Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
ACTE NECESARE ȘI FORMULARE TIPIZATE
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
DIRECȚIA TEHNICĂ
     Biroul Energetic
DIRECȚIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
     Serviciul Autoritate Tutelară
     Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol
DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, PATRIMONIALE ȘI COMERCIALE
     Serviciul Autorizări Activități Economice
     Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ
DIRECȚIA ȘCOLI
     Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI LOGISTICĂ
     Serviciul Salarizare și Resurse Umane
DIRECȚIA ECONOMICĂ
     Biroul Concesiuni, Închirieri și Vânzări
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
     Serviciul Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local
     Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Biroul Parcări, Garaje și Ridicări Mașini
     Compartiment de Mediu, Dezinsecție, Deratizare
     Formația de Gestionarea Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
     Serviciul Evidența Persoanelor
     Serviciul Stare Civilă
DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DECONTAREA CHELTUIELILOR CU HRANA ȘI CAZAREA REFUGIAȚILOR UCRAINA


DIRECȚIA PROIECTE CU FIN. INTERNAȚ. RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI LOGISTICĂ


Serviciul Salarizare și Resurse Umane


Dosarul de inscriere (FP) va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

  1. formularul de înscriere;
  2. curriculum vitae, modelul comun european;
  3. copia actului de identitate;
  4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
  5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; 
  6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată;
  7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
  8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
  9. cazierul judiciar;
  10.  declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Nota: Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


  Dosarul de inscriere (PC) va contine in mod obligatoriu urmatoarele acte:

  1. cerere de înscriere (de mână);
  2. copie de pe actul de identitate;
  3. copie după documentele care atestă nivelul studiilor;
  4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, şi după caz, în specialitate după data de 01.01.2011 – adeverinţă tipizată;
  5. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
  6. cazier judiciar;
  7. curriculum vitae;
  8. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

  Nota: Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale sau copii legalizate.


   

  Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


  Inapoi
  buton MOL

  buton program transport local

  buton program multianual sustinere familii

  Grafic lunar colectare deseuri

  buton spclep
  buton weekend ro
  seretirgumures
  dastgmures ro
  buton dfltgm
  buton prog sitpf

  Noutăți

  BP
  buton birou unic
  buton parcare
  buton parcare
  buton prog acte identitate online
  buton prog casatorii online2
  buton prog transc online2
  buton recomandari sezon estival
  buton harta targu mures

  Posturi vacante

  buton posturi vacante

  Proiecte. Strategii

  Banner planificare strategica
  Banner SIPOCA
  Banner POCA
  buton strategia smart city
  buton plan mobilitate urbana
  buton sidu
  buton calea verde
  buton paed
  buton gal
  buton orasul eco
  buton plan urbanistic general
  buton puzcp
  Concurs CIPS ro 180
  Banner PtaCuzaVodaRO 180
  BannerMyCity - RO3
  Concurs AMSP3
  buton atelier urban peisagistica
  buton proiectele orasului
  buton digital mures
  buton cetatea medievala

  Secțiune RUTI conform SNA

  banner anticor.fw 

  Rețele sociale

  FacebookTwitterYoutube

  Vizitatori

  Azi:1203
  Ieri:944
  Săptămânal:1203
  Lunar:32986
  Toate5196329