Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

C O N V O C A T O R


În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 995 din 18 aprilie 2019 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Târgu Mureş, care va avea loc joi, 25 aprilie 2019, ora 14ºº, la sediul Municipiului Târgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E   D E   Z I :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul IV anul 2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare pe trimestrul I anul 2019, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș.

3. Proiect de hotărâre privind înființarea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

4. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2020.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2020.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxe pentru emiterea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2020.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de către Direcţia Arhitect Şef în anul fiscal 2020.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2020, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.

9. Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Târgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2019.

10. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2020.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea Birău» pentru anul 2020.

12. Proiect de hotărâre privind acordarea accesului gratuit la toate serviciile Bazinului Acoperit Piscina „ing. Mircea Birău” a doamnei Birău Hortensia Iuliana.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş pentru anul 2019.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al SC „Transport Local” SA Târgu Mureş.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE” S.R.L. Târgu Mureş.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui termen de mobilizare de 90 (nouăzeci) zile începând cu data de 14.05.2019, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea preluării activităţii de gestionare directă a parcărilor publice din municipiul Târgu Mureș de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureș.

17. Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate la Actul constitutiv al SC Administrator Imobile și Pieţe SRL, cu Codul CAEN 5221- Activități de servicii anexe pentru Transporturi Terestre.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii estimate pentru asigurarea utilităților pentru obiectivul “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Mureș, mun. Târgu Mureș, str. Depozitelor f.n. – etapa 1”.

19. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a municipiului Târgu Mureș de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegaţiei din partea Municipiului și a Consiliului Local Târgu Mureş în vederea deplasării la Szeged / Ungaria, în perioada 16-18 mai 2019.

21. Proiect de hotărâre privind Organizarea unei Competiții de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș.

22. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Liceului Tehnologic „Ion Vlasiu” din Târgu Mureș, pentru fostul Liceu Tehnologic „Emil Dandea” din Târgu Mureș, str. Gh. Doja nr. 250 și acordarea dreptului de administrare asupra clădirilor A1.1 și A1.3 identificat în CF nr. 130476 Târgu Mureș, în favoarea Universității Cultural Științifice din Târgu Mureș.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a construcţiei C3 situată în Târgu Mureş P-ţa Trandafirilor nr. 1, str. Poştei nr. 1.

24. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 52 mp din Târgu Mureş str. Mărului , în proprietatea Municipiului Târgu Mureş de la Suciu Melinte.

25. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea publică a Municipiului Târgu Mureş a imobilului situat în Târgu Mureş, str. Horea nr. 23.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate pentru „Lucrări de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii şi proiecte”.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

28. Proiect de hotărâre pentru suspendare plată redevență aferentă terenului concesionat în Târgu Mureș, str. Plutelor nr. 2 și scutirea de la plata tarifelor de închiriere și prestări servicii pentru SC RESTAURANT QUEEN SRL.

29. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.

30. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC ALEXCOM IMPEX SRL a terenului în suprafaţă de 119 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

31. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către CIOBAN NICOLAE DUMITRU a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AMZA MĂRGĂRIT-CONSTANTIN a terenului în suprafaţă de 40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

33. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 45 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SARCHIZ CARMEN a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

35. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către BENEDEK ISTVAN a terenului în suprafaţă de 53,30 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

36. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SALA IOANA a terenului în suprafaţă de 60 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

37. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU ANA-VIORICA a terenului în suprafaţă de 40 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

38. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către HAJDU BAMBO CSABA a terenului în suprafaţă de 24 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

39. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 320 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

40. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC RAUL & SANDA SRL a terenului în suprafaţă de 88 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

41. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către PETERFI MIRCEA a terenului în suprafaţă de 26 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

42. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către AVRAM MONALISA DOINA a terenului în suprafaţă de 65 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

43. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SZŐCS MIHÁLY și BENEDEK MÁTYÁS a terenului în suprafaţă de 103 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

44. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către KISS IMOLA a terenului în suprafaţă de 32 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

45. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă UNIVERSITATEA DE MEDUCINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE și TEHNOLOGIE a terenului în suprafaţă de 202 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

46. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către COZOȘ IOAN ANDREI a terenului în suprafaţă de 93 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureş.

47. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statul de funcții ale Universității Cultural Științifice Târgu Mureș, aprobate prin HCL nr. 327/28 11 2017.

48. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 07.05.2019, ora 14.00.

49. Proiect de hotărâre privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Vasile Lupu (fosta Pionerilor) nr. 1, jud. Mureș, cu destinația de sediu al serviciului social „Centrul Social – Adăpost de noapte”.

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reparații și reconfigurare trafic pe strada Cuza Vodă”.

51. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru nou-născuți în maternitățile din Târgu Mureș.

52. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureş.

53. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B, respectiv HCLM nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentaţiei "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piaţa Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureş.

54. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție “ Dotarea cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator pentru Liceul Vocaţional de Artă,Târgu Mureș” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală .

55. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - conform anexei nr.1, inclusiv anexa nr.2 privind descrierea investiției , pentru proiectul: „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș” propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana

56. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Aquaserv SA, din data de 07 mai 2019/16 mai 2019.

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale” Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL.

58. Proiect de hotărâre privind organizarea Concursului de idei pentru Comunitate cu tema „ 10 idei pentru Oraşul nostru”.

59. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru achiziția terenului şi a construcţiei de la intersecția străzilor Tudor Vladimirescu şi Liviu Rebreanu (lângă Mureş Mall) necesare construirii unui parking subteran/suprateran în municipiul Târgu Mureş

60. Proiect de hotărâre privind începerea negocierilor pentru achiziția terenurilor necesare realizării obiectivului de investiții „Construire parking subteran/suprateran în spate La Piața Teatrului” – Fișa de proiect: Al 2 din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Târgu Mureș.

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal-reconformare zonă pentru reamenajare,desființare parțială și extindere showroom automobile,amplasare totemuri și steaguri publicitare”,Strada Gheorghe Doja nr.304 cu regulamentul local de urbanism aferent. Inițiator-Proprietar-Beneficiar: S.C. „MURI BENZ OIL” S.R.L.

62. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar femeilor gravide cu domiciliul în municipiul Târgu Mureș pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit Voucher-ul Materna Târgu Mureș.

63. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor infertile cu domiciliul stabil în municipiul Târgu Mureș, care au indicație medicală pentru efectuarea procedurii de fertilizare în vitro – FIV – O șansă pentru cuplurile infertile.

64. Proiect de hotărâre privind normarea numărului minim de locuri de parcare la construcțiile noi de locuințe din Municipiul Târgu Mureș.

65. Proiect de hotărâre privind realizarea brandului turistic al municipiului Târgu Mureș.

P R I M A R,
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1312
Ieri:944
Săptămânal:1312
Lunar:33095
Toate5196438