Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  Martie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

 

-1 post medic specialist

- studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în medicină generală –specialitatea de pediatrie
- vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 5 ani

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Târgu-Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.85 şi vor conţine următoarele acte:

• cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (diploma de licență) și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului (certificatul de medic specialist confirmat în specialitatea de pediatrie) solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
• curriculum vitae;
• copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
• copie după polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
• dovada că nu a fost sancționat eliberată de Colegiul Medicilor din România, conform legislației în vigoare

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Condiţii generale de participare la concurs:

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

Concursul –- se va organiza la sediul Municipiul Târgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Târgu Mureş  și va consta din:

- Proba scrisă
- Interviu

Calendar de desfășurare a concursului:
- 27 mai 2019 – ora 12 - data limită pentru depunerea dosarelor
- 29 mai 2019 – ora – 12 -  selecția dosarelor
- 30 mai 2019 – ora 12  - contestații privind selecția dosarelor
- 31 mai 2019 – ora 12 - soluționarea contestațiilor
- 31 mai 2019 – ora 12 - comunicarea rezultatelor la contestații

- 03 iunie 2019 – ora 10 - proba scrisă
- 04 mai 2019 -  ora 10 - rezultatul probei scrise/practice
- 05 iunie 2019 – ora 10 - contestații privind proba scrisă/practică
- 06 iunie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 06 iunie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații

- 07 iunie 2019 – ora 10 – interviu
- 10 iunie 2019 – ora 10 - rezultatul interviului
- 11 iunie 2019 – ora 10 - contestații privind interviul
- 12 iunie 2019 – ora 10 – soluționarea contestațiilor
- 12 iunie 2019 -  ora 10 – comunicarea rezultatelor la contestații
- 12 iunie 2019 – ora 10 – rezultatul final

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Târgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 85 și la secretarul comisiei de concurs, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist  la Compartimentul Coordonare Cabinete şcolare din cadrul Direcţiei şcoli

1. Constituţia României publicată în MO nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în MO nr. 123/2007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO nr. 1105 /2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. Ordinul MSP nr.653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
6. Ordinul nr.5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare, publicat în M.O. nr.25/2012;
7. Ordinul MSP nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;
8. Normă de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor din 18.10.1995, publicat în M.O. Partea I nr.59 bis din 220.03.1996;
9. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;
10. Pediatria - Tratat Eugen Pascal Ciofu, Carmen Ciofu

a) Cresterea si dezvoltarea. Factorii endogeni si exogeni care o modeleaza. Particularitati morfologice si fiziologice ale diferitelor perioade ale copilariei. Criterii de evaluare a cresterii si dezvoltarii.
b) Prematuritatea, dismaturitatea.
c) Patologia neonatala; detresa neurologica; icterele nou-nascutului; encefalopatia hipoxic-ischemica perinatala; hemoragiile intracraniene , infectiile nou-nascutului; convulsiile neonatale.
d) Boala celiaca.
e) Fibroza chistica.
f) Parazitoze intestinale.
g) Ulcerul gastro-duodenal la copil.
h) Pneumonii acute si cronice la copil.
i) Pleurezii.
j) Astmul bronsic, bronsiolitele acute, weezing recurent.
k) Boli congenitale de cord; clasificarea si terminologia bolilor congenitale de cord. Boli congenitale de cord necianogene boli congenitale de cord cianogene.
l) Boli cardiovasculare dobandite: endocardite bacteriene, miocardite acute, pericardite, cardiomiopatii.
m) HTA la copil.
n) Colagenoze: Arterita cronica juvenila, lupusul eritematos sistemic, dermatomiozita juvenila, vasculitele imune, boala Kawasaki. 
o) Infectiile tractului urinar.
p) Glomerulonefrita acuta  postinfectioasa.
q) Sindroamele nefrotice la copil.
r) Icterele sugarului si copilului.
s) Hepatitele cronice si cirozele hepatice. 
t) Sindroamele anemice: anemia hipocroma hiposideremica , anemiile hemolitice congenitale si dobandite, corpusculare si extra corpusculare, anemiile hipoplazice si aplazice, anemiile prin deturnare, anemiile prin deperditie.
u) Trombocitopenii.
v) Leucemiile acute si cronice ale copilului.
w) Meningitele acute.
x) Encefalite acute.
y) Diabetul zaharat.
z) Obezitatea la copil.
aa) Rujeola.
bb) Rubeola.
cc) Varicela.
dd) Mononucleoza infectioasa.
ee) Parotidita infectioasa.
ff) Infectia cu herpes virus, infectia cu virusul citomegalic.
gg) Scarlatina.
hh) Dizenteria.
ii) Hepatitele acute virale.
jj) Toxinfectiile alimentare.
kk) Tuberculoza copilului.

11. Nutriţia copilului sănătos şi bolnav – Cristina Oana Mărginean

a) Nutritie si alimentatie pediatrica. Elemente de nutritie pediatrica, alimentatia sugarului si a copilului sanatos.
b) Principiile nutritiei parentale.

12. Vademecum de pediatrie – Ioan Muntean

a) Boala diareica acuta simpla.
b) Bolile diareice acute cu sindrom de deshidratare. Rehidratarea hidroelectrolitica si acido-bazica; rehidratarea orala si parentala.
c) Convulsiile accidentale si epilepsia copilului.

13. Esenţialul în pediatrie – Eugen Ciofu

a) Rahitismul carential comun, tetania, rahitismele vitamino-D rezistente.
b) Varsaturile; hematemeza; sangerarea rectala.
c) Durerile abdominale recurente.
d) IACRS; rinofaringita acuta; adenoiditele acute si cronice; angine acute; sinuzite; otita medie acuta; otomastoidita acuta si cronica; laringitele acute; traheobronsite acute.
e) Intoxicatiile acccidentale cu alcool etilic si metilic; ciuperci otravitoare, organofosforate, neuroleptice, antidepresoare triciclice.

14. Patologie pediatrică - D. Lazăr

a) Stopul cardio-respirator si reanimarea cardiorespiratorie.

PRIMAR
Dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19
buton QA COVID19

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1892
Ieri:2032
Săptămânal:3924
Lunar:3924
Toate3475160