Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Noiembrie 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ
organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante la Centrul de zi „Rozmarin din cadrul Serviciului public de asistenţă socială

1 post de educator
- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în psihologie-logopedie
- vechime în specialitate minim 3 ani

1 post de instructor de educaţie
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
- experienţă în activităţi educative cu copii minim 1 an

Condiţii generale de participare la concurs:
a. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
b. să cunoscă limba română, scris şi vorbit
c. să aibă vârsta minimă de 18 ani împliniţi
d. să aibă capacitate deplină de exerciţiu
e. să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate
f. să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
g. să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
Concursul se va organiza la sediul Municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, Tîrgu Mureş conform calendarului următor:
8 martie 2016 – ora 12 – termenul limită pentru depunerea dosarelor
16 martie 2016 – ora 10 – proba scrisă
Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, cam.87 şi vor conţine următoarele acte:
a. cerere de înscriere la concurs
b. copia actului de identitate
c. copiile documentelor care sã ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializări 
d. copia carnetului de muncã, conformã cu originalul, şi/sau adeverinţă care sã ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere cã nu are antecedente penale
f. adeverinţă medicalã care sã ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
g. curriculum vitae
h. copie după livretul militar ( dacă este cazul)
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Municipiului Tîrgu Mureş, P-ţa Victoriei nr.3, cam. 87, telefon 0265-268330, int.110.

Primar
dr.Dorin Florea

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unui post vacant de educator la Centrul de zi „Rozmarin”   din cadrul Serviciului public de asistenţă socială

1. Constituţia României publicată în MO nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în MO nr. 204 din 23 aprilie 2001, republicată în MO nr. 1232007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO nr. 1105 din 26 noiembrie 2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. Ordinul nr. 24/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat în M.O nr. 247/2004;
6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicată în M.O nr.557 din 23 iunie 2006;
7. Legea nr.47/2006 privind Sistemul naţional de asistenţă socială;
8. Terapia tulburărilor de limbaj – Ecaterina Vrajmas şi Cornelia Stanica, Editura didactică şi pedagogică R.A, Bucureşti 1997.

Primar
dr.Dorin Florea

BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea unui post vacant de instructor de educaţie la Centrul de zi „Rozmarin”   din cadrul Serviciului public de asistenţă socială

1. Constituţia României publicată în MO nr. 767/2003;
2. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale publicată în MO nr. 204 din 23 aprilie 2001, republicată în MO nr. 1232007;
3. Legea nr. 477/ 2004 publicată în MO nr. 1105 din 26 noiembrie 2004- Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile si instituţiile publice;
4. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în M.O. nr.663/2001;
5. Ordinul nr. 24/2004 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, publicat în M.O nr. 247/2004;
6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului publicată în M.O nr.557 din 23 iunie 2006;
7. Legea nr.47/2006 privind Sistemul naţional de asistenţă socială;
8. Pedagogie – Ioan Nicola, Editura didactică şi pedagogică RA, Bucureşti, 1994.

Primar
dr.Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
buton MOL
buton masuri covid19
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:195
Ieri:783
Săptămânal:8900
Lunar:36032
Toate4360194