Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Proiecte PNRR

buton pnrr

POIM 2014 - 2020

buton poim

EU4Business

eu4business

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Ziua informării preventive

ziua inform preventive

fiipregatit.ro

fiipregatit.ro

Calendarul evenimentelor

<<  Aprilie 2024  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 707 din data de 18 februarie 2016, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 25 februarie 2016 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea, 

O R D I N E    D E    Z I : 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016.
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016
3. Proiect de hotărâre privind înființarea funcției de administrator public (city manager) şi aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției de administrator public la nivelul Municipiului Tîrgu Mureș
4. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social  cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu  Mureş”
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii păşunilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu Mureş.
6. Proiect de hotărâre privin transplantarea arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a Municipiului Tîrgu Mureş.
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului  Public de Asistenţă Socială.
8. Proiect de hotărâre privind modalitatea de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice.
10. Proiect de hotărâre privind  neacordarea unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului şi Actului Constitutiv al Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu Mureş.
12. Proiect de hotărâre privind constituirea  „Fundaţiei Tîrgu Mureş Zoo”
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 14.03.2016
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din Municipiul Tîrgu-Mureş
15. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Listei de priorităţi„ pe anul 2016,  pentru atribuirea  de spaţii cu altă  destinaţie decât aceea de locuinţe.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea metodologiei de acordare a finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte culturale şi a contribuţiei proprii a solicitanţilor de finanţări nerambursabile
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult din Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr. 1470/2002, republicate.
19. Proiect de hotărâre  privind  completarea unor reglementări ale Hotărârilor Consiliului local prin care s-au instituit condiţiile de avizare şi autorizare a funcţionării unor activităţi comericale, de prestări servicii şi de alimentaţie publică pe raza Municipiului Tîrgu Mureş.
20.  Proiect de hotărâre  privind trecerea imobilului situat în Tîrgu Mureş, str. Negoiului nr. 3, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.
21. Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenţei imobilului situat în Tîrgu Mureş, str. Rozmarinului nr.36,  la domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş
22. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 122 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea nr.198, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Reichenberger Istvan şi Reichenberger Ildiko
23. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 21 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor nr.2, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, de la Blaga Simion şi Blaga Lia Maria
24. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului denumit în CF 132079-C1-U3 Tirgu Mureş “ap. 5, sp.1”, cu cota de teren de 38/418 parte, situat în Tîrgu Mureş str. Rodnei nr. 34, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş
25. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului (spaţiul VIII - sediul posta) situat în Tîrgu Mureş str.Secuilor Martiri nr. 12 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş
26. Proiect de hotărâre privind  trecerea imobilului situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2  din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş
27. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în Tîrgu-Mureş str. Caraiman nr. 4 din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu-Mureş
28. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii actelor de acceptare pentru construcţii tip garaj din categoria garaje acceptate prin Hotărâri ale Consiliului Local, amplasate pe domeniul public şi privat  al Municipiului Tîrgu Mureş în zonele de cartiere şi inventariate  prin H.C.L. nr.73/14.03.2006.
29. Proiect de hotărâre privind  anularea H.C.L. nr. 67/26.02.2015 referitoare la aprobarea realizării Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de salubrizare în Municipiul Tîrgu Mureş şi a Caietului de sarcini pentru delegarea serviciului.
30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţului  minim de pornire la licitaţie, a masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2016, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului maxim de pornire la licitatie, a exploatării şi transportului masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2016, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.
32. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-lui Roşca Titus Emil în calitate de inginer silvic – inspector de specialitate, în vederea reprezentării Municipiului Tîrgu Mureş în relaţia cu Composesoratul „Mureşul” din Sovata
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli aferent lucrărilor silviculturale pentru anul 2016, necesare conform amenajamentului silvic a fi efectuate în  fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnice pentru cinci obiective de investiţii, respectiv “Mansardarea blocurilor de locuinţe din Tîrgu Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 21 – 23; Str. Ştefan Cicio Pop, nr. 25 – 27; Str. Păcii, nr. 72 şi Aleea Tâmplarilor, nr. 7”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru şase proiecte, respectiv „Lucrări de creştere a eficienţei energetice la 6 blocuri de locuinţe din Tîrgu Mureş prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale”.
36. Proiect de hotărâre privind concesionarea, conform regulamentului, către Csorvassi Carol Stefan a terenului în suprafaţă de 9 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
37. Proiect de hotărâre privind unele modificări la Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public de Utilităţi Municipale.
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2016
39. Proiect de hotărâre privind extinderea Cimitirului Municipal Remetea, prin asociere.
40. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic de Detaliu – stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit” strada Ceangăilor fn,  proprietar-beneficiar: Obreja Răzvan
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - Introducere teren în intravilan şi stabilire zonă funcţională pentru amplasare hală de producţie şi de depozitare”, str. Livezeni f.n. beneficiar: ORMENIŞAN BOJAN IOAN
43. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - construire hală de producţie mase plastice, spaţii depozitare şi birouri, str. Dealului, nr. 10", proprietar- beneficiar: SC"MAGNATECH"SRL
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea  amplasării unei statui în zona Cetăţii Medievale din Tîrgu Mureş a reprezentanţilor Şcolii Ardelene
45. Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de transport public local de persoane  prin curse regulate efectuate în Municipiul Tîrgu Mureş pe liniile 30, 30B, 10 şi 32, 16, 11.

P R I M A R
dr. Dorin Florea

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi

Alegeri2024

buton MOL

buton program transport local

buton program multianual sustinere familii

Grafic lunar colectare deseuri

buton spclep
buton weekend ro
seretirgumures
dastgmures ro
buton dfltgm
buton prog sitpf

Noutăți

BP
buton birou unic
buton parcare
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
Concurs CIPS ro 180
Banner PtaCuzaVodaRO 180
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:563
Ieri:1629
Săptămânal:6147
Lunar:22474
Toate5057486