunar:27981
Toate5099110