Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Februarie 2023  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


adp

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC

Serviciul Public Administraţia Domeniului Public îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, având ca obiect principal de activitate administrarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş.

Principalele activităţi, specifice Serviciului Public Administraţia Domeniului Public asigură:

- executarea lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a arterelor de circulaţie auto şi pietonale;
- verificarea stării tehnice a străzilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;
- creşterea eficienţei lucrărilor de reabilitare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor, prin adoptarea unor soluţii, materiale şi tehnologii performante;
- evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;
- amenajarea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar de pe domeniul public, în condiţiile stabilite conform legislaţiei actuale în vigoare;
- dezvoltarea şi amenajarea spaţiilor publice în strânsă concordanţă cu necesităţile comunităţii locale şi a documentaţiilor de urbanism aprobate potrivit legii;
- amenajarea, întreținerea şi reabilitarea spaţiilor de joaca pentru copii, a spaţiilor de odihnă, aflate în subordine;

CONDUCERE:
Director ADP: ing. Florian MOLDOVAN
Director adjunct: ing. Ioan GHEORGHIŢĂ
Tel: 0365-807.872/101

CONTACT:
Tîrgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B,
Tel: 0365-807.872, Fax: 0365-807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Lista operatorilor economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație

 

SERVICII:


Şef Serviciu: Szekely Laszlo
Târgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B, cam. 39
Tel: 0365-807.872 int. 105, Fax: 0365-807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul STRISCT sunt:

• Eliberarea autorizaţiilor de liberă trecere, pentru autovehicule de mare tonaj, pe raza municipiului Tg. Mureş;
• Eliberarea certificatelor de înregistrare respectiv radiere pentru autovehicule care nu sunt supuse înmatriculării (mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, precum şi tractoare care nu se supun înmatriculării);
• Urmărirea lucrărilor de siguranţa circulaţiei (marcaje, indicatoare, garduri de protecţie, sensuri unice, giraţii, semafoare);
• Urmăreşte şi verifică amplasarea corectă a indicatoarelor de circulaţie, semnalizare, marcaje rutiere în vederea întăririi siguranţei circulaţiei rutiere;
• Marcarea corespunzătoare a parcărilor destinate persoanelor cu dizabilităţi;
• Verificarea lucrărilor ce se execută pe domeniul public: străzi, trotuare, alei, semafoare, parcuri şi zone verzi;
• Verificarea dosarelor depuse pentru eliberarea autorizaţiilor de spargere care afectează căile rutiere, trotuarele, parcurile, zonele verzi ori alte spaţii din domeniul public şi privat şi eliberează autorizaţiile respective cu respectarea dispoziţiilor legale;
• Stabilirea reţelei de trasee de transport public local de călători, precum şi a programelor de circulaţie pentru fiecare traseu, în colaborare cu operatorii de transport local atestaţi conform legii;
• Întocmirea şi evidenţa documentelor necesare în vederea recuperării daunelor produse pe domeniul public al municipiului;
• Verificarea, soluţionarea şi comunicarea răspunsului la adresele şi reclamațiile referitoare la problemele legate de modernizări, reparaţii, amenajări pentru străzi, spaţii verzi, poduri, podeţe, construcţii ce aparţin domeniului public.

FORMULARE
Documente necesare pentru eliberarea Aviz ADP pentru executare lucrări:

- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei
- Certificat de urbanism (1 ex. copie)
- Memoriu tehnic justificativ (1 ex. copie)
- Situaţia existentă (1 ex. copie)
- Situaţia propusă (2 ex. copie)
- Dovada proprietăţii (Carte Funciară) (1 ex. copie)
- Contract de concesionare (în cazul terenurilor concesionate)
- Declaraţie notarială de renunţare la dreptul de proprietate conf. Cod Civil şi HCL aprobat prin PUG/PUZ pentru sistematizare (după caz)
- Planul de amplasament în format electronic
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare fiscală pentru persoane juridice – copie

Documente necesare pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere pentru autovehiculele de mare tonaj:

- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei
- Certificatul de înmatriculare a autovehiculului – copie sau
- Cartea de identitate a vehiculului – copie
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare fiscală pentru persoane juridice – copie

Documente necesare pentru eliberare taloane şi numere pentru mopede, utilaje care nu necesită înmatriculare, vehicule cu tracţiune animală, respectiv radierea acestora:

- Cerere înmatriculare (download) sau de la sediul instituţiei pentru înmatriculare
- Cerere de radiere (download) sau de la sediul instituţiei

Pentru persoane fizice

- Cartea de identitate – copie
- Cartea de identitate RAR (sau atestat tehnic RAR) a vehiculului – copie+original
- Factura (sau contract) de vânzare-cumpărare – copie
- Asigurarea obligatorie de răspundere civilă – RCA – copie
- ITP valabil – copie
- Dovada declarării la Serviciul de Încasare a Impozitelor şi Taxelor – copie
- Cartea de identitate străină a mopedului (sau alt document similar dacă e cazul) – originalul
- Declaraţia notarială privind provenienţa mopedului (dacă e cazul) – copie
- Dovada radierii de la primăria unde a mai fost înregistrat  (dacă cazul) – originalul
- Dovada plăţii taxei de înregistrare

