Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2021  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGU MUREȘ anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul administrativ și achiziții  din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al  Direcției de asistență socială Târgu Mureș.

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 14 mai 2019 ora 1000  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 12.04.2019-02.05.2019 și vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Informațiile din anunțul publicat în M.O, bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja nr.9, 0365-430859, vita.ibolya@tirgumures, persoana de contact Vita Ibolya, inspector.

Director executiv
Maier Mihaela

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul administrativ și achiziții  din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al  Direcției de asistență socială Târgu Mureș

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate Condiții specifice
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești -minim 7 ani - curs de achiziții

Director executiv
Maier Mihaela

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul administrativ și achiziții  din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al  Direcției de asistență socială Târgu Mureș

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
9. www.anap.gov.ro.

Director executiv
Maier Mihaela

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Compartimentul administrativ și achiziții  din cadrul Serviciului financiar-contabil, resurse umane, administrativ, strategii și implementare programe al  Direcției de asistență socială Târgu Mureș:

• Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SICAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
• Elaborează şi, după caz, actualizează, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor publice;
• Coordonează   activitatea   de   elaborare   a   documentaţiei   de   atribuire   şi   a   documentelor-suport, transmise de compartimentele de specialitate;
• Îndeplineşte   obligaţiile  referitoare   la   publicitate,   astfel   cum   sunt   acestea   prevăzute   de  Legea 98/2016;
• Aplică şi finalizează procedurile de achizi ii publice, care i-au fost repartizate, conform prevederilor legale în vigoare, în care scop:

1. este numită persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, fiind  și președintele comisiei;
2. este numită, persoană responsabilă cu completarea  și actualizarea formularelor de integritate;
3. asigură numirea în colaborare cu compartimentele de specialitate a comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
4. întocmește Strategia de contractare, Fișa de date a achiziției, proiectul de contract pentru procedurile de achiziții publice repartizate, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
5. asigură convocarea comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
6.lansează procedurile în SICAP  i asigură derularea acestora, cu respectarea reglementărilor legale în materia achiziţiilor publice;
7.  asigură   îndeplinirea   de   către   membrii   comisiilor   de   analiză   şi   evaluare   a   ofertelor, a atribuţiilor prevăzute de art. 127, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare  la   atribuirea  contractului de  achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
8. întocmeşte Contractul de achiziţie publică;

• Realizează achiziţiile directe, dacă este cazul;
• Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
• Asigură transmiterea contractelor de achiziţie de bunuri, lucrări si servicii către compartimentele de specialitate, în vederea urmăririi acestora;
• Face demersurile necesare restituirii garanţiilor de participare la licitaţie;
• Asigură la solicitarea personalului de specialitate cu atribuţii în urmărirea executării lucrărilor, a prestării serviciilor sau a derulării contractelor de furnizare de bunuri, încheierea actelor adiţionale cu privire la prelungiri de termene, sau aplicarea clauzelor sancţionatorii;
• Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
• Întocmește   puncte   de   vedere   și   transmite   documentele   solicitate   de   Consiliul   Naţional   de soluţionare a Contestaţiilor, în vederea soluționării Contestațiilor formulate;
• Ia  măsurile  necesare   pentru   verificarea   legalităţii   clauzelor   contractuale  privind   contractele   de achiziţie de bunuri, servicii sau lucrări şi aplicarea vizei juridice; 
• Asigură furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea de către compartimentul de specialitate a formalităţilor de reprezentare în instanţă în legătură cu activitatea desfășurată;
• Asigură întocmirea şi transmiterea punctelor de vedere, situaţiilor şi raportărilor trimestriale şi anuale, prevăzute ca obligativitate de către normele juridice speciale şi/sau solicitate de organele cu competenţe de control, audit sau statistică;
• Asigură întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor repartizate, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;
• Asigură descărcarea corespondenţei atât pe sistem electronic cât şi la nivel de registratură;
• Asigură aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului
• Îndeplinește atribuțiile privind managementul riscurilor
• Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, sau primite de la şefii ierarhici.

Director executiv
Maier Mihaela

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19
buton QA COVID19

Noutăți

buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:51
Ieri:762
Săptămânal:8772
Lunar:21112
Toate3545225