Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Examene de promovare

 


 

 

- director executiv adjunct - la Direcţia impozite și taxe locale,

- șef serviciu la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției Impozite si taxe locale.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 22 octombrie 2019,  ora 1000 - proba scrisă.

Interviul se susţine în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site - ul Agenției Naționale a Funcționarilor publici, în perioada 20.09.2019 - 09.10.2019 inclusiv,  şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Informațiile din anunțul publicat, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site - ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330 - int.165, resurse@tirgumures.ro, persoana de contact Socaciu Katalin, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii  publice de conducere conform O.U.G. NR. 57/2019 art.483 alin (2)

Denumirea postului Condiții
- 1 funcţie publică de conducere - director executiv adjunct - să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să aibă 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master sau în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- 1 funcţie publică de conducere - șef serviciu - să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
- să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative
- să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master sau în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere de  director executiv adjunct Direcția impozite și taxe locale

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M.Of. nr. 555/2019;

3. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);

4. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ.

8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7martie 2014, cu modificările și completările ulterioare;

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de conducere - director executiv adjunct - Direcția impozite și taxe locale

1. Organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate în cadrul serviciilor aflate în subordine;

2. Asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei specifice colectării creanţelor fiscale şi apărarea intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată;

3. Verificarea şi avizarea actelor întocmite de către personalul aflat în subordine;

4. Repartizarea sarcinilor pentru personalului din subordine, urmărirea şi controlul aducerii la îndeplinire a acestora;

5. Aplicarea de strategii şi implementarea de măsuri care să ducă la o creştere a eficienţei activităţii desfăşurate în cadrul serviciilor aflate în subordine; 

6. Realizarea măsurilor şi acţiunilor specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Tg.Mureş;

7. Asigură reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor de judecată în cauzele care au ca obiect aspecte legate de procedura insolvenţei, administrarea şi colectarea taxelor şi impozitelor locale;

8. În absența directorului Direcţiei  impozite și taxe locale, preia atribuțiile și competențele acestuia

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere -  șef serviciu  la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

1. Constituţia României, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în M.Of. nr. 555/2019;

3. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);

4. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ;

8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 din 31 august 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României nr.166 din 7martie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcției publice de conducere - șef serviciu - la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale

1. Organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activităţile legate de soluţionarea litigiilor promovate de către contribuabili;

2. Promovează acţiuni şi aplică procedurile de insolvenţă în vederea recuperării creanţelor fiscale datorate bugetului local;

3. Asigură soluționarea contestaţiilor la deciziile de impunere, formularea declarațiilor de creanțe în cauzele de insolvențe și urmărirea procedurilor de insolvență;

4. Răspunde de funcționarea și exploatarea aplicației informatice și stabilește procedura de asigurare a securității datelor;

5. Răspunde de buna funcționare a programului informatic de gestionare a taxelor și impozitelor și sesizează firma furnizoare a programului informatic solicitând asistență în acest sens;

6. Verificarea şi avizarea actelor întocmite de către personalul aflat în subordine;

7. Repartizarea sarcinilor pentru personalului din subordine, urmărirea şi controlul aducerii la îndeplinire a acestora;

8. Aplicarea de strategii şi implementarea de măsuri care să ducă la o creştere a eficienţei activităţii desfăşurate în cadrul serviciului; 

9. Realizarea măsurilor şi acţiunilor specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea coordonarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control intern/managerial al Municipiului Tg.Mureş.

10. Reprezintă instituţia în faţa instanţelor de judecată în cauzele care au ca obiect aspecte legate de activitatea Direcției de impozite și taxe locale;

11. Păstrează confidențialitatea informațiilor deținute și a lucrărilor efectuate;

12. Primeşte şi repartizează corespondenţa care intră în serviciu, verifică şi semnează actele întocmite de personalul din subordine.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1240
Ieri:944
Săptămânal:1240
Lunar:33023
Toate5196366