Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

ANUNȚ

MyCityLogo ro

1. Autoritatea contractantă
Municipiul Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, e-mail: urbanism @ tirgumures.ro

2. Parteneri
Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Mureş
Uniunea Arhitecţilor din România Filiala Mureş
Novitas 3D City

3. Descrierea proiectului:
Spațiul urban determinat de Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petőfi Sándor – Pța Bernády György – Bdul Cetății reprezintă unul dintre cele mai intens circulate coridoare la nivelul orașului, atât din punct de vedere rutier, cât și al circulațiilor alternative, aflându-se la întretăierea drumurilor istorice care au generat topografia orașului actual. Spațiul propus pentru studiu are o profundă încărcătură istorică, culturală, arhitectural-urbanistică, făcând parte din nucleul vechi al localității. Acest substrat istoric reprezintă baza arhitectonică pentru funcționarea unei multitudini de activități: administrative, financiar–bancare, de recreere și agrement, comerciale, educaționale, locuire, culturale, turistice, sociale etc.

Un concurs de soluții și un studiu aprofundat pentru spațiul menționat se justifică prin necesitatea unei tratări unitare din punct de vedere al amenajării urbanistic-peisagistice (materiale și mobilier urban folosite în spațiul public, spații verzi, iluminat public, etc.),  a rezolvării circulațiilor în conformitate cu noile recomandări ale Uniunii Europene (prioritate pentru circulația alternativă și pentru transportul public), precum și prin dorința punerii în valoare a monumentelor și ansamblurilor arhitectural –urbanistice  (afectate în prezent de vegetație înaltă, parcări la bordură, insuficiența iluminatului ambiental/arhitectural etc.).

Scopul concursului este obținerea de soluţii/ idei pentru valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare actuale prin: rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate, punerea în valoarea a monumentelor și ansamblurilor arhitectural – urbanistice din zonă, creșterea atractivității zonei pentru turism,  ameliorarea peisagistică,  creșterea calității spațiilor destinate întâlnirilor sociale din zonă, reorganizarea circulației  în vederea reducerii traficului motorizat, a poluării în zonă și a creșterii deplasărilor alternative și cu mijloace de transport în comun, creșterea nivelului de trai pentru locuitorii din zonă, crearea de facilități pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități - care să stea la baza unor documentații de urbanism sau proiecte tehnice, dintre care menționăm Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată, Proiect ”Remodelare zonă centrală a municipiului Tîrgu Mureș”.

Concurenții vor face propuneri cu privire la următoarele aspecte importante pentru beneficiar:

• Punerea în valoare a monumentelor și a ansamblurilor arhitectural–urbanistice, a propriei identităţi pentru fiecare spaţiu public studiat
• Integrarea monumentelor de for public cu valoare estetică / istorică (statui existente şi aprobate, ceasul cu flori, etc.), existente sau propuse; integrarea acceselor auto și pietonale în parcajul subteran propus în P-ța Trandafirilor
• Tratarea unitară a spațiului public, a mobilierului urban, a teraselor de alimentație publică, a chioșcurilor, a semnalisticii privind obiectele turistice, a iluminatului ambiental, a cromaticii faţadelor şi a traseelor dedicate circulaţiilor;
• Crearea/punerea în evidența a unor elemente simbol pentru zona construită protejată sau pentru oraș (acestea ar putea fi: amenajarea unui spațiu destinat întâlnirilor publice, design stație  de autobuz, design mobilier urban, design chioșcuri, design terase comerciale,  design  semnalistică pentru turism, design suport pentru biciclete sau orice alt element din spațiul public cu potențial de simbol)
• Reorganizarea circulației şi a parcărilor în zona centrală în vederea acomodării, eliminării totale sau parțiale a circulației motorizate din piața Trandafirilor și din zonele adiacente;  integrarea transportului de aprovizionare în zonă
• Remodelare spațială și minerală a spațiilor publice – coridoarele destinate circulației alternative (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) și motorizate, a transportului public (inclusiv a stațiilor de transport public), a piețelor publice și a spațiilor verzi.
• Integrarea stațiilor de transport public în comun în spațiul destinat circulației pietonilor; analizarea amplasamentului stațiilor de transport în comun și indentificarea de noi locații în cazul în care se consideră că este necesar acest lucru.
• Reducerea poluării și adaptarea spațiului public la schimbările climatice
• Alte aspecte la libera alegere a concurentului / echipei concurente

Concursul încurajează creativitatea, calitatea tehnică a soluțiilor, fundamentarea și sustenabilitatea acestora  ca fiind criterii de bază în evaluarea proiectelor.

