Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 26 iunie  2018, ora 1000 - proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
la concursul de promovare organizat
pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv adjunct la Direcţia economică

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6.  Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9.  Ordonanţa de Urgenţă nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea de Guvern nr. 168/2007, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv adjunct la  Direcţia economică

Denumirea postului  
- 1 funcţie publică de conducere de director executiv adjunct   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor economice
-  masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
- să aibă 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcíonarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare


 

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuţiile funcției publice de conducere de director executiv adjunct la Direcția economică:

- Coordonează, prin şeful de serviciu, activitatea Serviciului achiziții, respectiv prin șeful de birou activitatea Biroului concesionări, închirieri, vânzări
- Organizează, coordonează şi controlează, prin şeful de serviciu, activităţile privitoare la aplicarea procedurilor de achiziții;
- Colaborează cu celelalte servicii din cadrul direcţiei pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;
- Coordonează întocmirea Strategiei Anuale a Achizițiilor Publice și a Programului anual al Achiziţiile Publice; 
- Coordonează, prin şeful de serviciu, organizarea procedurilor legale pentru achiziţiile de bunuri, lucrări si servicii;
- Coordonează, prin şeful de birou, organizarea procedurilor legale pentru concesiunea de lucrări și servicii;
- Coordonează întocmirea punctelor de vedere, a situaţiilor si raportărilor trimestriale şi anuale, prevăzute ca obligativitate de către normele juridice speciale şi/sau solicitate de organele cu competenţe de control, audit sau statistică
- Coordonează întocmirea documentelor necesare pentru şedinţele Consiliului local, făcând propuneri privind buna gospodărire a patrimoniului şi valorificarea legală a acestuia prin închirieri, concesionări, înstrăinări la iniţiativa și/sau cu acordul Administraţiei Domeniului Public;
- Propune Consiliului local municipal, în condiţiile legii, modificarea cuantumului valorii redevențelor și a concesiunilor, stabilirea cuantumului unor taxe atunci când legea prevede încadrarea între anumite limite;
- Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal şi a celorlalte acte normative referitoare la redevențele și concesiunile stabilite
- Coordonează întocmirea, în baza hotărârilor Consiliului local municipal, a documentelor necesare organizării procedurilor legale privind închirierea, concesionarea sau înstrăinarea bunurilor aflate în patrimoniul municipiului şi organizarea licitaţiilor publice pentru astfel de situaţii;
- Coordonează în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi cu serviciile publice municipale întocmirea documentaţiei premergătoare aprobării de către Consiliul Local a proiectelor privind parteneriatele public – private precum şi realizarea procedurilor legale pentru încheierea unor astfel de parteneriate;   
- Asigură susţinerea proiectelor de Hotărâri în faţa comisiilor de specialitate;
-  Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate, în condiţiile legii;
- Asigură realizarea măsurilor și acțiunilor specifice, privind organizarea, implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de  control intern/managerial la nivelul compartimentelor subordonate;
- Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii;
- Participă la menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii;
- Coordonează activitatea de elaborare şi actualizare a procedurile operaţionale, aferente activităţilor desfăşurate de către serviciile din subordine;
- Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu Directorul economic şi personalul din subordine, în cadrul grupului de lucru;
- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziţii ale primarului sau  primite de la şefii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Ataşamente:
Download-ează acest fișier (SKMBT_42318061412170.pdf)1. Dosare admise
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Covid-19

buton masuri covid19

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:203
Ieri:1323
Săptămânal:4522
Lunar:10159
Toate4472587