Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, în data de 12 iunie  2018,  ora 1000 - proba scrisă.

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului României  nr. 611/2008.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

PRIMAR
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv la  Direcţia activități social-culturale și patrimoniale

Denumirea postului  
- 1 funcţie publică de conducere de director executiv - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în studii superioare în domeniul ştiinţelor administrative
-  masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I
- să aibă 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuţiile funcției publice de conducere de director executiv la Direcția activități social-culturale și patrimoniale

1. Organizează, conduce, coordonează şi controlează activitatea compartimentelor din subordine;
2. Elaborează reglementări, informări, referate, rapoarte de specialitate fundamentate, pe care le supune organelor decizionale, pentru elaborarea proiectelor de dispoziţii ale Primarului
3. Susţine în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, materialele propuse pentru dezbatere  precum şi în şedinţă de Consiliu Local şi răspunde interpelărilor consilierilor locali;
4. Susţinerea, fundamentarea bugetelor, la propunerea departamentelor subordinate direcţiei şi urmărirea execuţiei; 
5. Coordonarea actualizării bazei de date a organizaţiilor non-guvernamentale;
6. Coordonează activitatea de autorizare şi avizare pentru desfăşurarea de activităţi comerciale şi prestări servicii, verifică respectarea condiţiilor impuse prin legi şi alte reglementări legale;
7. Coordonează organizarea evidenţei solicitărilor de locuinţe, cât şi a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe, formulate de partied politice, organizaţii non-guvernamentale, instituţii bugetare, personae fizice şi juridice;
8. Coordonează emiterea de repartiţii, ordine de repartiţii pentru spaţii de locuit, spaţii necesare sediului ori activităţii persoanelor fizice şi juridice;
9. Răspunde/coordonează activitatea compartimentelor din cadrul direcţiei;
10. Primeşte şi repartizează corespondenţa intrată în cadrul direcţiei şi răspunde de rezolvarea acesteia în termen legal în cadrul competenţelor şi atribuţiilor conferite, stabilite;
11. Întocmeşte fişele posturilor pentru şefii de serviciu;
12. Evaluează activitatea şefilor de servicii şi contrasemnează rapoartele de evaluare pentru personalul din direcţie;
13. Aprobă calendarul plecărilor în concediu şi vizează rapoartele de oportunitate pentru efectuarea de ore suplimentare pentru personalul direcţiei;
14. Răspunde de elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pentru domeniile coordonate;
15. Răspunde de punerea în aplicare a actelor administrative conform legislaţiei din domeniu;
16. Participă sau asigură personal de specialitate în comisiile de lucru ale autorităţilor publice deliberative sau de specialitate ale Consiliului local municipal;
17. Întocmirea raportului de activitate trimestrial, semestrial, respectiv annual;
18. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea instituţiei sau rezultate din hotărâri ale consiliului local;
19. Răspunde de realizarea măsurilor şi acţiunilor specifice privind organizarea,implementarea, monitorizarea şi îndrumarea metodologică a sistemului de control/intern al Unităţii administrativ teritoriale Municipiul Tîrgu Mureş;
20. Coordonează activitatea comisiilor de specialitate din cadrul Direcţiei.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
la concursul de promovare organizat
pentru ocuparea funcţiei publice  de conducere de director executiv la Direcţia activități social-culturale și patrimoniale

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr.333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul nr.207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a Autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul nr.972/.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr.92/2007- Legea serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Ordinul nr.356/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 
13. Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare; 
14. Ordonanța Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi  proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordonanța Guvernului nr.82/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
16. Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Legea nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Hotărârea Guvernului nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
19. Hotărârea Guvernului nr.1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii-cu modificările şi completările ulterioare;
21. Legea locuinţei nr.114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
22. Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
23. Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
24. Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;  
25. OUG nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; 
26. Legea nr.241/16.05.2001 pentru aprobarea Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru  spaţiile cu destinaţia de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
27. OUG nr.74/28.06.2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele  retrocedate foştilor proprietari, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Covid-19

buton masuri covid19

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:419
Ieri:1228
Săptămânal:7737
Lunar:4567
Toate4466995