Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Protecția consumatorilor

InfoCons

Serviciul de urgență 112

112 logo

Calendarul evenimentelor

<<  Mai 2022  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Bilete online

buton teatrul national

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

Wikipedia:

wikipedia


 

 

În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 3.300 din data de 20 noiembrie 2014, se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş, care va avea loc joi, 27 noiembrie 2014 orele 1400, la sediul Municipiului Tîrgu Mureş din Piaţa Victoriei, nr. 3, sala 45, cu următoarea,

 

O R D I N E   D E   Z I :

 

 1. Informare privind desfăşurarea vizitei membrilor delegaţiei Primăriei municipiului şi Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la Strumyani/Bulgaria.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al U.A.T. Tîrgu Mureş pentru anul 2014.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru anul 2015.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice, a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică, precum şi a autorizaţiilor pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi pentru anul 2015.
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2015, aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de Direcţia ”Arhitect Şef” pentru anul 2015.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2015.
 9. Proiect de hotărâre privind stabilirea contravalorii serviciilor prestate de către Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2015.
 10. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate pe anul 2015, de către Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.
 12. Proiect de hotărâre privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2015.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate pentru anul 2015 pentru Complexul de Agrement şi Sport “Mureşul” şi Bazinul Acoperit Piscina “ ing.Mircea Birău”.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, pentru anul 2015.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor unor taxele speciale şi amenzi pe anul 2015, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2015, percepute de Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170 din 29.05.2014 referitoare la aprobarea cererii de finaţare şi a cheltuielilor aferente pentru proiectul “Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în Tîrgu Mureş – LOT IV”.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 16.04.2014 referitoare la aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect şi aprobarea Acordului de parteneriat aferent proiectului „Mansardarea şi reabilitarea internatului – Liceul de Artă Tîrgu Mureş”.
 19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru, prin înlocuire, în Consiliul director al A.D.I. „ECOLECT Mureş”.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local nr. 106/26.03.2013 referitoare la angajarea unui mandatar judiciar în cauzele generate urmare declanşării procedurii de executare silită în Dosar execuţional al B.E.J. Giunca Maria Cristina.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea art.10, alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 107/25.10.2012.  
 22. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Direcţiei Poliţia Locală Tîrgu Mureş, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 65/2014.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociaţiei „Tîrgu Mureş – Capitală Culturală Europeană 2021” şi participarea Municipiului Tîrgu Mureş, în calitate de membru fondator, la constituirea acesteia.
 24. Proiect de hotărâre privind premierea sportivului târgumureşean Varo Norbert.
 25. Proiect de hotărâre privind reconcesionarea unor amplasamente urmare rezilierii contractelor de concesiune.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş şi vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil situat în str. Paul Chinezu nr. 10.
 27. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Marius Comimpex S.R.L. a terenului în suprafaţă de 14,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate în cursul anului 2015.
 29. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere calculate în urma impunerii retroactive pe perioada de prescripţie a imobilelor deţinute de proprietarii care au achitat impozitul pe clădiri şi teren la Sântana de Mureş, dar aparţin teritorial administrativ Municipiului Tîrgu Mureş.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice ori pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale.
 31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 336 din 28.11.2013 referitoare la aprobarea Studiului de oportunitate şi a Caietului de sarcini, a comisiei de licitaţie şi membrii înlocuitori cu drepturi depline pentru licitarea terenurilor aparţinând domeniului public al Municipiului Tîrgu Mureş, în vederea amplasării unor chioşcuri de carte şi presă cu posibilitatea de comercializare de papetărie şi tichete de parcare.
 32. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 205/08.07.2014 referitoare la aprobarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, a spaţiului de 117 mp din incinta Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş, cu destinaţia de bufet.
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru clădiri pentru S.C. MULTINVEST S.R.L. Tîrgu Mureş.
 34. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Mătean Eugen a unei suprafeţe de teren aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş.
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea termenelor de depunere a proiectelor sportive pe anul 2015.
 36. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în proprietatea municipalităţii.
 37. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 2 situat în Tîrgu Mureş, str. Avram Iancu nr. 23 din categoria locuinţelor în categoria spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe.
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Primăria Municipiului Tîrgu Mureş.
