Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  August 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia
Concurs pentru ocuparea unor posturi si acte necesare pentru inscriere


 

 

Concursul va avea loc la sediul instituţiei, Tîrgu Mureş, Piaţa Victoriei nr. 3, în data de 10 mai 2018 ora 1000  –  proba scrisă. 

Data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în M.O. al României, Partea a III-a, şi vor conţine documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului României  nr. 761/2017.

Bibliografia stabilită și atribuțiile prevăzute în fișa postului  se afişează la sediul și pe site-ul instituției www.tirgumures.ro.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor : Tîrgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, cam.85, 0265-268330, int.110, vita.ibolya@tirgumures.ro, persoana de contact Vita Ibolya, consilier.

Primar
dr. Dorin Florea

 

ANEXĂ
Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de referent clasa III grad profesional superior la Compartimentul investiții construcții civile din cadrul Direcției tehnice

Denumirea funcţiei publice Studii de specialitate Vechime în specialitate
- 1 funcţie publică de execuţie de referent clasa III grad profesional superior - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat -minim 9 ani

Primar
dr. Dorin Florea

 

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea  unor funcţii public de execuţie de referent clasa III grad profesional superior la Compartimentul investiții construcții civile din cadrul din cadrul Direcției tehnice

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr.7/2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în M.O. nr.157/2004, cu modificările ulterioare;
5. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 50/1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea nr.925/ 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
8.  Legea nr. 10/1995 *** Republicată privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor-proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Primar
dr. Dorin Florea

 

Atribuții pentru funcția publică de execuție de referent clasa III grad profesional superior la Compartimentul investiții construcții civile din cadrul Direcției tehnice:

1. Se îngrijeşte de obţinerea la termen a avizelor, aprobărilor, autorizaţiilor care sunt în sarcina beneficiarului de investiţii, după cum urmează: 
- obţine certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic;
- obţine avizele de specialitate stabilite potrivit certificatului de urbanism
- întocmeşte expuneri de motive şi proiecte de hotărâre, pentru a supune spre aprobare Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, studiile de fezabilitate şi indicatorii tehnico economici pentru  obiective de investiţii, şi urmăreşte  primirea acestor aprobări
- transmite la verificare, către  verificatori tehnici atestaţi,  proiectele tehnice pentru lucrările de       investiţii
- obţine autorizaţia de construire
- urmăreşte respectarea tuturor condiţiilor impuse în avizele primite
2. Participă în comisiile de evaluare la procedurile de achiziţie  privind : prestarea serviciilor de proiectare, asistenţă tehnică, dirigenţie de şantier precum şi cele pentru execuţia lucrărilor investiţiilor publice;
3. Participă la predarea amplasamentelor, de către diriginţii de şantier, în vederea execuţiei lucrărilor.
Alături de  diriginţii de şantier responsabili pe lucrare, proiectant şi reprezentanţii I.S.C.,  participă la toate fazele determinante menţionate în programul de control al calităţii.
4. Efectuează analize periodice cu unităţile de construcţii, proiectanţii şi ceilalţi factori interesaţi despre modul de realizare a programului de investiţii, a punerii în funcţiune a capacităţilor la termenele prevăzute.
5. Ţine evidenţa fizică şi valorică a executării lucrărilor de investiţii, care îi sunt atribuite.
6. Vizează centralizatoarele la situaţiile de lucrări prezentate de constructori la decontare, care în prealabil au fost  verificate şi aprobate de dirigintele de şantier responsabil pe lucrare.
7. Urmăreşte executarea unor lucrări ce cad în competenţa constructorului în perioada de garanţie, sau conform celor stabilite în procesele verbale de  recepţie.
8. Participă la recepţia obiectivelor de investiţii, cu respectarea întocmai a prevederilor legislative şi din proiect.
9. Coordonează  dirigintele de şantier responsabil pe lucrare pentru întocmirea  "Carţii tehnice a construcţiei", care o predă direcţiilor beneficiare de investiţie.
10. Verifică oferte de servicii
11. Analizează oferte în cadrul procedurii de licitaţie pentru execuţie
12. Colaborează cu toate organele de control pe linie financiară
13.Verifică, soluţionează şi răspunde la adresele şi reclamaţiile referitoare la obiectivele de care răspunde.
14. Întocmeşte alte expuneri de motive,  proiecte de hotărâri pe care le susţine în vederea aprobării în  Consiliul Local Municipal Targu Mureş, cu privire la diverse obiective de investiţii.
15. Îndeplineşte orice altă sarcină scrisă sau verbală, trasată de şeful ierarhic superior
16.Luarea la cunoştinţă şi aplicarea tuturor măsurilor de implementare a sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei/serviciului
17. Are obligaţia de a depune sau de a actualiza declaraţia de avere şi declaraţia de interese, cel târziu până la 15 iunie pentru anul fiscal anterior, încheiat la 31 decembrie . 

Primar
dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton rabla
buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1037
Ieri:1347
Săptămânal:5377
Lunar:14428
Toate4219206