Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Octombrie 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 15 mai 2018 ora 1000  –  proba scrisă. 

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  funcţiilor publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul achiziții din cadrul Direcției economice

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
8. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. www.anap.gov.ro.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie la Serviciul achiziții din cadrul Direcției economice  

 Denumirea funcţiei publice  Studii de specialitate  Vechime în specialitate
 - 2 funcţii publice de execuţie de inspector clasa I grad profesional superior  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, economice, inginerești, administrative, matematică, informatică  -minim 9 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior la Serviciul achiziții din cadrul Direcției economice:

• Întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
• Coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-suport, transmise de compartimentele de specialitate;
• Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea 98/2016;
• Aplică şi finalizează procedurile de achiziții publice, care i-au fost repartizate, conform prevederilor legale în vigoare, în care scop:

1. este numită persoană responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire, completarea și actualizarea formularelor de integritate fiind și președintele comisiei, fără drept de vot;
2. asigură numirea în colaborare cu compartimentele de specialitate a comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
3. întocmește Strategia de contractare, Fișa de date a achiziției, proiectul de contract pentru procedurile de achiziții, repartizate, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei;
4. asigură convocarea comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor sau a comisiei de negociere;
5. lansează procedurile în SEAP și asigură derularea acestora, cu respectarea reglementărilor legale în materia achiziţiilor publice;
6. asigură îndeplinirea de către membrii comisiilor de analiză şi evaluare a ofertelor a atribuţiilor prevăzute de art. 127, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
7. întocmeşte Contractul de achiziţie publică;

• Realizează achiziţiile directe, dacă este cazul;
• Constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
• Asigură transmiterea contractelor de achiziţie de bunuri, lucrări si servicii către compartimentele de specialitate, în vederea urmăririi acestora;
• Face demersurile necesare restituirii garanţiilor de participare la licitaţiei;
• Asigură la solicitarea personalului de specialitate cu atribuţii în urmărirea executării lucrărilor, a prestării serviciilor sau a derulării contractelor de furnizare de bunuri, încheierea actelor adiţionale cu privire la prelungiri de termene, sau aplicarea clauzelor sancţionatorii;
• Asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;
• Întocmește puncte de vedere și transmite documentele solicitate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în vederea soluționării Contestațiilor formulate;
• Ia măsurile necesare pentru verificarea de către Direcţia juridică, contencios administrativ şi administraţie publică locală a legalităţii clauzelor contractuale privind contractele de achiziţie de bunuri, servicii sau lucrări şi aplicarea vizei juridice; 
• Asigură furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru îndeplinirea de către compartimentul de specialitate a formalităţilor de reprezentare în instanţă în legătură cu activitatea serviciului;
• Asigură întocmirea şi transmiterea punctelor de vedere, situaţiilor şi raportărilor trimestriale şi anuale, prevăzute ca obligativitate de către normele juridice speciale şi/sau solicitate de organele cu competenţe de control, audit sau statistică;
• Asigură întocmirea, circulaţia şi arhivarea documentelor repartizate, cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;
• Asigură descărcarea corespondenţei atât pe sistem electronic cât şi la nivel de registratură;
• Asigură aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul serviciului
• Îndeplinește atribuțiile privind managementul riscurilor
• Exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale Primarului, ale Viceprimarului de resort sau primite de la şefii ierarhici.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Evenimente

Brad2022x184

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:95
Ieri:624
Săptămânal:7911
Lunar:3066
Toate4367910