Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
ACTE NECESARE ȘI FORMULARE TIPIZATE
DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
DIRECȚIA TEHNICĂ
     Biroul Energetic
DIRECȚIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
     Serviciul Autoritate Tutelară
     Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol
DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, PATRIMONIALE ȘI COMERCIALE
     Serviciul Autorizări Activități Economice
     Serviciul Activități Culturale, Sportive, de Tineret și Locativ
DIRECȚIA ȘCOLI
     Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari
DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI LOGISTICĂ
     Serviciul Salarizare și Resurse Umane
DIRECȚIA ECONOMICĂ
     Biroul Concesiuni, Închirieri și Vânzări
SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
     Serviciul Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local
     Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Biroul Parcări, Garaje și Ridicări Mașini
     Compartiment de Mediu, Dezinsecție, Deratizare
     Formația de Gestionarea Câinilor fără Stăpân și Ecarisaj
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR
     Serviciul Evidența Persoanelor
     Serviciul Stare Civilă
DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ
DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
DECONTAREA CHELTUIELILOR CU HRANA ȘI CAZAREA REFUGIAȚILOR UCRAINA


DIRECȚIA JURIDICĂ, CONT.ADMIN.ȘI ADMIN.PUBLICĂ LOCALĂ


Serviciul Autoritate Tutelară
(*Fotocopierea actelor necesare se realizează la sediul Municipiului Târgu Mureş*)

ÎNTOCMIRE ACŢIUNE INSTITUIRE TUTELĂ PT MINOR RĂMAS FĂRĂ OCROTITOR LEGAL

  1.  cerere
  2.  act de identitate persoana care solicită instituire tutelă
  3.  certificat naştere minor sub 14 ani
  4.  carte de identitate minor peste 14 ani
  5.  certificat deces al mamei minorului
  6.  certificat deces al tatei minorului
  7.  cazier judiciar
  8.  adeverinţă medicală solicitant
  9.  adeverinţă venit pt cel care va fi numit tutore
10.  adeverinţă şcolară

Timp de completare cerere: 5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

ÎNTOCMIRE ACŢIUNE PT NUMIREA UNUI NOU TUTORE CA URMARE A DECESULUI TUTORELUI1.

1. cerere
2. act de identitate persoana care solicită numirea în calitate de tutore
3. certificat deces al tutorelui
4. cazier judiciar
5. adeverinţă medicală solicitant
6. adeverinţă venit pt cel care va fi numit tutore

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13


Pentru situaţia de DECES a bolnavului psihic
ACTE NECESARE:

1. Cererea curatorului special prin care solicita consiliere în vederea întocmirii dării de seamă generale, asupra modului cum au fost administrate bunurile si veniturile bolnavului (cheltuielile efectuate lunar cu întreţinerea bolnavului), ca urmare a decesului bolnavului
2. Carte de identitate curator special
3. Certificat deces bolnav psihic
4. Ultimul cupon de pensie al bolnavului psihic
5. Facturi si chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea bolnavului (aliment medicamente, facturi utilităţii,etc.)
6. Proces-verbal de consiliere(autoritatea tutelară)

Timp de completare cerere: 5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

Pentru situaţia de DECES a ocrotitului judecătoresc
ACTE NECESARE:

1. Cererea tutorelui prin care solicita consiliere în vederea întocmirii dării de seamă generale, asupra modului cum au fost administrate bunurile si veniturile ocrotitului judecătoresc (cheltuielile efectuate lunar cu întreţinerea bolnavului), ca urmare a decesului interzisului judecătoresc
2.  Carte de identitate tutore
3.  Certificat deces ocrotit judecătoresc
4. Ultimul cupon de pensie al ocrotitului judecătorec
5. Facturi si chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea ocrotitului(aliment medicamente, facturi utilităţii,etc.)
6. Proces-verbal de consiliere(autoritatea tutelară)

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

ÎNTOCMIRE PLÂNGERE ÎMPOTRIVA TUTORELUI

ACTE NECESARE

1.  Cerere
2.  Carte de identitate solicitant

Timp de completare cerere: 5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

ÎNTOCMIRE ACŢIUNE RIDICARE MĂSURĂ DE OCROTIRE A CONSILIERII JUDICIARE/TUTELEI SPECIALE

ACTE NECESARE

1.  Cerere
2.  Act de identitate
3.  Act medical pt ocrotit

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

ÎNTOCMIRE ACŢIUNE INSTITUIRE CURATELĂ PENTRU PERSOANA CAPABILĂ

ACTE NECESARE

1.  Cerere
2.  Carte de identitate solicitant
3.  Adeverinţă medicală solicitant
4.  Carte de identitate curator
5.  Adeverinţă medicală curator

Timp de completare cerere: 5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

ÎNTOCMIRE ACŢIUNE ÎNCETARE CURATELĂ PENTRU PERSOANA CAPABILĂ

ACTE NECESARE

1.  Cerere
2.  Carte de identitate solicitant
3.  Adeverinţă medicală solicitant
4.  Carte de identitate curator

Timp de completare cerere: 5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

NUMIRE DE CURATOR SPECIAL PENTRU MINORI ÎN CAUZĂ SUCCESORALĂ

ACTE NECESARE:

– în cauza succesorală

1. Adresa notarului public prin care se solicită reprezentarea/asistarea minorului la dezbaterea succesiunii şi numirea unui curator special
2. Certificatul de naştere sau după actul de identitate pentru minor
3. Certificatul de deces al părintelui sau rudelor după care va moşteni
4. Act de identitate a persoanei ce va fi numită curator special
5. Declaraţia persoanei ce va fi numită curator special că îşi exprimă acordul să-l  reprezinte/asiste pe minor la notarul public (când acesta nu este indicat de notar)
6. Acordul părintelui minorului
7. Acordul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

EFECTUAREA DE ANCHETE SOCIALE PENTRU PROFESOR DE SPRIJIN

Acte necesare pentru întocmirea anchetei sociale pentru obţinerea unui profesor de sprijin

1. Cerere pentru întocmirea anchetei sociale
2. Certificatul de naştere sau actul de identitate al minorului
3. Acte de identitate membrii familiei minorului în cauză.
4. Act medical de la medicul de specialitate
5. Adeverinţă de la şcoala care atestă calitatea de elev
6. Fişa psihopedagogică
7. Fişa medicală sintetică
8. Copie Sentinţa de divorţ investită cu formulă definitivă şi irevocabilă (dacă părinţii sunt divorţaţi)

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

EFECTUAREA DE ANCHETE SOCIALE ÎN VEDEREA OBȚINERII SPRIJINULUI FINANCIAR

ACTE NECESARE

1. Cerere
2.  acte de identitate a solicitantului (părinte în cazul elevului)
3.  acte de identitate elev/student
4.  adeverinţă de la unitatea de învăţământ, care atestă calitatea de elev/student
5.  acte doveditoare privind veniturile familiei
6. act medical pentru elevul sau studentul beneficiar al sprijinului financiar

Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

EFECTUARE ANCHETĂ SOCIALĂ SCHIMBARE REPREZENTANT LEGAL PT ALOCAŢIA DE STAT A MINORULUI

ACTE NECESARE

1.  Cerere
2.  Acte de identitate a solicitantului
3.  Certificat de naştere minor sub 14 ani
4.  Act doveditor (sentinţă civilă de divorţ)

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13

EFECTUARE ANCHETĂ SOCIALĂ AMÂNARE ÎNCEPEREA UNUI NOU AN ŞCOLAR

ACTE NECESARE

1.  Cerere
2.  Acte de identitate a solicitantului
3.  Certificat de naştere minor sub 14 ani
4.  Carte de identitate pt minor peste 14 ani
5.  Act medical

Timp de completare cerere: 5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13 


Efectuarea de Anchete Sociale în vederea completării dosarului pt obţinerea indemnizaţiei de creşterea copilului/indemnizaţia de inserţie
ACTE NECESARE

1. Cerere
2. Acte de identitate pentru părinţii minorului
3. Certificat de naştere minor
4. Adeverinţe de la instituţia, societatea la care sunt angajaţi, pentru părinţii minorului care au domiciliul în altă localitate, dar locuiesc fără forme legale în municipiul Tg-Mureş

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13


Acte necesare în vederea asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere

1. Cerere tip
2. Act de identitate pentru persoana vârstnică solicitantă
3. Act de identitate întreţinut/întreţinători
4. Act medical de la medicul de specialitate psihiatru pentru persoana vârstnică solicitantă
5. Act medical pentru întreţinători

Timp de completare cerere -5-10 minute.
Termen de rezolvare: 30 zile
Observaţii: Actele se depun la camera 13


ÎNTOCMIREA DE ANCHETE SOCIALE

A. Ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ cu minori încredinţare minor, reîncredinţare  minor, stabilire domiciliu şi program de vizitare, stabilire pensie de întreţinere

1. adresă de solicitare din partea instanţei de judecată

Termen de rezolvare: cel indicat de instanţă
Observaţii: Actele se depun la camera 13

B. Ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ prin acordul soţilor, cu minori

1. adresă de solicitare din partea notarului public

Termen de rezolvare: cel indicat de notarul public
Observaţii: Actele se depun la camera 13

C. Ancheta socială în cauzele având ca obiect divorţ, cu minori, la solicitarea mediatorului

1. adresă de solicitare din partea mediatorului

Termen de rezolvare: cel indicat de mediator
Observaţii: Actele se depun la camera 13

 

Serviciul Fond Funciar și Registru Agricol


Anexa 2.pdf
Anexa 3.pdf
Anexa 4.pdf
Anexa 7.pdf
Anexa 8.pdf

Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol
Sef serviciu: ing. VIRBAN NICUTA
Adresa: Tirgu Mures, P-ta Victoriei nr.3, cam.14
Telefon: 0265-268330 interior 118; 190
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza " data-mce-href="mailto: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente:
Miercuri si Joi 9.00 -12.00; 14.00 - 16.00

Program cu publicul

Serviciul Fond Funciar
Marti si Joi intre orele 09-12 si 14-16
Serviciul Registrul Agricol
zilnic intre orele 08-15.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:670
Ieri:1304
Săptămânal:8359
Lunar:20127
Toate5183470