Pentru persoane juridice

- Certificatul de înregistrare fiscală – copie
- Delegaţie
- Carte de identitate delegat – copie
- Atestatul tehnic RAR (sau carte de identitate RAR) al vehiculului – copie+original
- Factura (sau contract) de vânzare-cumpărare – copie
- Asigurarea obligatorie de răspundere civilă – RCA – copie
- ITP valabil – copie
- Dovada declarării la Serviciul de Încasare a Impozitelor şi Taxelor – copie
- Cartea de identitate străină a mopedului (sau alt document similar dacă e cazul) – originalul
- Declaraţia notarială privind provenienţa mopedului (dacă e cazul) – copie
- Dovada radierii de la primăria unde a mai fost înregistrat  (dacă cazul) – originalul
- Dovada plăţii taxei de înregistrare

ATENŢIE! Circulaţia pe drumurile publice se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2002 cu modificările şi completările ulterioare (inclusiv deţinerea asigurării obligatorii de răspundere civilă – RCA şi a inspecţiei tehnice periodice – ITP, ambele valabile)

Documente necesare pentru eliberare adeverinţă parcare gratuită pentru persoanele cu handicap:

- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei
- Carte de identitate a deţinătorului şi/sau însoţitorului desemnat – copie după caz
- Certificatul de încadrare în gradul de handicap – original şi copie
- Certificatul de înmatriculare sau Cartea de identitate a autovehiculului – copie

ATENŢIE! La predarea dosarului se prezintă obligatoriu şi documentele în original.


Şef Serviciu: ing. Viorel Bătăran
Târgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B, cam. 30

Tel: 0365-807.872 int. 107, Fax: 0365-807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul SADPP sunt:

• colaborarea la organizarea de manifestări cultural-distractive ce se desfășoară pe raza Municipiului Târgu Mureş, în limita competenţelor conferite de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
• avizarea şi evidenţa construcţiilor amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului (chioşcuri, tonete, panouri publicitare, refugii de călători, terase, etc.)
• eliberarea avize pentru ocuparea domeniului public şi privat al municipiului pentru:

- manifestări , desfăşurarea de activităţi economice (vânzarea de flori, castane, pop-corn, tonete de îngheţată, etc.),
- panouri publicitare tip pitic publicitar (dimensiuni 0,90 x 0,50m),
- panouri publicitare pe durată scurtă,
- campanii publicitare mobile sau fixe,
- amplasarea de bannere sau mash-uri pe domeniul public sau privat,
- distribuirea de pliante, fluturași publicitari
- execuţie lucrări, solicitat în baza certificatului de urbanism

FORMULARE:

Documente necesare pentru eliberarea avizului pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat (Sărbătoarea mărțișorului și a zilei de 8 Martie)
- Cerere tip (download) sau la sediul instituției
Acte necesare: persoane juridice - C.I.F., certificat constatator și furnizare de informații emise de O.R.C. în copie
Acte necesare: persoane fizice - copie buletin/C.I., atestat de producător agricol valabil.

Documente necesare pentru eliberarea/prelungirea avizului pentru ocuparea temporară a domeniului public/privat (comerţ stradal, terase):

- Cerere tip (download) (download) sau de la sediul instituţiei
- Pentru terase noi este necesar 1 ex. copie xerox după documentaţia întocmită de o persoană autorizată respectiv: memoriu tehnic, plan de situaţie scara 1:500 şi plan de amenajare terasă cotat, avizate de Direcţia Arhitect Şef
- Pentru amplasarea unor rafturi (schele metalice) pt. expunerea lăzi legume-fructe – 1 ex. copie xerox după documentaţia întocmită de o persoană autorizată, respectiv: memoriu tehnic, plan de situaţie, schiţa raftului care se doreşte a fi amplasat cotată, avizate de Direcţia Arhitect Şef
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare fiscală pentru persoane juridice – copie

Documente necesare pentru eliberarea sau prelungire avizului de publicitate temporară:

- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei pentru eliberare
- Pentru panouri publicitare mobile (dimensiunea obligatorie este de 0,5m x 0,9m) – schiţa dimensionată şi poza color a panoului ce se doreşte a se amplasa precum şi un plan de situaţie
- Pentru amplasarea unui mash/banner – acordul proprietarului clădirii pe care se doreşte a se amplasa
- Pentru distribuirea de pliante se consideră că 1 persoană = 1mp – se anexează două modele din pliantul care se doreşte a se distribui
- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei pentru prelungire + avizul original
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare fiscală pentru persoane juridice – copie

ATENŢIE! Cererea tip se depune la registratura Municipiului Tîrgu Mureş cu cel puţin 5 zile înainte de data pentru care se solicită avizul, respectiv, cu cel puţin 24 de ore înainte dedata pentru care se solicită, în cazul prelungirii

Documente necesare pentru eliberarea avizului de amplasare afişe pe panourile de afişaj

- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare fiscală pentru persoane juridice – copie

Documente necesare pentru eliberarea avizului pentru ocuparea domeniului public/privat cu materiale de construcţii, containere, schele de construcţii:

- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare fiscală pentru persoane juridice – copie

ATENŢIE! Cererea tip se depune la registratura Municipiului Tg. Mureş/ADP cu cel puţin 5 zile înainte de data pentru care se solicită avizul.

