Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

ARHITECT ŞEF

 

SERVICIUL URBANISM, DEZVOLTARE DURABILA, INFORMATIZARE 

 

 

Sef Serviciu: Dumitru Luiza

Telefon: int. 164
Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Audiente: Luni - Joi:11.00 - 12.00 
 
Subordonare:

- este funcţionar public cu funcţie publică de conducere, subordonat primarului, arhitectului şef şi are în subordine personalul din cadrul serviciului.

 

Colaborează:

- cu Arhitectul şef şi Serviciul autorizări şi disciplină în construcţii, în vederea aplicării documentaţiilor de urbanism aprobate;

- cu toate compartimentele din cadrul aparatului consiliului local şi cu serviciile publice municipale pentru unele aspecte legate de gestiune şi dezvoltare urbană;

- cu Serviciul audit şi monitorizare servicii publice pentru activităţile din cadrul serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane care se supun auditării;

- cu Direcţia tehnică pentru proiecte iniţiate de Municipiul Tîrgu Mureş, în analizarea şi avizarea studiilor şi documentaţiilor de urbanism şi amenajarea  teritoriului ;

- cu Direcţia comunicare, proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane, în domenii privind: analizarea, promovarea proiectelor cu finanţare internaţională, salarizarea, pontajele, cursurile de pregătire profesională, informatică pentru implementare şi întreţinere baze de date, relaţiile cu publicul, logistică;

- cu Direcţia economică în derularea proiectelor de achiziţii publice-licitaţii, ordonanţări, referate  de plată;

- cu Direcţia juridică, contencios administrativ şi administraţie publică locală în probleme de : contencios administrativ şi administraţie publică locală, în elaborarea unor proiecte de hotărâri, dispoziţii din domeniul specific de activitate, contencios administrativ, fond funciar, relaţii cu consilierii locali, arhivă;

- cu Serviciul public de Poliţie Locală în activitatea de verificare pe teren a situaţiei imobilelor supuse anumitor reglementări prin documentaţiile de urbanism înaintate spre promovare şi aprobare;

- cu Serviciul Impozite şi Taxe pentru stabilirea categoriilor de folosinţă ale terenurilor în funcţie de prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate;

- cu Administraţia Domeniului Public şi Direcţia Tehnică, pentru promovarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului indiferent de iniţiatorul acestora, privind asigurarea acceselor auto şi pietonale, crearea de drumuri propuse pentru donare sau cedare domeniului public, alte servituţi ;

 

Colaborează: -cu toate instituţiile în vederea avizării documentaţiilor cadastrale, de urbanism şi amenajarea teritoriului

 

Atribuţiile şefului de serviciu:

- Repartizează corespondenţa serviciului şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termenul legal prevăzut de lege;

- Aduce la cunoştinţa publicului actele emise de Compartimentul Arhitect Şef, conform legii, certificate de urbanism, avize Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avize prealabile de oportunitate pentru întocmire PUZ;

- Asigură relaţia cu publicul interesat în probleme specifice activităţii serviciului pe care-l coordonează;

- Colaborează cu membrii Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului;

- Întocmeşte avize prealabile de oportunitate pentru întocmire PUZ şi le înaintează spre semnare Arhitectului Şef;

- Iniţiază proiecte de hotărâri, dispoziţii ale primarului în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind expuneri de motive, informări şi referate în domeniul de activitate al serviciului;

- Întocmeşte săptămânal lista actelor repartizate serviciului ce trebuie soluţionate în cursul săptămânii curente;

- Întocmeşte anual rapoarte privind activitatea serviciului, a proiectelor derulate;

- Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );

- Face propuneri pentru participarea la cursuri de perfecţionare a subordonaţilor în vederea creşterii performanţelor profesionale;

- Răspunde de întocmirea fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare  a performanţelor profesionale pentru personalul din subordine,

- Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii.

- Elaborează şi actualizează procedurile operaţionale, aferente activităţilor pe care le coordonează.

- Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu Arhitectul Şef, şeful serviciului autorizări şi disciplină în construcţii şi juristul compartimentului arhitect Şef , în cadrul grupului de lucru.

- Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la Consiliul local sau primar.

 

Competenţă:

- semnarea actelor interne elaborate de către serviciu.

- în absenţa Arhitectului Şef sau a şefului serviciului autorizări şi disciplină în construcţii, preia atribuţiile şi competenţele acestora.

 

Atribuţiile  serviciului :

-asigură înregistrarea şi rezolvarea corespondenţei primite din domeniul cadastrului, urbanismului şi amenajării teritoriului, cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite;

- emite certificate de urbanism pentru proiectele(studii, documentaţii de urbanism) promovate de Municipiu derulate prin Compartimentul „Arhitect Şef”;

- întocmeşte avizele emise de Comisia tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului pentru toate studiile şi documentaţiile supuse avizării;

- asigură caracterul public al actelor pe care le emite atât la sediul instituţiei cât şi pe pagina de internet a instituţiei;

- organizează dezbateri publice pentru consultarea populaţiei în proiectele de dezvoltare urbană;

- participă la şedinţele organizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului pentru avizarea studiilor şi documentaţiilor de urbanism ale Municipiului;

- întocmeşte proiecte de hotărâri, dispoziţii ale primarului în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind expuneri de motive, informări şi referate în domeniul de activitate al serviciului;

- ţine evidenţa actelor ce le instrumentează în format analogic şi digital;

- asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

- transmite Direcţiei economice, Serviciului de stabilire, încasare impozite şi taxe, hotărârile de Consiliu privind aprobarea documentaţiilor de urbanism pentru impunere şi alte acte necesare ;

- transmite Registrului Agricol hotărârile de Consiliu privind aprobarea documentaţiilor de urbanism prin care terenuri din extravilan au fost trecute în intravilanul localităţii;

- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin Hotărâri ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici. 

 
Clik pentru:
 
 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:422
Ieri:535
Săptămânal:7631
Lunar:4221
Toate3155729