Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Aprilie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

R O M Â N I A
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRGU  MUREŞ
P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 1.802
din   23  august  2019 

privind convocarea Ședinței  ordinare a Consiliului local municipal
Târgu Mureș  din  data de  29  august  2019  

Primarul  Municipiului  Târgu Mureș,

Având în vedere prevederile  art. 133 alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

D i s p u n e :

Art. 1.  Ședința  ordinară  a  Consiliului local municipal Târgu Mureș  se convoacă pentru  ziua  de  joi,  29 august  2019, ora 14°°, la sediul Municipiului Târgu Mureș, camera 45, conform  documentului de convocare anexat.

Art. 2.Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş în format fizic şi electronic.

Art. 3.Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Art. 4.Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art. 5.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul  Municipiului Târgu Mureș.

Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin (1) lit. „c", ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

Viză de legalitate,
Secretarul  Municipiului  Târgu Mureș,
Buculei  Dianora-Monica

 


Anexă la Dispoziţia nr.  1.802/23.08.2019
a Primarului Municipiului Târgu Mureş

 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 1802 din  23 august  2019  se convoacă şedinţa  ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 29 august 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următorul

 

PROIECT DE  ORDINE   DE ZI :

 

1. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 116/28.04.2018, referitor la reactualizarea componenței Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, locuințe pentru chiriași din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat și locuințe pentru tineri destinate închirierii.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 60/2017, privind reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.

3. Proiect de hotărâre  privind reînnoirea  unui contract de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,  precum și repartizarea unor spații aflate în proprietatea municipalităţii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de beneficiari în vederea repartizării  locuinţelor  ANL  pentru  medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, destinate închirierii, situate în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 21.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici, inclusiv anexa 1 pentru obiectivul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Târgu Mureș".

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 88 mp din Târgu Mureş, str. Verii nr.46, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC Actamedica SRL.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Târgu Mureş, str. Pomilor nr.2, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Ţăran Ioan Cristian si Ţăran Mihaela Iuliana.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 125 mp din Târgu Mureş  str. Pomilor, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Dan Cristian Florin.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 572 mp din Târgu Mureş  str. Viile Dealu Mic, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Kosa Aniko.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 373 mp din Târgu Mureş  str. Viile Dealu Mic, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Kosa Aniko.

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Lucaciu Gheorghe a terenului în suprafaţă de 41 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

12. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 5-9 septembrie 2019.

13. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Berlin / Germania, în perioada 7-11 septembrie 2019.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 61 din 23 februarie 2017, referitoare la componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice din Târgu Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal Târgu Mureş nr. 144/2019 privind modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Târgu Mureş.

17. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2019.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Târgu Mureș pentru perioada 2019-2024.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal- reconformare parțială zonă funcțională pentru spații de producție/depozitare", Strada Barajului fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent   Beneficiar: SC „Tekarom" SRL .

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor.

24. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  unui teren situat între str. Apicultorilor şi Calea Sighișoarei.

25. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a cotei de 64/390  din suprafaţa totală de 390 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 79.

26. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 150 mp  din suprafaţa totală de 4.055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183.

27. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în domeniul public al  Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 1.345 mp situat pe  str. Bega.

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Târgu Mureş, str. Cotitura de Jos, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Gls Wise Trading SRL prin Pușcaș Maria, Pușcaș Ioan și  Pușcaș Raul Sebastian.

29. Proiect de hotărâre privind demontarea, casarea şi valorificarea bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureş.

30. Proiect de hotărârep rivind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Târgu Mureș   nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal Târgu Mureș  nr. 213 din 01 august 2019 referitor la aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai".

 

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local municipal Târgu Mureş, în format fizic şi electronic.

 Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local municipal Târgu Mureș.

 Cu privire la proiectele de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 


Anexă la Convocatorul  şedinţei  ordinare
a Consiliului local municipal Târgu Mureş din data de 29.08.2019

 

PROIECT  DE  ORDINE  DE   ZI

a  şedinţei  ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureş 

 din data de  29  august  2019, ora 14ºº

 

1. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 116/28.04.2018, referitor la reactualizarea componenței Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale, locuințe pentru chiriași din case retrocedate, de necesitate, chirie fond de stat și locuințe pentru tineri destinate închirierii.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 60/2017, privind reactualizarea componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.

