Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Noiembrie 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

 

 

- Inspector clasa I grad profesional superior

- Inspector clasa I grad profesional principal

- Inspector clasa I grad profesional asistent

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 03 iulie 2018 ora 1000  –  proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie  la Biroul inspecție fiscală din cadrul Direcției administrarea impozitelor și taxelor locale

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor economice -minim 9 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional principal - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor economice -minim 5 ani
- 1 funcţie publică de execuţie de inspector clasa I grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor economice -minim 1 an

 

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  unor funcţii publice de execuţie la Biroul de inspecție fiscală din cadrul Direcției administrarea impozitelor și taxelor locale

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;

5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IX-Impozite și taxe locale);

7. Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Legea nr. 241/2005, privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

9. Legea nr. 82/1991 republicată, Legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

10. Legea nr. 78/2000, pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;

11. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea prevenirii nr. 270/2017, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Legea nr. 252/2003, privind registrul unic de control, cu modificările și completările ulterioare;

14. Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

15. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

17. Ordin nr. 1528/2006, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea și urmărirea impozitelor și taxelor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

18. Ordin nr. 75/767/2009, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare;

19. Ordin nr. 2068/2015, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale de către organele fiscale locale, cu modificările și completările ulterioare;

20. Ordin nr. 144/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

21. Ordin nr. 2594/2016, privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuțiile funcțiilor publice de execuție de inspector la Biroul inspecție fiscală din cadrul Direcției administrarea impozitelor și taxelor locale:

1. Efectuează inspecții fiscale pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili persoane jurdice, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată precum și a accesoriilor aferente acestora la contribuabili din aria sa de competentă, în ceea ce privește domeniul impozitelor și taxelor, contribuții sau alte sume datorate, care se constituie venituri la bugetul local;

2. Verifică legalitatea și conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea și exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislației fiscale și operarea diferențelor constatate în evidența operativă;

3. Analizează și  evaluează  informațiile  fiscale, în  vederea stabilirii stării de fapt fiscale și a confruntării  declarațiilor  fiscale  cu  informațiile  proprii  sau  din  alte surse;

4. Sancționează, potrivit legii, faptele constatate și dispune măsuri pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale;

5. Constată faptele de natură contravențională și aplică sancțiunile conform competențelor legale;

6. Verifică respectarea și/îndeplinirea obligațiilor fiscale/contabile de către contribuabilii ce fac obiectul acțiunilor de inspecție fiscală;

7. Examinează documentele aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

8. Verifică  concordanța dintre datele  din  declaratiile fiscale/informative și cele din evidența contabilă a contribuabilului;

9. Stabilește corect baza de impunere, diferențele datorate în plus sauu  în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale;

10. Stabilește diferențe de obligații fiscale de plată, precum și obligații fiscale accesorii aferente acestora;

11. Discută constatările și solicită explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor/împuterniciții acestora , după caz;

12. Solicită informații  de la terți conform competențelor, dispune instituirea de măsuri asiguratorii în condițiile legii, aplică  potrivit prevederilor legale, sigilii  asupra bunurilor;

13. Sesizează organele de urmărire penală, în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției  fiscale și  care  ar  putea întrunii elementele  constitutive  ale  unei  infracțiuni, în condițiile legii penale, cu avizul serviciului/compartimentului juridic;

14. Reverifică anumite perioade, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor , care influențează  rezultatele acestora;

15. Informează contribuabilii, pe parcursul desfășurării inspecției fiscale, asupra constatărilor rezultate din inspecția fiscală;

16. Înscriu rezultatele inspecției fiscale  într-un  raport scris, care va sta la baza emiterii deciziei de impunere/deciziei de nemodificare a bazei de  impunere;

17. Încheie procese verbale, procese verbale de constatare a contraventiei, sau alte documente prevazute de legislația în vigoare, urmare a acțiunilor de control;

18. Efectuează controale inopinate și cercetări la fața locului, din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale;

19. Solicită efectuarea de controale inopinate și cercetări la fața locului altor organe fiscale, în cazuri justificate;

20. Aplică  prevederile  metodologiilor,  tematicilor și procedurilor de inspecție fiscală  și a legislației  financiar - fiscale;

21. Colaborează cu  celelalte servicii/birouri/compartimente din cadrul aparatului propriu și  din  cadrul  structurilor  ce  funcționează în  cadrul  instituției ;

22. Utilizează în activitatea de inspecție fiscală, informațiile din bazele de date deținute la care acesta are acces;

23. Asigură și  răspunde de soluționarea corespunzătoare și în termen , a petițiilor repartizate;

24. Întocmesc și  prezintă  conducătorului  de  inspecție  fiscală  rapoarte și  informări privind modul de realizare al acțiunilor de inspecție fiscală din programele de activitate pentru contribuabilii  persoane juridice, din aria de competență ;

25. Asigură realizarea pregătirii  profesionale a personalului de inspecție fiscală;

26. Asigură și păstrează confidențialitatea informațiilor, datelor și documentelor privind activitatea desfășurată;

27. Utilizează și propun actualizarea și îmbunătățirea aplicațiilor informatice specifice activității de inspecție fiscală;

28. Îndeplinesc orice alte sarcini prevăzute în fișa postului sau dispuse de conducătorul structurii de inspecție fiscală, în legătură cu domeniul inspecției fiscale;

29. Respectă Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului, a Regulamentului intern, Normelor de protecție a muncii și PSI.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Evenimente

1dec2022x182

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:686
Ieri:1542
Săptămânal:3727
Lunar:40409
Toate4364571