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Tîrgu Mureş în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice.
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului minim de pornire la licitaţie a masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2015, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş.
 41. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A, d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor – S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 18.12.2014.
 42. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A, d-na Karacsony Erdei Etel să aprobe documentele de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor – S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 18.12.2014.
 43. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare pentru Municipiul Tîrgu Mureş.
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot pentru aglomerarea Municipiului Tîrgu Mureş şi a Planurilor de acţiune privind combaterea zgomotului ambiental, actualizate.
 45. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 61 mp din Tîrgu Mureş str. Remetea f.n., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Lazar Lorand Csaba.
 46. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 59 mp din Tîrgu Mureş str. Eden f.n., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Gabor Sorin şi soţia Gabor Monica Florina.
 47. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 42 mp din Tîrgu Mureş str. Constandin Hagi Stoian f.n., în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureş de la Deac Marius Gabriel şi soţia Deac Violeta Viorica.
 48. Proiect de hotărâre privind demontarea, transportul şi depozitarea bunurilor mobile din centralele termice dezafectate, în incinta S.C. Energomur S.A.
 49. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin negociere a bunurilor mobile din domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş aflate în clădirile centralelor termice dezafectate din zona de termie neconcesionată în 2010, care au rămas nevalorificate în urma licitaţiilor anterioare.
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapei a IV-a a procedurilor de valorificare prin licitaţie publică deschisă a bunurilor mobile din patrimonial privat al Municipiului Tîrgu Mureş aflate în centralele termice dezafectate din zona de termie neconcesionată în 2010, care nu au fost vândute prin licitaţiile publice anterioare.
 51. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi completarea unor poziţii din Hotărârea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999.
 52. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului local municipal nr. 346 din 18.12.2013 referitoare la încadrarea străzilor din intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş în zone de interes urban, în vederea stabilirii impozitelor pe clădiri şi terenuri.
 53. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş.
 54. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 51/07.03.2013 referitoare la aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.Z. – reconformare zonă pentru înfiinţare capacitate de producţie energetică”, str. Livezeni fn, cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar S.C. Royal Energy Invest S.R.L.
 55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.D. – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit D+P, str. Corneşti nr. 72”, proprietar Wollenhaupt Magda.
 56. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „P.U.D. – studiu de amplasament pentru construire case de locuit”, zona Remetea – str. Burebista, beneficiari – proprietari: Oprea Niculaie, Oprea Ileana, Goron Lucia şi Goron Daniel, Oprea Paul Alin.
 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de asociere pentru activităţi de cinematografie.
 58. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu de 644 mp situat în Parcul Sportiv Municipal.
 59. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren suplimentar în suprafaţă de 5 mp, către dl. Horga Lucian, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
 60. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă şi concesionarea unei suprafeţe de teren de 108 mp, situat în Tîrgu Mureş, str. Plutelor, nr. 2, către dl. Oltean Tudor, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş.
 61. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută, pentru delegaţia la Budapesta/Ungaria.
 62. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 50/29.03.2012 referitoare la organigrama şi statul de funcţii ale Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.
 63. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 135/29.11.2012 referitoare la componenţa Consiliului de administraţie al Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.
 64. Proiect de hotărâre privind atribuirea ultimului etaj al imobilului din Tîrgu Mureş str. Iuliu Maniu nr. 4 în favoarea Universităţii Cultural Ştiinţifice Tîrgu Mureş.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

P R I M A R

dr. Dorin Florea

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Inapoi
buton MOL
buton masuri covid19

colectare selectiva ro

Evenimente

Colectare deseuri

Noutăți

BP
buton ghiseu online impozite taxe
buton birou unic
buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
buton mobilepay
buton plateste taxe online
buton cinema arta
buton recomandari sezon estival
buton harta targu mures
buton program transport local

Posturi vacante

buton posturi vacante

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
Concurs AMSP3
buton strategia smart city
buton plan mobilitate urbana
buton sidu
buton calea verde
buton paed
buton gal
buton orasul eco
buton plan urbanistic general
buton puzcp
buton atelier urban peisagistica
buton proiectele orasului
buton digital mures
buton cetatea medievala

Secțiune RUTI conform SNA

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:63
Ieri:1186
Săptămânal:10208
Lunar:39279
Toate4112274