Calendarul evenimentelor

<<  Iulie 2020  >>
 Lu  Ma  Mi  Jo  Vi  Sâ  Du 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Urmatoarele evenimente:

No current events.

Oraș Digital European

banner orasdigital

Program operațional

proiecttgms

Bilete on-line

teatru

Ordine și siguranță

180x150

Salvați copiii

salvati-copiii-logo

Autoritatea Națională Turism

banner aut nat.fw

SIS II

sis2 

e-Romania

sis2 

Wikipedia:

wikipedia

Mărime text:

ARHITECT ŞEF

  

SERVICIUL AUTORIZĂRI ÎN CONSTRUCŢII

 

Sef serviciu: Marchievici Carmina

Camera:75

Telefon: 161

Email: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Audiente: Luni - Joi : 11.00 - 12:00

 

Subordonare:

- este funcţionar public cu funcţie publică de conducere, subordonat primarului, arhitectului şef şi are în subordine personalul din cadrul serviciului.

 

Colaborează:

- cu Arhitectul şef şi Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane, în vederea aplicării documentaţiilor de urbanism aprobate

- cu toate compartimentele din cadrul aparatului consiliului local şi cu serviciile publice municipale pentru autorizarea lucrărilor de construcţii,

- cu Serviciul audit şi monitorizare servicii publice pentru activităţile din cadrul serviciului autorizări în construcţii care se supun auditării ;

- cu Direcţia tehnică pentru, analizarea în vederea autorizării a unor documentaţii tehnice ;

- cu Direcţia comunicare , proiecte cu finanţare internaţională şi resurse umane , în domenii privind : analizarea, promovarea proiectelor cu finanţare internaţională, salarizarea, pontajele, cursurile de pregătire profesională, informatică pentru implementare şi întreţinere programe , relaţiile cu publicul, logistica;

- cu Direcţia economică la : impunerea construcţiilor realizate, la expirarea valabilităţii autorizaţiilor de construire emise, regularizarea taxelor datorate la autorizaţiile de construire, transmiterea în vederea urmăririi  şi executării executări silite a debitelor datorate de titularii de autorizaţii de construire

- cu Direcţia juridică, contencios administrativ şi administraţie publică locală în probleme de : contencios administrativ şi administraţie publică locală , în elaborarea unor proiecte de hotărâri dispoziţii din domeniul specific de activitate , contencios administrativ, fond funciar, de relaţii cu consilierii locali , arhivă;

- cu Serviciul public de Poliţie Locală în activitatea din domeniul disciplinei în construcţii

- cu Direcţia Şcoli în probleme de autorizare lucrări de construcţii

- cu Administraţia domeniului public şi Direcţia Tehnică, pentru autorizarea construcţiilor de orice fel ce urmează a se realiza pe domeniul public sau privat al municipiului;

 

Atribuţiile şefului de serviciu:

- Repartizează corespondenţa serviciului şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termenul legal prevăzut de lege.

- Aduce la cunoştinţa publicului actele de autoritate emise de Compartimentul Arhitect Şef , conform legii , certificate de urbanism , autorizaţii de construire /desfiinţare .

- Iniţiază proiecte de hotărâri, dispoziţii ale primarului în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind expuneri de motive, informări şi referate în domeniul de activitate al serviciului.

- Întocmeşte semestrial un raport privind activitatea serviciului .

- Aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş. a. ).

- Face propuneri pentru participarea la cursuri de perfecţionare a subordonaţilor în vederea creşterii performanţelor profesionale.

- Răspunde de întocmirea fişelor de post şi a rapoartelor de evaluare  a performanţelor profesionale pentru personalul din subordine,

- Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancţionare pentru personalul din subordine, în condiţiile legii.

- Elaborează şi actualizează procedurile operaţionale , aferente activităţilor pe care le coordonează.

- Stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu Arhitectul Şef, şeful serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane şi juristul compartimentului arhitect Şef , în cadrul grupului de lucru.

- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local, dispoziţii ale primarului sau primite de la Consiliul local sau primar.

 

Competenţă:

- semnarea actelor interne elaborate de către serviciu.

- în absenţa Arhitectului Şef sau a şefului serviciului urbanism, amenajarea teritoriului şi gestiune date urbane , preia atribuţiile şi competenţele acestora.

 

Atribuţiile  serviciului :

- asigură înregistrarea şi rezolvarea corespondenţei primite din domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii , cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite,

- asigură caracterul public al actelor de autoritate pe care le emite atât la sediul instituţiei cât şi pe pagina de internet a instituţiei ,

- întocmeşte proiecte de hotărâri, dispoziţii ale primarului în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind expuneri de motive, informări şi referate în domeniul de activitate al serviciului,

- ţine evidenţa actelor ce le instrumentează ,

- asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează,

- transmite Direcţiei economice, Serviciului de stabilire, încasare impozite şi taxe listele cu autorizaţiile de construire emise, în vederea luării în evidenţă pentru impunere şi colaborează pentru reglementarea taxelor la autorizaţiile de construire emise,

- transmite Serviciului de urmărire şi executare silită persoane fizice şi juridice, procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei emise pentru titularii nu s-au prezentat în termenul legal în vederea depunerii declaraţiei privind valoarea finală a lucrărilor autorizate ,

- transmite Inspectoratul de Stat în Construcţii , rapoarte trimestriale cuprinzând liste cu situaţia autorizaţiile de construire, a căror valabilitate a expirat, cu valorile finale ale investiţiei declarate de către titularii acestora ,

- transmite rapoarte lunare şi rapoarte trimestriale Institutului Naţional de Statistică cuprinzând datele referitoare la suprafeţele construite, desfăşurate, locuibile aferente autorizaţiilor de construire emise în vederea construirii de locuinţe individuale sau colective ,

- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative prin Hotărâri ale Consiliului Local Municipal, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

 

Clik pentru:

 

 
Anexa 1 - Notificare cf. Lg. 153/2011
Anexa 2 - CONTINUTUL - CADRU al notei tehnice de constatare
 

 

 

 

  

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com


Inapoi

buton MOL

buton bike track2

buton QA COVID19

Proiecte Europene

buton proiecte europene

Iaz Batal

banner iazbatal fazare

Noutăți

buton parcare
buton taxe impozite3
buton prog sitpf
buton prog acte identitate online
buton prog casatorii online2
buton prog transc online2
mobilepay.fw
taxe_online1
arta3d
banner_harta
ban siletina
locuri de munca

Proiecte. Strategii

Banner planificare strategica
Banner SIPOCA
Banner POCA
BannerMyCity - RO3
plan mobilitate
banner sidu.fw
banner calea verde
banner paed1.fw
grupul de actiune
banner_proiecte1
Digital Mures
Oras ECO
banner_pug
banner_arh
banner iaz.fw

S N A 2016 - 2020

banner anticor.fw 

Rețele sociale

FacebookTwitterYoutube

Vizitatori

Azi:211
Ieri:947
Săptămânal:6238
Lunar:3475
Toate3154983