Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

- 1 inspector clasa I grad profesional principal
- 2 inspector clasa I grad profesional asistent

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 04 decembrie 2018 ora 1000  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante  

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor economice sau juridice  -minim 5 ani
- 2 funcţii publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor  economice sau juridice -minim 1 an

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector clasa I grad profesional principal și asistent la Serviciul impozite și taxe persoane fizice

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa, publicat în B.O. nr.64/1976;
7. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, publicată în B.O. nr.132/1969;
8. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX -Impozitele și taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție de inspector clasa I la Serviciul impozite și taxe persoane fizice

- răspunde în toate formele, disciplinar, material şi penal după caz pentru aplicarea corectă a actelor normative în materie fiscală;
- asigură în permanență relația cu publicul, urmărind soluționarea problemelor ridicate de acestea;
- constată si stabilește impozitele si taxele prevăzute de lege, datorate de persoanele fizice;
- întocmește borderourile de debite si scăderi, urmărește operarea lor in evidențele fiscale si asigură transmiterea spre executare la Serviciul de executare silită și evidența amenzilor;
- urmărește întocmirea si depunerea in termenele cerute de lege a declarațiilor de impunere de către contribuabil;
- gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal;
- aplica sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice care încalcă legislația fiscal și ia toate măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate;
- ține evidența debitelor de impozite si taxe si modificări de debite inițiale;
- analizează, cercetează și soluționează cererile cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor datorate de persoane fizice;
- verifică contribuabilii – persoane fizice, asupra determinării materiei impozabile reale, precum si a stabilirii impozitelor si taxelor datorate impozitului local;
- asigură cuprinderea în activitatea de verificare si stabilire a impozitelor si taxelor, a tuturor persoanelor fizice;
- întocmește pe baza datelor deținute, centralizatorul listelor de rămășițe si suprasolviri pe felul de impozite si taxe;
- întocmește procesele verbale de restituire a impozitelor si taxelor achitate in plus sau nedatorate;
- asigura păstrarea confidențialității datelor deținute si a lucrărilor efectuate;
- verifică contribuabilii aflați în evidență în legătură cu sinceritatea declarațiilor făcute, cu modificările intervenite, operând după caz diferențele față de impunerile inițiale si ia măsuri pentru încasarea acestora în termen;
- identifică, sancționează și impune persoanele fizice care nu și-au declarat bunurile mobile si imobile în vederea impunerii la organele fiscale;
- propune in condițiile legii, cuantumul impozitelor locale care trebuie aprobate de Consiliul Local;
- exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau primită de la șefii ierarhici superiori;
- asigură evidența necesară urmăririi debitelor restante si sprijină activitatea de urmărire si executare silită în vederea recuperării debitelor bugetare;
- răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale referitoare la eliberarea certificatului fiscal;
- primirea, înregistrarea şi predarea corespondenţei sub semnătura inspectorului de sector;
- răspunde pentru stabilirea corectă a impozitelor şi taxelor locale, pentru prelucrarea în termen a documentelor depuse de către contribuabil precum şi transmiterea lor în termenul legal;
- răspunde de verificarea sub toate aspectele a bazei de date de evidență fiscală a contribuabililor persoane fizice si a obligațiilor de plată al acestora, astfel ca acestea  fie corecte si reale.  Verificarea se face atât în mod curent și prin calcul manual a impozitelor si taxelor existente în baza  și a realității situației fiscale, privind sumele datorate de către contribuabilii persoane fizice cât şi în urma unor analize dispuse de șeful serviciului cu ocazia solicitărilor de către contribuabili, cu ocazia închidere-deschidere an fiscal, în urma modificărilor făcute de către furnizorul de aplicație informatică, după punerea în aplicație a unor noi versiuni privind aplicația si înaintea  emiterii somațiilor si titlurilor executorii.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL
buton rabla
buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:370
Ieri:1739
Săptămânal:7228
Lunar:370
Toate4164124