Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Ianuarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 13 iunie 2018 ora 1000– proba scrisă. 

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul salarizare și resurse umane din cadrul Direcției comunicare, proiecte cu finanțare internațională și resurse umane

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate Cerințe specifice
- 1 funcţie publică de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor juridice -minim 9 ani - curs de resurse umane
- experiență în resurse umane

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiei publice de execuţie de consilier clasa I grad profesional superior la Serviciul salarizare și resurse umane din cadrul  Direcției comunicare, proiecte cu finanțare internațională și resurse umane

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 53/2003    *** Republicată, Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Hotărârea nr. 250/1992    *** Republicată, privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;

Primar
dr.Dorin Florea

 

 ATRIBUȚIILE FUNCȚIEI PUBLICE DE EXECUȚIE DE CONSILIER SUPERIOR

1. Îndeplinește funcțiile prevăzute de HGR 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.
2. Răspunde de întocmirea, actualizarea, modificarea, păstrarea și evidența dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale ale angajaților contractuali, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. Urmărește și ține evidența concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor pentru evenimente deosebite, concediilor fără plată, concediilor pentru creșterea copilului și a recuperărilor orelor suplimentare și răspunde de evidența acestora, precum și de îndeplinirea procedurii de sistem elaborată  în acest sens.
4. Întocmește dosarele de angajare ale persoanelor declarate reușite la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante și răspunde de exactitatea datelor culese, atât pentru funcționari publici cât și pentru contractuali.
5. Sesizează șefului ierarhic eventualele disfuncționalități apărute în programele aplicației de salarizare sau neconcordanțele cu legislația în vigoare.
6. Răspunde de tehnoredactarea dispozițiilor Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, privind rapoartele de serviciu/de muncă ale angajaților instituției pe care le comunică persoanelor/compartimentelor în cauză.
7. Răspunde pentru aplicarea legislației actualizate specifice activității pe care o desfășoară, precum și de aprofundarea legislației în domeniul resurselor umane și salarizării personalului plătit din fonduri publice.
8. Întocmește procedurile operaționale pentru activitățile pe care le îndeplinește și răspunde de îndeplinirea acestora.
9. Răspunde de respectarea și actualizarea procedurilor  operaționale specifice serviciului.
10. Îndeplinește atribuții specifice managementului riscurilor conform procedurilor de sistem pentru activitățile ce le desfășoară.
11. Editează pe calculator documentația necesară bunei desfășurări a activității serviciului și răspunde de exactitatea și legalitatea datelor completate.
12. Urmărește respectarea programului de muncă prin verificarea condicilor de prezență confirmând dacă notațiile pentru concediile de odihnă, concediile de boală, recuperări, concediile fără plată, corespund realității.
13. Asigură eliberarea și vizarea legitimațiilor de serviciu și a celor date împuterniciților primarului.
14. Asigură primirea, înregistrarea, rezolvarea, păstrarea și expedierea documentațiilor și corespondenței.
15. Răspunde și execută prevederile hotărârilor Consiliului local municipal în domeniul activității serviciului în care își desfășoară activitățile.
16. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere și ale autorități ale administrației publice centrale, încredințate de Consiliul local municipal, de către primar, directorul direcției sau de șefii ierarhici.
17. Ia la cunoștință și aplică măsurile de implementare a sistemului de control intern la nivelul direcției și serviciului.
18. Răspunde de îndeplinirea în termen a sarcinilor de serviciu.
19. Răspunde de gestiunea documentelor rezultate din activitatea sa conform nomenclatorului arhivistic al instituției.
20. Răspunde de confidențialitatea datelor cu care lucrează.
21. Arhivează documentele cu care lucrează.

Primar
dr.Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

buton program multianual sustinere familii

buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:961
Ieri:1574
Săptămânal:6622
Lunar:58061
Toate4457146