UCS Târgu Mureș

buton UCS

Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu-Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 10 iulie 2018 ora 1000  –  proba scrisă. 
Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.
Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea


 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul activități social culturale, sportive, de tineret și locativ  din cadrul Direcției activități social culturale și patrimoniale

Denumirea funcţiei publice   Studii de specialitate  Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sportului și educației fizice  -minim 9 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locativ din cadrul Direcţiei activități social-culturale și patrimoniale

1. Constituţia României, republicată în  M.O. nr. 763/2003;
2. Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată în M.O. nr. 123/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188 / 1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată în M.O. nr. 365/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O.
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
6.  Legea nr.69/2000 Legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
8. Hotărârea nr. 1447/2007 privin aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul nr. 130/2006 privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat și ale asociațiilor pe ramură de sport județene, cu modificările și completările ulterioare;
10.  Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuţiile funcției publice de execuție de consilier clasa I grad profesional superior la serviciul activități social culturale, sportive, de tineret și locativ:

1. Se ocupă de domeniile:  sport, agrement şi tineret.
2. Verifică în, colaborare cu alte servicii şi instituţii, şi propune conducerii oportunitatea preluării în administrarea consiliului local a bazei materiale aflate în administrarea altor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare.
3. Colaborează cu Direcţia tehnică a Primăriei, pentru actualizarea evidenţei unităţilor şi a bazelor de  sport , agrement şi tineret aflate pe raza municipiului.
4. Verifică şi informează şefii ierarhici privind buna funcţionare (starea, dotarea, gradul de utilizare) a bazelor sportive şi de agrement aflate în administrarea Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureş (inclusiv a celor din unităţile de învăţământ preuniversitar), propunând măsuri pentru dezvoltarea şi modernizarea acestor baze.
5. Verifică şi face propuneri, în urma solicitărilor şi sesizărilor primite, privind activităţile de sport, agrement şi tineret din municipiul Tîrgu-Mureş.
6. Sprijină activitatea comisiilor municipale pe diferite ramuri sportive, constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.
7. Consiliază şi sprijină activităţile organizaţiilor cu profil sportiv, de agrement şi de tineret din municipiul Tîrgu-Mureş.
8. Întocmeşte documentaţia necesară organizării şi desfăşurării concursului de proiecte sportive, în vederea supunerii spre aprobare Consiliului local municipal.
9. Urmăreşte modalitatea de decontare şi monitorizează derularea activităţilor şi manifestărilor sportive şi de tineret organizate de/cu sprijinul Primăriei, aducându-şi contribuţia la buna desfăşurare a acestora.
10. Întocmeşte documentele necesare (proiecte de hotărâri, referate, note interne, informări,  etc.), referitoare la activitatea de sport, agrement şi tineret, în vederea supunerii spre aprobare şefilor ierarhici.
11. Ţine legătura cu  Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Mureş în vederea stabilirii măsurilor ce trebuiesc luate pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniile pe care acestea le coordonează, în măsura în care, potrivit dispoziţiilor legale, Consiliul local municipal şi executivul acestuia au obligaţia şi posibilitatea de a-şi aduce aportul.
12. Colaborează cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, cu instituţiile şi structurile de profil, precum şi cu celelalte compartimente din Primărie, în vederea organizării de activităţi şi manifestări sportive şi de tineret (inclusiv a celor din unităţile de învăţământ) şi propune măsuri pentru sprijinul material şi financiar al acestor activităţi.
13. Colaborează cu instituţii de profil din ţară şi străinătate (inclusiv cu cele din oraşele înfrăţite), în vederea dezvoltării sportului şi agrementului intern şi internaţional precum şi a acţiunilor de tineret.
14. Contribuie la fundamentarea bugetul de cheltuieli pentru activităţi sportive, de agrement şi de tineret.
15. Colaborează cu celelalte compartimente, în vederea fundamentării planului de investiţii referitoare la sport, agrement şi tineret.
16.Participă la programe de informare, pregătire-instruire, perfecţionare şi schimburi de experienţă în domeniul sportului, agrementului si al acţiunilor de tineret.
17.Propune reglementări privind mai buna organizare şi desfăşurare a activităţilor din domeniul  său de activitate.
18.Luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului
19.Are obligaţia de a respecta confidenţialitatea activităţilor desfăşurate conform prevederilor legale.
20.Are obligaţia  de a respecta normele de privind situaţiile de urgenţă, securitatea şi protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
21.Îndeplineşte şi alte sarcini, specifice domeniului de care răspunde, încredinţate de şefii ierarhici

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

buton MOL

buton BEC
lucrari stradale
buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:689
Ieri:772
Săptămânal:689
Lunar:25925
Toate3280457