Documente necesare pentru eliberarea avizului cu privire la transportul materialelor şi deşeurilor rezultate în urma lucrărilor:

- Cerere tip (download) sau de la sediul instituţiei
- Certificat de urbanism valabil – copie
- Contract de prestări servicii cu o firmă specializată în colectarea deşeurilor din construcţii (în cazul în care în urma lucrării de demolare, construcţie sau reamenajare rezultă deşeuri) – copie
- Plan de situaţie sau de încadrare în zonă
- Carte de identitate pentru persoane fizice sau certificat de înregistrare fiscală pentru persoane juridice – copie

NOTĂ: TAXELE SE ACHITĂ ANTICIPAT eliberării documentelor specifice, conform HCL în vigoare! 


Târgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B
Tel: 0365/807.872, fax 0365/807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul SSD sunt:

• Coordonarea şi organizarea activităţii de salubrizare a Municipiului Tîrgu Mureş;
• Coordonarea şi organizarea activităţii de ecologizare a Municipiului Tîrgu Mureş;
• Organizează şi urmăreşte activitatea de deszăpezire a domeniului public municipal;
• Urmăreşte lucrările de întreţinere, amenajare şi extindere a rampei de gunoi a municipiului;
• Verifică la faţa locului şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor şi care se referă la activitatea serviciului.

Târgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B, cam. 40
Tel: 0365-807.872 int. 115, fax 0365-807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Biroului Juridic sunt:

• Urmărirea  şi verificarea preluării în patrimoniul municipiului a imobilelor
• Urmărirea intabulării imobilelor proprietate a municipiului
• Participarea la întocmirea inventarului domeniului public şi privat al municipiului
• Efectuarea operaţiunilor de evidenţiere în Cartea Funciară a imobilelor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului, precum şi inventarierea lor
• Urmărirea şi aplicarea  operaţiunilor de reactualizare a inventarului bunurilor ce constituie domeniul public şi privat al municipiului
• Întocmirea documentaţiilor cu privire la exproprieri de imobile

Târgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B, cam. 21
Tel: 0365-807.872 int. 213, Fax: 0365-807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul BPGRM sunt:

• Evidenţa locurilor de parcare publică cu plată din municipiu, eliberare abonamente;
• Eliberare adeverinţe parcare gratuită pentru persoanele cu handicap;
• Evidenţa construcţiilor amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului (garaje, parcări acoperite);
• Încheierea de contracte de asociere cu Asociaţiile de proprietari în vederea administrării în comun a domeniului public, a delimitării spaţiului de administrare, amplasarea de parcări acoperite, etc.;
• Eliberarea şi actualizarea actelor de acceptare emise pentru ocuparea domeniului public cu garaje, eliberare procese verbale pentru transcriere sau identificare construcţii tip garaj autorizate;
• Depistarea şi ridicarea maşinilor abandonate pe domeniul public.

Târgu Mureş, Str. Kos Karoly nr.1/B,
Tel: 0365/807.872, fax 0365/807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul CMDD sunt:

• coordonează, organizează şi răspunde de activitatea de deratizare, dezinsecţie şi dezamofelizare;
• urmăreşte lucrările de întreţinere şi amenajare a staţiei de epurare;
• întocmeşte avize pentru transportul deşeurilor rezultate în urma lucrărilor;
• urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite pentru protejarea mediului înconjurător şi întreţinerea cursurilor de apă, a canalelor şi șanțurilor de pe teritoriul Municipiului Tîrgu Mureş;
• răspunde de repararea şi întreţinerea a izvoarelor de apă potabilă existente în municipiu, precum şi informarea populaţiei privind caracterul potabil sau nepotabil al apei acestora;
• verifică la faţa locului şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile făcute de către cetăţeni care se referă la activitatea de care răspunde.

Şef Compartiment: Nagy Emilia
Târgu Mureş, Str. Prutului, nr. 24
Tel: 0724-220.462, 0725-609.434, Fax: 0365-807.873
E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul FGCFSE sunt:

• Capturarea câinilor fără stăpân, de pe domeniul public, la solicitarea cetăţenilor;
• Hrănirea şi îngrijirea zilnică a câinilor fără stăpân aflaţi la adăpost;
• Identificarea cu microcip a câinilor fără stăpân aflaţi la adăpost;
• Deparazitarea, castrarea şi sterilizarea câinilor fără stăpân înregistraţi la adăpost;
• Înregistrarea câinilor în programul on-line RECS.

Galerie foto

 

ACTELE NECESARE ŞI FORMULARELE TIPIZATE

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi
buton MOL

Grafic lunar colectare deseuri

buton program multianual sustinere familii

buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:1036
Ieri:1511
Săptămânal:5717
Lunar:2547
Toate4464975