3. Proiect de hotărâre  privind reînnoirea  unui contract de închiriere pentru un spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,  precum și repartizarea unor spații aflate în proprietatea municipalităţii.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de beneficiari în vederea repartizării  locuinţelor  ANL  pentru  medici rezidenți și tineri specialiști din sănătate, destinate închirierii, situate în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 21.

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor valorici, inclusiv anexa 1 pentru obiectivul „Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Târgu Mureș".

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 88 mp din Târgu Mureş, str. Verii nr.46, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la SC Actamedica SRL.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Târgu Mureş, str. Pomilor nr.2, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Ţăran Ioan Cristian si Ţăran Mihaela Iuliana.

8. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 125 mp din Târgu Mureş  str. Pomilor, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Dan Cristian Florin.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 572 mp din Târgu Mureş  str. Viile Dealu Mic, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Kosa Aniko.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 373 mp din Târgu Mureş  str. Viile Dealu Mic, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Kosa Aniko.

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Lucaciu Gheorghe a terenului în suprafaţă de 41 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

12. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 5-9 septembrie 2019.

13. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Berlin / Germania, în perioada 7-11 septembrie 2019.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 61 din 23 februarie 2017, referitoare la componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice din Târgu Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statului de funcţii aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal Târgu Mureş nr. 144/2019 privind modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Târgu Mureş.

17. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de subvenție pentru anul 2020, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2019.

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Târgu Mureș pentru perioada 2019-2024.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare cu Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism  „Plan Urbanistic Zonal- reconformare parțială zonă funcțională pentru spații de   producție/depozitare", Strada Barajului fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent   Beneficiar: SC „Tekarom" SRL .

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Târgu Mureş.

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal Târgu Mureș nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor.

24. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a  unui teren situat între str. Apicultorilor şi Calea Sighișoarei.

25. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a cotei de 64/390  din suprafaţa totală de 390 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 79.

26. Proiect de hotărâre privind  atestarea la domeniul privat al  Municipiului Târgu Mureş a suprafeţei de 150 mp  din suprafaţa totală de 4.055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183.

27. Proiect de hotărâre privind înscrierea provizorie  în domeniul public al  Municipiului Târgu Mureş a terenului în suprafaţă de 1.345 mp situat pe  str. Bega.

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Târgu Mureş, str. Cotitura de Jos, în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Gls Wise Trading SRL prin Pușcaș Maria, Pușcaș Ioan și  Pușcaș Raul Sebastian.

29. Proiect de hotărâre privind demontarea, casarea şi valorificarea bunurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureş.

30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Târgu Mureș   nr. 206 din 4 iulie 2019 privind aprobarea unor reglementări locale de urbanism cu privire la dimensionarea locurilor de parcare a autoturismelor.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal Târgu Mureș  nr. 213 din 01 august 2019 referitor la aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Școala de Arte și Meserii modernizare și reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Șincai".

 

Secretarul  Municipiului  Târgu Mureş,
Buculei  Dianora-Monica

 

Viceprimar
av. Papuc Sergiu Vasile

Direcţia activități social-culturale, patrimoniale și comerciale
Director executiv adjunct,
Blaga Zătreanu Cosmin

Direcția Arhitect șef
Arhitect șef, Miheț Florina Daniela

Direcţia tehnică,
Director executiv, Racz Lucian

Direcția de Asistență Socială Director executiv, Maier Mihaela

Direcția de Asistență Socială Administraţia Domeniului Public,
Director, Moldovan Florian

Administrația Complexului de agrement și Sport Mureșul
Director, Cîrcu Ioan

Universitatea Cultural Ştiinţifică Târgu Mureş
Director,  Dr. Csegzi Sándor

Consilier local
Magyary Előd

Consilier Local
Csiki Zsolt

Consilier local
Peti Andrei

Consilier Local
Bakos Levente Attila

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:501
Ieri:1370
Săptămânal:7455
Lunar:23782
Toate5058794