Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

C O N V O C A T O R

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.  4.477 din 22 noiembrie 2018  se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 29 noiembrie 2018, ora 14ºº, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea

O R D I N E    D E    Z I :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019.

3. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.

4. Proiect  de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2019 percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș.

5. Proiect de hotărâreprivind modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului local Municipal Tîrgu Mureş  nr. 109 din 26 aprilie 2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor de către Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscină „ing. Mircea Birău” pentru anul 2019.

6. Proiect de hotărâreprivind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş  nr. 108/2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2019.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconformare parţială zonă funcţională pentru reamenajare şi extindere hală de producţie", str. Prutului nr.22 cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: Bodor Constantin.

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”,  str. Ceangăilor f.nr., proprietar - beneficiar:  Raţiu Doina.

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - reconversie funcțională zonă în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice necesare construirii unui bloc de locuințe colective", str.  Margaretelor nr. 17/A, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: SC „ODBC CONS” SRL.

10. Proiect de hotărâreprivind aprobarea documentaţiei de urbanism “Planul urbanistic zonal - reconformare zonă în vederea construirii de locuințe unifamiliale" Str. Jean Monnet  f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari: Borsos Miklos, Borsos Lajos, Borsos Andras, Horvath Attila Laszlo, Strete Augustin, Strete Ramona Lucreţia.

11. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1  al Hotărârii Consiliului local  nr. 253 din 30 august 2018 referitoare la exercitarea dreptului de preemțiune a Consiliului Local  Municipal Tîrgu Mureș pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța Trandafirilor nr. 2, monument istoric, cod LMI:MS-II-m-B-15549, ,,Casa Gorog”.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ - Teritoriale Tîrgu Mureş ca urmare a reorganizării Direcției poliția locală.

13. Proiect de hotărâreprivind constituirea Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș  a unor bunuri imobile.

14. Proiect de hotărâreprivind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului local  nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş”.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2019, precum şi a modului de calcul a redevenţelor.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren şi construcţie) situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2.

18. Proiect de hotărâreprivind concesionarea directă către SC Palas Com  SRL  a terenului  în suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureş nr. 268 din 20.09.2018 cu privire la aprobarea tarifelor sălilor de sport aflate în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş.

20. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  proiectului reorganizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, pentru anul şcolar 2019-2020.

21. Proiect de hotărâreprivind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru  proprietarii unor  apartamente din blocurile din Piața Trandafirilor nr. 27 – 30, B-dul Pandurilor nr. 5 – 7 și Aleea Carpați nr. 43, care au fost reabilitate termic”.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 14 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş”.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş”.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de cooperare economică și culturală între Municipiul Tîrgu Mureș și orașul Pistoia din Italia.

25. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru  „Observator astronomic  Platoul Corneşti”  Studiu de fezabilitate.

26. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Aquaserv SA, din data de 18.12.2018.

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public;

28. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat în str. Rozelor 1 A.

29. Proiect de hotărâreprivind trecerea  unei cote de 60/294 din  terenul în suprafaţă de 294 mp din Tîrgu Mureş,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela.

30. Proiect de hotărâreprivind trecerea  unui teren în suprafaţă de 12 mp din Tîrgu Mureş,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela.

31. Proiect de hotărâreprivind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a construcţiei  C3 situată în Tîrgu Mureș  P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea investiției, pentru proiectul: „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul „Achiziționarea de autobuze ecologice care să deservească transportul public de călători al Municipiului Tîrgu Mureș”, aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției și a valorii totale a investiției.

34. Proiect de hotărâreprivind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru asociațiile şi fundațiile  acreditate ca furnizori de servicii sociale,  selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare și a HG. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare. 

35. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a  contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2019, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de  familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice.

36. Proiect de hotărâre privind asigurarea auditului public intern la SC ADMINISTRAŢIE şi TURISM SRL Tîrgu Mureş prin  structura de audit public intern din cadrul organului ierarhic superior.

37. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafață de 781 mp,  situat pe str. Păşunii.

38. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafața de 38.450 mp din suprafaţa totală de 581.621 mp,  situat pe Calea Sighișoarei.

39. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  Devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda -Tg. Mureș- Str. Călărașilor”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de Dezvoltare Locală.

40. Proiect de hotărâreprivind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii  „Parcaj subteran, zona  centrală  Piaţa Trandafirilor” din Municipiul Tîrgu Mureş – varianta B.

41. Proiect de hotărâreprivind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local  nr.256 din  20 septembrie 2018 referitoare la aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”.

42. Proiect de hotărâreprivind aprobarea introducerii unor norme de  bune practici în municipiul Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere publicitare.

43. Proiect de hotărâreprivind aprobarea amplasării a 17 panouri pentru expoziții fotografice în aer liber și o cameră video pentru  supravegherea zonei;

44. Proiect de hotărâreprivind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor artistice stradale  în municipiul din Tîrgu Mureș;

45. Proiect de hotărâreprivind completarea Hotărârii Consiliului local nr.  nr. 209 din 29 iunie 2017 referitoare la aprobarea Programului de finanţare nerambursabil din bugetul local al municipiului Tîrgu Mureş, pentru activităţi nonprofit pentru tineri „Tîrgu Mureş Sprijină Tinerii”.

 

P R I M A R ,
dr. Dorin Florea

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1052
Ieri:1658
Săptămânal:7983
Lunar:29658
Toate5193001