4. Tipul de concurs: concurs de soluții deschis la nivel național, cu acordarea de premii şi contractare servicii de proiectare

5. Lansarea oficială a concursului: 29.06.2018
    Termenul de depunere a proiectelor: 17.09.2018

6. Concurenții:

• Concurenții pot fi birouri individuale de arhitectură, asocieri constituite de birouri individuale de arhitectură, societăți civile de arhitectură sau alte forme legale de exercitare a profesiei de arhitect, potrivit legislației naționale a statului de proveniență  sau persoane juridice (societăți comerciale de proiectare) din România sau din alte țări, fie individual sau în asociere. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs
• Concurenții persoane juridice vor avea obligatoriu ca asociat sau angajat un arhitect cu drept de semnătură, membru al Ordinului Arhitecților din România, care exercită legal profesia de arhitect potrivit legislației naționale a statului de proveniență. Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să dețină capacitatea de încheiere a unui contract de servicii de proiectare pe teritoriul României, capacitate ce va trebui dovedită în fața Promotorului, în cazul câștigării concursului.
• Se recomandă ca echipele să aibă în componenţa lor și urbanişti, peisagiști, designeri, artiști plastici, ingineri de trafic, sociologi, istorici, ingineri sau persoane cu altfel de pregătire considerată de către participanți ca fiind relevantă pentru propunerea elaborate, din țară sau străinătate.
• Între concurenți si organizatori nu există comunicare privată. Concurenții pot adresa întrebări şi solicita lămuriri referitoare la Documentaţia de concurs exclusiv în scris. Solicitările, împreună cu răspunsurile fac obiectul unor comunicări publice adresate tuturor participantilor.

7. Criterii de evaluare a proiectelor:

• Creativitatea, originalitatea şi calitatea peisagistică/urbanistică/arhitecturală/artistică a propunerilor
• Viabilitatea, raţionalitatea şi sustenabilitatea propunerilor
• Atingerea obiectivelor propuse prin temă
• Calitatea și claritatea reprezentării ideilor astfel încât să ilustreze capacitatea concurentului de a pune în operă proiectul propus

8. Juriul: specialiști din cadrul organizațiilor profesionale din domeniile arhitecturii, urbanismului, artelor plastice şi mobilității urbane, reprezentanți ai autorității locale și centrale. 
 
9. Încheierea contractului pentru studiul de fezabilitate și proiectul de execuție:

Decizia juriului privind desemnarea câștigătorului este obligatorie pentru Promotor. În urma acestui concurs, promotorul poate contracta conform prevederilor legale elaborarea serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică cu echipa câștigătoare. Valoarea estimată a contractului aferent este de  2.167.232 lei, exclusiv TVA, pentru următoarele misiuni de proiectare: SF/DALI, PUZ (daca este necesar), PAC + POE, PT + DDE, asistenţă tehnică.

10. Numărul și valoarea premiilor:

Premiul I: 20.000 euro
Premiul II: 10.000 euro
Premiul III: 5.000 euro

În afara premiilor se pot acorda și maxim 3 mențiuni pentru soluții parțiale având o calitate deosebită în domeniile considerate prioritare, în valore de 1.000 euro fiecare. Soluțiile parțiale pot fi, de exemplu, designul unui element considerat ca având potențial de simbol, o soluție fezabilă de reorganizare a circulației, integrarea accesului auto și pietonal la parcajul subteran din P-ța Trandafirilor, remodelarea spațială și minerală a spațiilor publice – coridoarele destinate circulației alternative (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) și motorizate, a transportului public (inclusiv a stațiilor de transport public), a piețelor publice și a spațiilor verzi, etc.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda unele premii în cazul în care consideră justificat acest lucru, funcție de valoarea (calitatea) lucrărilor prezentate.

11.   Alte informații:

Documentația de concurs, incluzând tema de concurs, regulamentul concursului și  documentele puse la dispoziție de Promotor pentru fundamentarea soluțiilor,  sunt disponibile pe site-ul municipiului Tîrgu Mureș www.tirgumures.ro si pe SICAP.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1346
Ieri:944
Săptămânal:1346
Lunar:33129
Toate5196472