Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iunie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

- inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Serviciului protecție specială

- inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar- contabil, salarizare și informatică din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 18 iunie 2019 ora 1200  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 17 mai – 05 iunie 2019, orele 12 și vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat în M.O, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.9, 0365-430859, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, inspector.

Director executiv
Maier Mihaela

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie la Direcția de asistență socială Târgu Mureș

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional debutant studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor sociale (domeniul de licență  psihologie sau științe ale educației) -
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice -7 ani

Director executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea  nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor  române cu personalitate juridică, care înființează unități de asistență sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărâre nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

Director executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional debutant la Compartimentul pentru protecția copilului și familiei din cadrul Direcției asistență socială:

• Asigură crearea bazei de date din domeniul protecției copilului și a familiei şi  redactarea pe calculator, respectiv multiplicarea şi expedierea documentelor emise de serviciu.
• Asigură evidenţa şi distribuirea corespondenţei intrate-ieşite, respectiv arhivarea – curentă şi de păstrare – a documentelor serviciului, cu respectarea reglementărilor legale în domeniu.
• Ţine evidenţa, întocmeşte referatul, statul de plată, borderoul, centralizatorul, mandatele poştale, în vederea acordării drepturilor în domeniul protecției copilului și a familiei.
• Efectuează verificări  periodice  la domiciliul persoanelor pentru constatarea modului în care sunt  respectate condiţiile prevăzute în contract cu familia având scop de a  încheie proces-verbal de constatare  cuprinzând şi propuneri în caz de nereguli, pentru luarea de măsuri în cadrul legal.
• Efectuează anchete sociale pe baza specificului nevoilor fiecăruia, şi efectuează comunicările către solicitanţi în termen legal. Ancheta redactată, va cuprinde evaluarea socială, medicală şi economică a solicitantului; se vor arăta propuneri pertinente în baza legilor în vigoare. Ancheta va fi semnată de ambele persoane şi va fi aprobată de către şeful ierarhic.
• Colaborează cu ONG şi culte religioase, conform convenţiilor de colaborare încheiate cu acestea.
• Acordă servicii de consiliere persoanelor care se adresează Direcției.
• Întocmeşte un raport de activitate săptămânal, cu repartiţia activităţilor pe zile, pe care îl va prezenta şefului ierarhic la sfârşitul fiecărei săptămâni. Propune şefului ierarhic măsuri de îmbunătăţire a activităţii.
• Elaborarea,  revizuirea și respectarea procedurilor operaționale pentru activităţile specifice direcției
• Elaborarea, revizuirea și respectarea măsurilor stabilite pentru atenuarea riscurilor aferente activităţilor direcției.
• Îndeplineşte orice alte îndatoriri reieşite din Legi, Hotărâri de Guvern sau alte acte normative din Hotărârile Consiliului Local municipal şi de Dispoziţiile de primar sau primite de la şeful ierarhic.

Director executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar contabil, salarizare și informatică din cadrul Direcției asistență socială

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);
8. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Director executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcțiile publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul financiar-contabil, salarizare și informatică din cadrul Direcției asistență socială:

• Înregistrarea  operaţiunilor privind încasarea veniturilor bugetului local prin trezorerie
• Centralizarea veniturilor pe conturi lunar , trimestrial și anual
• Regularizarea soldurilor în cazul unor virări sau încasări eronate prin banca privind unele venituri bugetare
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la stabilirea și încasarea veniturilor bugetului local
• Urmărirea avansurilor acordate aferent cheltuielilor materiale inclusiv deconturile  de deplasare
• Calculul cheltuielilor necesare pentru deplasări în țară și străinătate , verificarea deconturilor privind deplasările , întocmirea dispozițiilor de încasări și plăți aferente acestora
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Viza de control financiar preventiv
• Verifică și semnează documentele de plată întocmite pentru achitarea furnizorilor și a altor unitati economice din conturile Trezoreriei Tg Mures și alte instituții bancare conform ordonanțărilor la plată și adreselor întocmite de compartimentele de specialitate;
• Preluarea in contabilitate din baza de date a documentelor de bancă  privind plăţile, în funcţie de clasificaţia bugetară
• Evidenta statelor de salarii si inregistrarea lor in contabilitate
• Tinerea la zi a  Registrului Jurnal
• Întocmirea bilantului
• Verificarea inregistrarilor contabile
• În perioada când face parte din echipele stabilite prin dispoziţie de primar privind implementarea unor proiecte, îndeplineşte atribuţii specifice elaborării, implementării şi finalizării proiectelor cu finanţare internaţională, asigurând derularea cheltuielilor în conformitate cu contractul de finanţare şi legislaţia în vigoare.
• Luarea la cunoștință și aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul biroului financiar-contabil
• Elaborarea, respectarea, actualizarea, centralizarea procedurii operaționale cu privire la circuitul documentelor
• Evidenţa contabilă a registrului de casa respectiv evidenta tuturor operațiunilor de încasări și plăți în numerar, a avansurilor acordate, a deconturilor de cheltuieli, a debitorilor, a consumului de carburanți
• Întocmirea rapoartelor financiare privind decontarea cheltuielilor efectuate din sumele alocate de la bugetul local pentru realizarea proiectelor sportive, Legea 34/1998,  în urma verificării deconturilor depuse, exclusiv al contractelor de asociere sportive, învatămant
• Întocmirea ordinelor de compensare între unitatea administrativ teritorială și contribuabili

Director executiv
Maier Mihaela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1296
Ieri:1738
Săptămânal:6265
Lunar:34013
Toate5146012